Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pozvánka na konferenci "Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni"

18.04.2006  |  zdroj: MŽP  |  178× přečteno      vytisknout článek

která se koná v Brně ve dnech 22. - 24. 5. 2006 v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference Ekologických veletrhů.

 

 

Ministerstvo životního prostředí
Masarykova univerzita v Brně
Univerzita Pardubice
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
ČZU Praha

Vás srdečně zvou na

mezinárodní konferenci "Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni"

která se koná v Brně ve dnech 22. - 24. 5. 2006 v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a VOD-KA.

Cíl konference:

Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku.

 

Předběžný program mezinárodní konference:

22. 5. 2006

Prezence účastníků:  12.30 - 13.00 hod.

1.      Úvodní vystoupení - zástupci Ministerstva životního prostředí, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Pardubice, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a ČZU Praha.

2.      Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR - PaedDr. Tomáš Hák, PhD., Mgr. Miroslav Havránek, Ing. Katarína Markošová (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí )

3.      Hodnocení udržitelnosti založené na finančních datech jako nástroj pro reformu v oblasti zemědělských dotací - Ing. Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

4.      Metody a nástroje pro integrované hodnocení udržitelnosti / Dekompoziční analýza materiálových toků - Ing. Katarína Markošová, Mgr. Jan Kovanda (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí )

5.      Účty energetických toků v České republice - Mgr. Miroslav Havránek (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí )

6.      Vybrané aspekty efektivnosti veřejných výdajů v oblasti energetiky ve vazbě na reporting udržitelného rozvoje - Ing. Erik Geuss (Ministerstvo životního prostředí), Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. (ČVUT - FEL Praha)

7.      Účet výdajů na ochranu životního prostředí - možnosti a realita - Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem ),

8.      Vývoj statistického zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v ČR - Ing. Eva Krumpová (Český statistický úřad)

9.      Systém statistického zjišťování environmentálních daní a poplatků v ČR - Ing. Jaroslav Klusák (PORSSENA Praha)

10.  Eko-průmysl v ČR - Ing. Eva Tošovská, CSc. (Národohospodářský ústav AV ČR, Praha), Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem)

11.  Materiálové toky na makroekonomické úrovni - Ing. Bohumil Beneš

12.  Systém environmentálního účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni - Panagiotis Vlachos (Řecký statistický úřad)

13.  Ekonometrické modelováním pro podporu rozhodování v environmentálním managementu - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)

14.  Kvantifikace znečištění životního prostředí pomocí LCA v podmínkách provozu - Ing. Blanka Kapustová, Ph.D. (Ústav vědy a výzkumu na Univerzitě Matěje Bela v Bánské Bystrici)

18. 00 hod  - Degustace vín, kterou pořádá společnost Znovín Znojmo (v prostorách Kongresového centra)

 

23. 5. 2006

9.30 hod. - Návštěva mezinárodního veletrhu tvorby a ochrany životního prostředí ENVIBRNO a výstavy VOD-KA (slavnostní zahájení a doprovodné programy)

19.00 hod. - Společenský večer s vystoupením zpěváka Radka Tomáška (více se o něm dozvíte na internetových stránkách www.radektomasek.cz), s ochutnávkou piv Pivovaru Starobrno (vítěz veletrhu Pivex 2005) a s občerstvením (v prostorách Pivovarské pivnice)

 

24. 5. 2006

Prezence účastníků: 8.30 - 9.00 hod.

1.      Udržitelná spotřeba a výroba - RNDr. Alena Marková (Ministerstvo životního prostředí)

2.      Hodnocení environmentálních rizik - Ing. Karel Bláha, CSc. (Ministerstvo životního prostředí)

3.      Odpovědnost za škody na životním prostředí - JUDr. Ondřej Vícha (Ministerstvo životního prostředí)

4.      Poplatkové nástroje a problém jejich správy- Ing. Jan Pavel (MF Praha)

5.      Efektivnost poplatků v odpadovém hospodářství - Ing. Jan Slavík (IEEP Praha)

6.      Obchodování s emisemi skleníkových plynů - Ing. Pavel Zámyslický (Ministerstvo životního prostředí)

7.      Ceny elektrické energie v České republice - Ing. Jarmila Zimmermannová (Ministerstvo životního prostředí)

8.      Metody mimotržního oceňování a jejich využití pro hodnocení environmentálních veřejných projektů - Ing. Mgr. Jana Soukopová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

9.      Podpory v ochraně životního prostředí - Ing. Lenka Urbanidesová, Ing. Radka Pokorná (Ministerstvo životního prostředí)

10.  Zkušenosti firem se zaváděním a fungováním systémů řízení a s implementací environmentálního práva EU do praxe českých podniků - zástupci firem: Paramo, a.s. Pardubice, ZENTIVA a.s.

11.  Zkušenosti Slovenské agentury životního prostředí jako oprávněné osoby s připraveností provozovatelů IPKZ zařízení při zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení - Ing. Blanka Kapustová, PhD. (Slovenská agentura životního prostředí)

12.  Zavádění integrovaného systému řízení ve Slovenské agentuře životního prostředí - Ing. Emília Boďová (Slovenská agentura životního prostředí)

13.  Příklady environmentálního managementu pro průmyslové zóny - klíčová problematika regionálního rozvoje - Benoit Charriere (University of Lausanne, Švýcarsko)   

14.  Přínosy systémů environmentálního managementu k udržitelnému rozvoji - Ing. Jan Klášterka (CENIA Praha)

15.  Implementace systémů řízení a využívání iniciativy Responsible Care v podnicích chemického průmyslu ČR - Ing. Ladislav Špaček, CSc. (Svaz chemického průmyslu ČR), Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Lenka Branská, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

16.  Environmentální náklady společnosti - Ing. Petra Mísařová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

17.  Aplikace ERP systémů v environmentálním managementu - případová studie a průzkum pro IT podporu - Daniel Heubach, Claus Lang-Koetz (Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Německo)

18.  Revize programu EMAS - Ing. Pavel Růžička (Ministerstvo životního prostředí)

19.  Zkušenosti z projektu POEMS - Budování kapacit eco-managementu v Makedonii - Goran Arsov (Eco-Ars Consulting, Makedonie), Ing. Bohuslav Moucha (CEMC Praha)

20.  Zavádění čistší produkce v průmyslových podnicích Bosny a Hercegoviny - Dragana Selmanagič (Centre for Environmentally Sustainable Development, Bosna), Melina Dzajic-Valjevac (Hydro-Engineering Institute, Bosna)

21.  Příspěvek k hodnocení eko-efektivnosti - Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Ing. Marcela Kožená, Ph.D., Ing. Simona Munzarová, Ph.D., Ing. Robert Baťa (Univerzita Pardubice)

22.  Využívání environmentálního účetnictví v českých podnicích - Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Univerzita Pardubice), Ing. Petra Mísařová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

23.  Účetnictví udržitelného rozvoje na úrovni podniku - Dr. Roger L. Burrit (Australian National University)

24.  Nové směry a trendy v oblasti účetnictví udržitelného rozvoje - Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)

25.  Problematika stanovení nákladovosti ekologických produktů v zemědělství - Prof. Ing. Iva Živělová, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

26.  O krok dál - vývoj směrem k podnikovému udržitelnému reportingu - Ralf Isenmann (University of Bremen, Institute for Project Management and Innovation, Německo),
Ki-Cheol Kim (University of Lüneburg, Centre for Sustainability Management, Německo)

27.  Dobrovolné zprávy podniků a organizací o vztahu k životnímu prostředí, o zdraví a bezpečnosti a o udržitelném rozvoji - Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. (České ekologické manažerské centrum Praha)

28.  Reporting na regionální a centrální úrovni - Armen Keshishyan (Arménský regionální rozvojový program, Jerevan, Arménie)

29.  Nové trendy v environmentálním reportingu v EU - Prof. Ing. Jiří Hřebíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně),

30.  Nakládání s odpady: Podnikový online reportingu - Irene Pollach (Vienna University of Economics and Business Administration, Rakousko)   

31.  Portál environmentálních informací, služby a systém pro vyhledávání informací - Kostas Karatzas (Department of Mechanical Engineering, Aristotle University, Řecko), Athanassios Kelemis (German-Greek Chamber of Industry and Commerce, Řecko)

32.  ENVIWEB - odborný portál pro životní prostředí - Mgr. Miroslav Kubásek (Masarykova univerzita v Brně)

 

Závěrečná diskuse a shrnutí

Místo konání: prostory Výstaviště, Kongresové centrum, sál B, Brno,

Na místo konání se lze dostat z  vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 (směr Pisárky), vystoupit na stanici Výstaviště.

Ubytování: Je zajištěno na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity - hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z  vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ho hradí sám. Cena ubytování je 700,-Kč / noc za jednolůžkový pokoj a 800,- Kč / noc za dvoulůžkový pokoj. Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Parkování: Parkovat lze v areálu vysokoškolských kolejí.

Stravování: Zajišťuje si každý účastník sám.

Vložné: Seminář je organizován bez vložného.

Poznámka: V rámci této mezinárodní konference mohou účastníci na volnou vstupenku navštívit zahájení společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a VOD-KA

Svoji účast na konferenci, na společenském večeru a počet nocí, na které chcete objednat ubytování, prosím, potvrďte do 21. 4. 2006 na adrese:

Ministerstvo životního prostředí
odbor ekonomiky životního prostředí
Vršovická 65, 110 10 Praha 10
tel.: 267122552 (Ing. A. Krejčová)
fax: 267310490
e-mail: alena_krejcova@env.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist