Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Uvědomují si brněnští radní následky?

19.09.2006  |  zdroj: Neviditelný pes  |  126× přečteno      vytisknout článek

Uvědomují si brněnští radní následky?

Některé sdělovací prostředky v ČR dne 3.8.2006 uvedly ve výtahu z informace Stálého zastoupení SPCR Brusel - červenec 2006/4 pro veřejnost ČR nepřesně a zkresleně výsledek jednání Evropské komise (EK) z oblasti ochrany životního prostředí a o účasti veřejnosti při jeho řešení. Výsledek byl v mediích interpretován pouze jako pokárání EK, což je zcela nepravdivé. Níže uvádím úplné znění závěrů EK k této problematice:

"Účast veřejnosti a nevládních organizací při schvalování projektů z hlediska ochrany životního prostředí bude posílena, a to na základě souhlasu ministrů čl. států EU s principy tzv. Arhuzské konvence. Ministři ovšem odmítli dát těmto subjektům právo pohnat členské státy k soudu. Podle nového nařízení budou instituce EU povinny zajistit pro veřejnost informace o dopadech projektů na ŽP a brát v úvahu účast veřejnosti při schvalování plánů nebo programů vztahujících se k ŽP. Nařízení požaduje informovat veřejnost zejména o zprávách o stavu ŽP (vzduch, voda, půda atp.), o legislativních opatřeních, plánech a programech ovlivňujících ŽP a o analýzách dopadu projektů na ŽP. Nařízení nabývá účinnosti svým publikováním v úřední sbírce EU."

Viz: www.consilium.europa.eu

V současné době je z tohoto hlediska nezbytné vysokou pozornost veřejnosti věnovat řešení parkování a parkovišť vozidel, zejména v centrech měst. Parkoviště, zejména pak vjezdové parkovací domy (VPD) v centrech měst jsou přímým a trvalým stacionárním zdrojem emisí z výfukových plynů. A to se všemi velmi vážnými neekologickými důsledky v ovzduší pro zdraví občanů v přilehlém okolí v daném místě.V blízkosti takového soustředění vozidel se totiž zvyšuje nebezpečí karcinomu pro občany v okolí 6x. Podle údajů ze SRN se při zaparkování a vyparkování lks vozidla spotřebuje 0,3l pohonných hmot. Je známo, že z 1litru benzinu se vytvoří cca 2,5 kg NO2. Tento údaj až hrozivě souvisí s kontaminací ovzduší emisemi, jejichž součástí jsou stovky chemických látek s různými účinky na člověka. Ze zdravotního hlediska mezi nejvíce sledované patří skupiny: oxidy dusíku (NOX) radikály, ozon (O3), těkavé organické sloučeniny a těžké kovy. Řada z nich je považována za karcinogenní látky.

Podívejme se na schválený plán VPD Radou města pro centrum v Brně:

VPD v Brně na ul.Kounicově byl nedávno postaven přímo v centru města Brna s kapacitou vozidel 400 a počítalo se zde při projekci s obratem 1500 vozidel za den. Nic na věci nemění, že tuto kapacitu dosud nedosáhl. Ve VPD Kounicova ul. se tedy spotřebuje denně bodově v jenom místě až 450 l pohonných hmot(dále jen PHM) . To znamená, že VPD Kounicova ul. vyprodukuje denně 1125 kg NO2 a tedy ročně 410 625 kg NO2. Ale pokračujme dál. Na Moravském nám. je plánován VPD s kapacitou 500 vozidel. Zde lze předpokládat možný dvojnásobný obrat kapacity.To představuje 300 l PHM denně, bodově 750 kg NO2 denně a 273 750 kg NO2 ročně. Před Janáčkovým divadlem je plánován a v tichosti projekčně připraven VPD pro 600 vozidel, s možným dvojnásobným obratem kapacity. To tedy představuje 360 l PHM denně a bodově i zde představuje denně 900 kg NO2 a ročně 328 500 kg NO2. Poblíž na ul.Rooseveltově je plánován VPD o kapacitě 500 vozidel s možným dvojnásobným obratem kapacity.To zde představuje 300 l PHM denně a bodově denně 750 kg NO2, ročně 273 750 kg NO2. Na Benešově ul. se staví CD PALAC, kde je situován VPD s kapacitou 750 vozidel s možným dvojnásobným obratem kapacity. Zde to tedy představuje denně 450 l PHM, denně 1050 kg NO2 a ročně 383 250 kg NO2 . Na druhé (levé) části ul. Benešové je plánován VPD s kapacitou 750 vozidel s možným dvojnásobným obratem kapacity. V tomto případě to představuje denně 450 l PHM a bodově denně 1125 kg NO2, ročně tedy 410 625kg NO2. Na Malé Americe je plánován VPD pro 500 vozidel. Zde je možný dvojnásobný obrat vozidel. To představuje 150 l PHM denně, denně 375 kg NO2 a ročně 136 875 NO2. A znovu v další části centra města na ul. Panenské je opět v tichosti vyprojektován VPD o kapacitě 300 vozidel s možným dvojnásobným obratem kapacity. To představuje denně 180 l PHM a bodově denně 450 kg NO2, ročně 164 250 kg NO2.V budoucím kulturním centru města na ul. Veselé je plánován VPD s kapacitou 550 vozidel. Zde lze počítat s obratem trojnásobné kapacity vozidel. To zde představuje denně 495 l PHM a bodově denně 1237 kg NO2, což ročně činí 44 550 kg NO2. Na ul. Kopečné je plánován VPD s kapacitou 300 vozidel. Vzhledem k malé výhodnosti dislokace VPD ponechejme tuto kapacitu. To představuje denně 90 l PHM, taktéž denně 225 kg NO2 a ročně 82 125 kg NO2. Vzhledem k prostorovým problémům pro realizaci VPD je jen z toho důvodu zaznamenán zde možný zájem o realizaci APD.

Tento výčet plánovaných VPD v centru Brna společností Brno Parking, a.s. pro obyvatele centra Brna představuje denně spotřebovaných cca 3225 litrů pohonných hmot jen na parkování a vytvoření denně 8062,5 kg NO2 a ročně 2 942 812,5 kg NO2.

NO2 je i nadále hlavní příčinou globálního oteplování. Schopnost rostlin vstřebávat NO2 je horší než původně vědci předpokládali. Světové lesy dokáží pojmout jen třetinu NO2 a dalších škodlivin. Pro úplnost bychom asi měli připočítat vliv vnějších hromadných parkovišť ve městě a parkování v ulicích. Výsledek vlivu VPD je však z hlediska zdraví obyvatel zejména centra Brna , jak je zřejmé, ovšem zásadní!

Taková je hrůzná realita v Brně, která je vůči občanům nastolována! Je samozřejmé, že kromě tvrdých úderů do ekologie města vnáší VPD navíc podmínky pro krádeže, násilí, ale i nebezpečí nemalých obětí na lidských životech v případě výbuchu VPD. To všechno APD znemožňují! Domnívá-li se někdo v Brně, možná že tomu je tak i v jiných městech v ČR, že vedení města vychází z bezstarostného podvědomí "u nás se to přeci nemůže stát" či pouze z neznalosti? Nikoli!

V Brně nikoli! Všichni odpovědní představitelé v Brně byli a jsou plně informováni jak o kladných vlastnostech automatizovaných parkovacích domů (APD), tak o důvodech a potřebě jejich realizace právě a především v centrech měst, ale i o možnosti dotací z prostředků EU na jejich realizaci, tak i o zásadních nedostatcích VPD, včetně ekologických.

Magistrátní koncepce výstavby parkovišť v Brně nebere ohled na zkušenosti ze zahraničí, které vedení některých jiných měst v ČR již dokáží brát ve svých plánech v úvahu. Automatický parkovací dům české firmy KOMA, který byl nedávno postaven v Ostravě-Svinově, mimo jiné prokazuje, že se na jeho výstavbě podíleli i brněnští stavebníci! Brněnští radní se místo prosazení moderní a ekologické parkovací koncepce pro střed města neodůvodněně zčásti vzdali odpovědnosti za to, jak bude střed města Brna vypadat, a koncepci APD zcela naopak cestou Brno Parking, a.s.doporučují uplatnit pouze v okrajových sídlištích. Tam se sice hodí také, ale funkce APD zde bude spíše jen noční a neodstraní potřebu ekologických parkovacích míst ve středu města, kam lidé ze sídlišť přes den dojíždějí za prací, a ani zde neulehčí škodlivým exhalacím. Magistrát města Brna založil společnost Brno Parking, a.s., které dal absolutní kompetence v rozhodování pro celé centrum Brna 300 m přilehlých definovaných ulic o dislokaci a typu parkovacích domů. Vedení města Brna neuložilo této společnosti postupovat v souladu s podepsanými mezinárodními závazky ČR, ani se nepostaralo o vytýčení moderní koncepce brněnského parkování. Uvedená společnost Brno Parking, a.s. na místo cílené dislokace APD do centra města Brna bezohledně, cíleně a v tichosti naopak dislokuje do centra Brna právě VPD se všemi hrůznými následky, jak je zřejmé z výše uvedeného. Stala se zřejmě záštitou tzv. "betonové lobby" v Brně a jejích zisků ze zakázek VPD, neboť jsou v ní i tyto firmy sdruženy. To je jako cílené bodové bombardování města karcinogenními exhalacemi a cílený útok na zdraví lidí ve středu tohoto města! Situace v městě Brně vyžaduje, aby se veřejnost dozvěděla, že jsou zde cílevědomě v zájmu zisků "betonové lobby" a bez ohledu na zdraví občanů města porušovány i mezinárodní závazky ČR.

Brněnská radnice prosazuje chybnou koncepci. Je to způsobeno mimo jiné i tím, že nejsou vyhodnocovány ekologické dopady projektů a investičních záměrů ještě před jejich schválením, a to za účasti veřejnosti, jak požaduje EK. Právě na vedení města padá plná a přímá odpovědnost za situaci, kterou kritizuje EK. Veřejný zájem obyvatel města Brna těmito plány naplňován nepochybně není. Avšak fakta o odpovědnosti města a současných představitelů vedení města Brna za tento stav jsou nepopiratelná! Uvedené skutečnosti nechť jsou varováním a poučením pro zastupitelstva a magistráty ostatních měst v ČR.

Brno

Rudolf Kunzmann


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist