zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Řetězec drogerií dm dostal pokutu 140 tisíc za špatné značení prodávaných nebezpečných chemických směsí k praní a čištění

 Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun řetězci dm drogerie markt s.r.o. Společnost prodávala ve svých obchodech po celé republice nebezpečné chemické směsi bez správného označení podle chemické...

Na konferenci o toxických látkách zazněly i požadavky na zpřísnění evropské legislativy

5. září 2018
Chemické látky
Zdraví
Vejce, hračky a hřebeny mohou obsahovat zdraví ohrožující dioxiny nebo bromované zpomalovače hoření (BFR). Na mezinárodní konferenci v Polsku to uvedli autoři studií zkoumající závadnost spotřebního zboží dostupného mj. i v České republice. O výskytu těchto závadných...

Inspektoři ČIŽP uložili pokutu 60 tisíc společnosti Alza.cz za nedodržování pravidel při prodeji chemikálií na internetu

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 60 tisíc korun společnosti Alza.cz a.s. za nedodržování povinností při prodeji chemikálií na internetu. Pokuta vzešla z kontrol zaměřených na dodržování chemické legislativy, při nichž inspektoři...

Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice - ECHA

17. července 2018
Chemické látky
 Při nakládání s chemickými látkami je nesmírně důležitá komunikace v dodavatelském řetězci. Z těchto důvodů zpracovala ECHA průvodce, který má pomoci dodavatelům ale i příjemcům bezpečnostních listů nejen je sestavit, ale také lépe je pochopit a následně...

EU-OSHA: Nový elektronický nástroj zpřístupněn: začněte s hodnocením a řízením rizik nebezpečných látek hned teď

15. června 2018
Chemické látky
 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci představuje v rámci kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou interaktivní internetovou příručku zaměřenou na malé a střední podniky bez konkrétních znalostí o nebezpečných látkách. ...

V Thajsku se žije bezpečněji a zdravěji i díky české Arnice

10. června 2018
Chemické látky
Zdraví
 Těžba zlata, kontaminovaná voda nebo nedostatečná práva dělníků nebudou už v některých oblastech Thajska závažným problémem. Zasadil se o to český spolek Arnika, ve spolupráci s thajskou nevládní organizací EARTH a za podpory Evropské Unie. Díky jim místní...

Změna dodatků přílohy XVII nařízení REACH

25. května 2018
Chemické látky
 V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde...

Změna nařízení CLP

18. května 2018
Chemické látky
Legislativa
 V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek...

Firma Protective&Pure prodávala čistič brýlí, který nesplňoval chemické předpisy. Dostala pokutu 150 tisíc korun

 Za výrobu a prodej přípravku k čištění brýlí, který nesplňoval podmínky chemického zákona a evropského nařízení o detergentech, byla uložena pokuta 150 tisíc korun společnosti Protective&Pure s.r.o. Inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP...

Aktualizace informací o látkách v IRZ

10. května 2018
Chemické látky
 V sekci Látky v IRZ byly aktualizovány informace o jednotlivých látkách, za které se ohlašuje do IRZ. V současné době se ohlašovací povinností týká 93 látek v únicích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech v odpadních vodách a odpadech. Informace jsou prozatím...

Options to address the interface between chemical, product and waste legislation

26. dubna 2018
Chemické látky
On 26 April, the ENVI Committee will consider the above draft motion for resolution which is part of a new set of measures adopted by the Commission to implement the Circular Economy Action Plan including a Communication aiming at promoting a broad discussion on how the major elements identified at...

Veřejná konzultace k identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy

19. dubna 2018
Chemické látky
 Upozorňujeme, že probíhá veřejná konzultace k návrhům na identifikaci 8 dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich použití: octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC 209-136-7),...

Komise navrhla nová opatření v souvislosti s prováděním REACH

15. března 2018
Chemické látky
 Evropská komise dnes navrhla řadu konkrétních opatření s cílem zlepšit provádění nařízení REACH. Zejména svá opatření cílí na zlepšení kvality registračních dokumentací, zjednodušení celkového povolovacího postupu a zajištění rovných podmínek...

Novela vyhlášky o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

1. března 2018
Chemické látky
 Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 17/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Vyhláška nově upravuje obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem, jehož absolvováním lze získat...

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

26. ledna 2018
Chemické látky
 ECHA zařadila na Kandidátský seznam 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC) a současně aktualizovala záznam pro bisphenol A. Kandidátský seznam nyní obsahuje 181 látek (zveřejněno ECHA 15. 1. 2018). Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje...

Nařízení Komise (EU) 2018/35 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

25. ledna 2018
Chemické látky
V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování...

ECHA zveřejnila aktualizovanou verzi IUCLID Cloud určenou především MSP/SMEs

9. ledna 2018
Chemické látky
 Nástroj poskytuje pokyny, jak "krok za krokem" vytvořit a zkompletovat REACH registrační dokumentaci pro registraci v roce 2018. ECHA aktualizovaný IUCLID Cloud umožní registrantům (zejména MSP/SMEs) připravit přímo online registrační dokumentaci bez nutnosti instalovat...

ECHA - vzory šablon pro přípravu jednání registrantů o sdílení údajů a společném zasílání v rámci přípravy registrační dokumentace téže chemické látky

8. ledna 2018
Chemické látky
 Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/9 musí být registranti stejné látky součástí registrace téže látky. ECHA zveřejnila vzory šablon, aby společnosti, zejména MSP/SMEs, které budou registrovat své chemické látky (v tonáži 1 - 100 t/r), mohly zahájit...

Pozvánka na Odborný seminář Chemické látky v BOZP

4. ledna 2018
BOZP
Chemické látky
Akce se koná pod záštitou  Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.        ve spolupráci s Consulteco s.r.o., Ing. Radka Vokurková   Program seminářů: ?  Přehled aktuální legislativy v oblasti...

Inspektoři kontrolovali prodej chemikálií v e-shopech. Uložili pokuty za bezmála milion korun

13. listopadu 2017
Chemické látky
Šlendryján
 Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se letos zaměřili na kontrolu dodržování povinností při prodeji chemikálií na internetu. Zkontrolovali 51 provozovatelů e-shopů a zjistili, že jich 46 porušilo chemickou legislativu (tedy 90 procent ze všech...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí