Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Bezpečné odčerpávání PHM z nádrží vozidel

01.03.2016  |  111× přečteno      vytisknout článek

phmKterý předpis, norma o takové činnosti hovoří. O co se mohu opřít při jeho zpracování?

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon.

Mám vypracovat pracovní postup při odčerpávání PHM z nádrží vozidel (nafta, benzín), který bude součástí provozního řádu pro dílny oprav techniky. Pracovní postup musí obsahovat zásady BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zásadně vím, jak postupovat, bezpečnostní listy mám, jen nevím přesně, který předpis, norma o takové činnosti hovoří. O co se mohu opřít při jeho zpracování?

Obecně lze říci, že o takové činnosti hovoří zákoník práce. Bylo by však neuctivé zůstat jen u takovéhoto konstatování. Problematika se totiž dotýká několika různých zákonů a dalších právních předpisů.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 • v § 101 odst. 1 stanovuje zaměstnavateli povinnost: ,,... zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce ...";
 • v § 102 odst. 1 ukládá zaměstnavateli povinnost: ,,... vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním oatření k předcházení rizikům.";
 • v § 103 odst. 1 stanoví, že: ,,O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci."

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • v § 2 odst. 1 stanovuje zaměstnavateli povinnost: ,,... zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí ...", což následně konkretizuje pod písmeny a) - f);

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí:

 • v § 3 odst. 1 ukládá, že: ,,Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob";

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky:

 • v § 3 stanovuje, že: ,,Zaměstnavatel ... organizuje práci zaměstnanců v souladu s ...místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro ... bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí ...";

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu:

 • v § 2 odst. 1 písm. a) a b) stanovuje, že: ,,Při uplatňování zásad prevence rizik nebo k zajištění ochrany před výbuchem přijímá zaměstnavatel technická nebo organizační opatření přiměřená povaze provozu v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti v následujícím pořadí: a) předcházení vzniku výbušné atmosféry, b) zabránění iniciace výbušné atmosféry ...".

V souvislosti s uvedeným je vhodné zdůraznit několik požadavků:

 • zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti (§ 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.);
 • zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná (§ 106 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.);
 • zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení (§ 3 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.);
 • podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech (§ 3 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.), přičemž je ustanovení doprovázeno sedmi konkrétními požadavky pod písmeny a) až g);
 • právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti (§ 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví);
 • nebezpečné odpady musí být označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (§ 13 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech);
 • je nutné zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit (§ 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a příloha č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.);
 • je-li v jednom požárním úseku více jak 250 litrů látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, jedná se o provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně);
 • Bezpečnostní listy musí být na pracovišti (čl. 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 REACH).

Na závěr snad již jen jedno připomenutí z hlediska požární ochrany. Benzín je hořlavou kapalinou I. třídy. Při manipulaci s ním je nejen důležité, aby byl uchováván ve vhodných obalech, které musí být vyrobeny k tomu účelu, jinak hrozí vznik elektrostatického náboje a vznícení hořlavých par (proto je vhodné preferovat kovové nádoby), ale je také důležité myslet na souběh činností. Např. svařování a umístění sběrné nádoby na odčerpaný benzín, na vyvětrání palivové nádrže (to že v ní není benzín, neznamená, že v ní není nebezpečná koncentrace par). Nestačí tak jen stanovení základních (jednoduchých) činností a opatření ve smyslu použití úkapové vany či užití osobních ochranných prostředků, ale i pravidel a zásad, při jejichž dodržení lze činnosti provádět - a tak naplnit požadavek na bezpečnost práce.

Zdroj: www.bozpinfo.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist