zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Veřejná konzultace k identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy

19. dubna 2018
Chemické látky
 Upozorňujeme, že probíhá veřejná konzultace k návrhům na identifikaci 8 dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich použití: octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC 209-136-7),...

Komise navrhla nová opatření v souvislosti s prováděním REACH

15. března 2018
Chemické látky
 Evropská komise dnes navrhla řadu konkrétních opatření s cílem zlepšit provádění nařízení REACH. Zejména svá opatření cílí na zlepšení kvality registračních dokumentací, zjednodušení celkového povolovacího postupu a zajištění rovných podmínek...

Novela vyhlášky o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

1. března 2018
Chemické látky
 Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 17/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Vyhláška nově upravuje obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem, jehož absolvováním lze získat...

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

26. ledna 2018
Chemické látky
 ECHA zařadila na Kandidátský seznam 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC) a současně aktualizovala záznam pro bisphenol A. Kandidátský seznam nyní obsahuje 181 látek (zveřejněno ECHA 15. 1. 2018). Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje...

Nařízení Komise (EU) 2018/35 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

25. ledna 2018
Chemické látky
V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování...

ECHA zveřejnila aktualizovanou verzi IUCLID Cloud určenou především MSP/SMEs

9. ledna 2018
Chemické látky
 Nástroj poskytuje pokyny, jak "krok za krokem" vytvořit a zkompletovat REACH registrační dokumentaci pro registraci v roce 2018. ECHA aktualizovaný IUCLID Cloud umožní registrantům (zejména MSP/SMEs) připravit přímo online registrační dokumentaci bez nutnosti instalovat...

ECHA - vzory šablon pro přípravu jednání registrantů o sdílení údajů a společném zasílání v rámci přípravy registrační dokumentace téže chemické látky

8. ledna 2018
Chemické látky
 Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/9 musí být registranti stejné látky součástí registrace téže látky. ECHA zveřejnila vzory šablon, aby společnosti, zejména MSP/SMEs, které budou registrovat své chemické látky (v tonáži 1 - 100 t/r), mohly zahájit...

Pozvánka na Odborný seminář Chemické látky v BOZP

4. ledna 2018
BOZP
Chemické látky
Akce se koná pod záštitou  Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.        ve spolupráci s Consulteco s.r.o., Ing. Radka Vokurková   Program seminářů: ?  Přehled aktuální legislativy v oblasti...

Inspektoři kontrolovali prodej chemikálií v e-shopech. Uložili pokuty za bezmála milion korun

13. listopadu 2017
Chemické látky
Šlendryján
 Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se letos zaměřili na kontrolu dodržování povinností při prodeji chemikálií na internetu. Zkontrolovali 51 provozovatelů e-shopů a zjistili, že jich 46 porušilo chemickou legislativu (tedy 90 procent ze všech...

Země EU se stále neshodly na prodloužení licence na glyfosát

9. listopadu 2017
Chemické látky
Zdraví
Členské země Evropské unie se dnes opět neshodly na prodloužení licence herbicidu glyfosát. Vyplývá to z diplomatických informací ČTK a Českého rozhlasu. Další jednání o kontroverzní otázce by se mohlo uskutečnit ještě do konce listopadu. Půjde zřejmě o poslední...

Přelomové rozhodnutí europoslanců: Glyfosát má během pěti let úplně zmizet z evropského trhu

26. října 2017
Chemické látky
Zdraví
 Evropský parlament ve Štrasburku schválil usnesení českého europoslance Pavla Poce (ČSSD), které odmítá obnovení licence pro nebezpečný glyfosát. Výbor pro životní prostředí a veřejné zdraví (ENVI) už minulý týden podpořil Pocovu námitku k tomuto návrhu. Dnes...

Europoslanci se vyslovili pro brzký zákaz herbicidu glyfosátu

25. října 2017
Chemické látky
Zdraví
 Poslanci Evropského parlamentu se dnes vyslovili proti prodloužení licence kontroverzního herbicidu glyfosát o dalších deset let. V rezoluci schválené na plenárním zasedání ve Štrasburku vyzvali, aby se látka používaná na odstraňování plevele postupně omezovala a do konce...

Poslední konzultační den v rámci projektu REACH MSP 2018

24. října 2017
Chemické látky
 Cílem projektu REACH MSP 2018 je pomoci především malým a středním podnikům v přípravách na registraci vyráběných a dovážených chemických látek v posledním registračním termínu v roce 2018. Účast na konzultačním dnu je pro zájemce zdarma. Projekt na...

ECHA upozorňuje registranty, aby byli připraveni prokázat velikost svého podniku

24. října 2017
Chemické látky
 Malí a střední podnikatelé, kteří registrující své látky podle nařízení REACH musí být schopni prokázat velikost svého podniku. Podle nařízení REACH a CLP profitují malé a střední podniky (MSP/SMEs) ze snížených poplatků (dokonce až o 95 %). Po zaslání...

Firma uváděla na český trh nebezpečné chemikálie bez informací, jak s nimi nakládat. Inspektoři jí uložili pokutu 200 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 200 tisíc korun distributorovi chemikálií společnosti DONAUCHEM s.r.o. Firma v letech 2014 až 2016 uvedla na trh celkem 4334 tun nebezpečných chemických látek...

Boj o zákaz glyfosátu pokračuje

23. října 2017
Chemické látky
Zdraví
Další bitva za omezení současné praxe v používání nebezpečného glyfosátu je vyhraná. Výbor pro životní prostředí a lidské zdraví (ENVI) minulý týden v Evropském parlamentu schválil námitku Pavla Poce k návrhu Komise, která navrhuje  povolení používání této...

Vzniká evropská databáze, která pomůže odhalit toxické látky ve volně prodejných výrobcích

3. října 2017
Chemické látky
Zdraví
 Evropské úřady ve spolupráci s nevládními organizacemi a akademickými pracovníky v průběhu dvou let vytvoří evropskou databázi výrobků, která umožní spotřebitelům ověřit, zda jimi zakoupený výrobek obsahuje toxické látky, nebo nikoliv....

EU: Změna v příloze XVII REACH 1907/2006, pokud jde o látky CMR

20. září 2017
Chemické látky
 Nařízení Komise (EU) 2017/1510, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové...

ECHA: Zvýšení počtu oznámení o vývozu nebezpečných chemikálií

18. září 2017
Chemické látky
První zpráva agentury ECHA o fungování nařízení o předběžném informovaném souhlasu (PIC) ukazuje, že oznámení společností ze zemí EU o vývozu některých nebezpečných chemických látek mimo EU za poslední tři roky vzrostly o 74%. Agentura ECHA ve své zprávě hodnotí...

ECHA zveřejnila otázky a odpovědi pro následné uživatele k problematice používání sloučenin obsahujících šestivazný chrom po datu zániku

8. září 2017
Chemické látky
 Příslušné otázky a odpovědi, jak by měli následní uživatelé postupovat v rámci procesu povolování látky po datu zániku, jsou uvedeny na webových stránkách ECHA v sekci Podpora. ECHA uvádí, že následní uživatelé mohou pokračovat...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí