zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

9. ledna 2018
Legislativa
  Citace: 472/2017 Sb. Částka: 170/2017 Sb. Na straně (od-do): 5667-5676 Rozeslána dne: 28. prosince 2017 Druh předpisu: Vyhláška ...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

28. prosince 2017
Legislativa
Ovzduší
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 9, § 17 odst. 7, § 32 odst. 8 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...   Citace: 452/2017 Sb. ...

Od ledna vstoupí v účinnost novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

22. prosince 2017
Legislativa
 Dne 1. ledna 2018 nabude účinnosti vyhláška č. 452/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů....

Kontrola těsnosti klimatizací - povinnosti do konce roku 2017

20. listopadu 2017
Zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny (F-plyny) obsahující alespoň 5 tun ekvivalentu CO2 je potřeba podrobovat pravidelným kontrolám těsnosti a vést záznamy. Tyto povinnosti vzešly z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, o...

Před rokem vstoupila v platnost nová globální dohoda o klimatu

4. listopadu 2017
Klimatické změny
Politika
 Před rokem, 4. listopadu 2016, vstoupila oficiálně v platnost nová globální dohoda o klimatu, která byla uzavřena na konferenci v Paříži v prosinci 2015... Podle textu dokumentu, který má nahradit dosavadní Kjótský protokol z roku 1997, má být oteplování udrženo pod dvěma...

Poločas kotlíkových dotací: ČR se může nadechnout

První vlna už přinesla výměnu více než 22 tisíc starých kotlů zatěžujících ovzduší za nové ekologické zdroje... Do dnešního dne si domácnosti požádaly o více než 29 tisíc výměn starých neekologických kotlů z kotlíkových...

Vzduch, který dýcháme pomůže měřit nově vypuštěný Copernicus Sentinel-5P

Lidská činnost na Zemi ovlivňuje naše základní zdroje včetně vzduchu, který dýcháme. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), téměř 500 000 předčasných úmrtí v Evropě každý rok lze připsat znečištění ovzduší. Znalost problému je základním...

Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2018

9. října 2017
 Dne 29. 9. 2017 byla zveřejněna poslední sada datových standardů pro ohlašování v roce 2018...  Popisy datových standardů a samotné datové standardy naleznete v záložce Datové standardy či na Portálu veřejné správy. Datové standardy vyhlášené k...

Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.

3. října 2017
Legislativa
 Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 2/17 dne 18. července 2017... Citace: 313/2017 Sb. Částka: 107/2017 Sb. Na straně (od-do): 3380-3397 Rozeslána dne: 25. září 2017 ...

ENVIRO 2017 - Československá ENVIROnmentální konference

Druhý ročník česko-slovenského mezioborového setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí... Jeho cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, integrované prevence a nejlepších...

ZNÁME PLÁN DOTAČNÍCH VÝZEV OPŽP 2014-2020 NA ROK 2018

27. září 2017
Sucho
 Zájemci o evropské dotace v oblasti životního prostředí se mohou již nyní seznámit s plánem dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018...   Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na...

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

25. září 2017
Server iDnes přináší informaci o hledání moderního a ekologického přístupu k nakládání s odpady z odprášení z železáren na ostravsku. Společnost Smolo Services s.r.o., člen České asociace odpadového hospodářství, v této věci spolupracuje s Vysokou školou báňskou v...

VÝZKUM ZMĚNY KLIMATU - Sucho

25. září 2017
Klimatické změny
Sucho
 Kdo v létě roku 2002 přilétal v noci do Prahy, viděl hrůzu nahánějící obraz. Svítilo se jen v polovině města...  Zasáhla jej totiž povodeň, jakou Česko nepamatuje. Málokdo by si tehdy vsadil, že za pár let nás bude trápit fenomén přesně opačný - úmorná sucha....

Pozvánka na seminář ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

7. září 2017
Ovzduší
 Úterý 17. října 2017 Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác Seminář se bude zabývat změnami chystané novelizace vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o...

Větší horka než před rokem - letošní prázdniny překonaly ty loňské. Teplotně nadprůměrný by měl být i konec léta

2. září 2017
Klimatické změny
O více než jeden stupeň Celsia se letos oproti loňsku zvýšila průměrná teplota v prázdninových měsících... Ukazují to například údaje z meteorologické stanice v Brně. Průměrnou teplotu okolo téměř 24 stupňů z července a srpna roku 2015 se zde však...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

1. srpna 2017
Doprava
Legislativa
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích..   Citace: 228/2017 Sb. Částka: 83/2017 Sb. Na straně...

Vědci z Heyrovského ústavu si připisují významný publikační úspěch

28. července 2017
Unikátní český nátěr umí víc než jen požírat plísně a odstraňovat špínu z fasád domů. Nové výsledky ukázaly, že jeho využití v exteriérech i  interiérech může vést ke zdravějšímu životnímu prostředí... Unikátní patentovaná nátěrová hmota...

Odstartovalo hlasování o vítěze E.ON Energy Globe. Na hlasující čeká nový automobil

V úterý 20. června začal další ročník populární ekologické soutěže E.ON Energy Globe, která každoročně sbírá, hodnotí a oceňuje nejlepší české projekty z oblasti ochrany životního prostředí a úspor energií.  Nyní máte možnost hlasovat pro svého favorita a...

Červnová Priorita představuje další vlnu kotlíkových dotací

V měsíčníku se dále dočtete o nových dotačních výzvách, které byly vypsány... Aktuální vydání Priority přináší informace o další vlně kotlíkových dotací. Pokud ji žadatel zkombinuje s energetickými úsporami s využitím dotace z programu Nová zelená úsporám, dostane...

Ekologická soutěž E.ON Energy Globe představila nominované projekty

E.ON Energy Globe je největší ekologická soutěž v České republice... Do 9. ročníku vstupují projekty v kategoriích Kutil, Obec, Firma, Mládež a Stavba. V každé z kategorií se bude vybírat ze dvou projektů. Soutěž E.ON Energy Globe je součástí mezinárodní...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí