Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pozvánka na konferenci Odpady a životní prostředí

25.09.2009  |  234× přečteno      vytisknout článek

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologie.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a.s.
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

si Vás dovolují pozvat na
mezinárodní konferenci a výstavu

Odpady a životní prostředí

KONFERENCE SE BUDE KONAT
NA VYSOKÉ ŠKOLE BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITĚ OSTRAVA, NOVÁ AULA - NA 2

22. - 23. 10. 2009

Vědecký výbor

Peter Fečko  - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Vojtech Dirner - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Jiří Sobola - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Czech Republic
Stefan Góralczyk - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Poland
Oliver Částka - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Czech Republic
Jaroslava Ledererová - Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Czech Republic
Vladimír Čablík - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Miroslav Svoboda -  Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Czech Republic
Zhenqi Hu - China University of Mining and Technology (Beijing), China
Andrzej Jarosiński - Cracow University of Technology, Cracow, Poland
Radmila Kučerová - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Mária Kušnierová  - Slovac Academy of Science Košice, Slovakia
Rudolf Tomanec - Universtiy of Belgrade, Serbia
Barbara Tora  - University of Mining and Metallurgy Cracow, Poland

Garant konference

Prof. Ing. Peter Fečko, CSc.

Organizační výbor

Vladimír Plaček Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Czech Republic
Janusz Oleszczak Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Poland
Ireneusz Baic Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Poland
Vojtěch Václavík VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Eva Bogdanová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Kateřina Cechlová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Vladimír Čablík VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Michal Guziurek VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Iva Janáková VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Lucie Nezvalová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Monika Mádrová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Nikolas Mucha VŠB - TU Ostrava, Czech Republic

Hlavní okruhy konference

Životní prostředí
o  Problémy životního prostředí průmyslové krajiny
o  Staré ekologické zátěže
o  Sanační technologie
o  Rekultivace
o  Novinky pro snížení škodlivých emisních procesů
o  EIA, EMS, EMAS, IPPC, čistší produkce, environmentální management
o  Problematika vzorkování a chemické analýzy odpadů
o  Čištění odpadních vod
o  Obnovitelné zdroje energie /> Recyklace
o  Recyklace průmyslových odpadů (hutních, energetických, strojních, chemických, potravinářských, po hornické a úpravnické činnosti atd.)
o  Recyklace komunálních, nemocničních, zemědělských a radioaktivních odpadů
o  Recyklace stavebních a demoličních odpadů
o  Recyklace autovraků
o  Zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu
o  Alternativní zpracování zbytkového odpadu s cílem umožnit jeho maximální recyklaci a využití
o  Podnikatelské aktivity v oblasti zpracování nerostných surovin a
recyklace odpadů
o  Legislativní otázky recyklace a využití odpadů
Biotechnologie životního prostředí
o  Biotechnologie v tvorbě a ochraně životního prostředí
o  Biologické metody čištění odpadních vod
o  Mechanicko-biologická úprava zbytkového odpadu
o  Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
o  Aplikace biotechnologií při získávání užitkových složek z nerostných surovin a odpadů
o  Biochemické techniky pro extrakci a čištění
o  Mikrobiální procesy degradace kontaminovaných látek
o  Biokoroze, Bioakumulace, Bioenergetika, Bioplasty, Bioremediace

Obecné informace
Datum a místo konání: Konference se uskuteční na VŠB - TU Ostrava, v prostorách nové auly - NA2, ve dnech 22. - 23. října 2009.
Jednací jazyky: Oficiální jazyky konference jsou čeština, slovenština a polština.
Sborník: Bude vydán sborník konference, všechny referáty budou v anglickém jazyce. Vybrané referáty budou otištěny v časopise "Ekologia Przemysłowa".

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
22. 10. 2009
10:00 - 15:00   Registrace účastníků
12:00 - 13:30   Oběd
13:30    Zahájení konference
13:30 - 15:00   Prezentace článků

LORENCOVÁ H., ČERMÁK P.: Anthroposoil Load by Risk Elements in the North-Bohemian Brown Coal Basin
HLAVATÁ M., VYORAL J., TRÁVNIČKOVÁ I.: Technological Assessment of Material from Carbol Settling Pit
BARTUSEK S., MLČOCH P.: The Present Potential of Carbon Materials for Possible Usage in Recycling Processes of Metallurgical Sludges
RŮŽIČKA   P.: Evaluation of Waste Potential from the Point of View of their Utilization for a Production of Mixed Alternative Fuels
RŮŽIČKA P.: Waste Materials Utilization for a Production of Mixed Alternative Fuels
SEDLÁČEK M.: Sorbents on Brown Coal Base and New Methods of Carbonic Sorbent Precursor Processing
STEHLÍKOVÁ B., MICHALÍKOVÁ F., SISOL M., KOLESÁROVÁ M., KOZÁKOVÁ I.:Waste from Power-Engineering as a Possible Raw Material Source
BAIC I., GÓRALCZYK S.: Hard Coal Extractive Waste and Possibilities of their Usage
BAIC I.: Extractive Waste Dumps - Evaluation Methodology and Criteria
BAIC I., DANECKI L., PALUCHIEWICZ Z.: Modern Pro-Ecological Technology for the Management of Multi-Material, Environmentally Inconvenient Waste
FRIDRICHOVÁ M., KALIVODA K., STACHOVÁ J., KULÍSEK K.: Characteristics of Portland Clinkers from Fluid Fly Ash as a Partial Raw Material Source
ŠTEFÁNEK J., STYRNAL P.: Recycling of Steel Furnace Fly Ash in Electric Arc Furnaces
TORA M.: Wastes as a Source of Energy
15:00 - 15:30   Přestávka na kávu
15:30 - 18:00   Prezentace článků
ALTMANN V., MIMRA M.: Percentage of Biologically Degradable Municipal Waste in the Mixed Municipal Waste
ALTMANN V., MIMRA M.: Quantity and Composition of Biologically Degradable Waste in Households
MIMRA M., ALTMANN V., LATOVÁ J.: Application of Biodegradable Bags in Composting BRKO
VALEŠ J., KUSÝ J., ANDĚL L.: Energy Utilization of Industrial and Agricultural Wastes in the Production of Multicomponent Mixed Fuels
ZVARKOVÁ D.: Emission Reduction from Biomass Combustion Facilities
BUDZYŃ S., ZMUDA W.A., TORA B.: Animal Dust Incinerating
PROKOPOVÁ I.: From Used PET Bottles to Biodegradable Microfibers
SEZIMA T. et al.: Research on Waste Utilization as Substitutes for Primary Mineral Resources (VaV Project SP/2f2/98/07)
HUSÁROVÁ L., KOUTNÝ M.: A New Concept of Prooxidant Additives for Polyolephine Based Materials
VODIČKA J., VYTLAČILOVÁ V., HANZLOVÁ H., VÝBORNÝ J.: New Possibilities of Recycled  Spoil Utilization
GÓRLACZYK S., ŁUKOWSKA M.: Revision of the Construction Products Directive 89/106/EEC
PAVLITOVÁ-LETKOVÁ Z.: Evaluation of Ecological Suitability of Selected Industrial Waste Materials and Inorganic Composites with their Content
19:00   Večeře, slavnostní večer s hudební skupinou "Rexton",
sál nad Menzou VŠB - TU Ostrava
 
23. 10. 2009
8:00 - 10:00 Prezentace článků
VRÁBLÍKOVÁ J., VRÁBLÍK P.: The Issue of Revitalization of Territories in Podkrušnohoří
KRÁL V.: Maintenance of a Burning Heap of Kateřina Mine
SKOPCOVÁ A., VÁVROVÁ I.: Environmental Operation Program - Support Domain 4.2 - Removal of Old Ecological Burdens
ČERNÝ V., KULÍSEK K.: Ecological Aspects of  Sintered Aggregate Production
HANSLÍK A.: EIA Process Particularities in the Linear Construction Impact Assessment on Small Reserves within the Moravia-Silesian Region
SVAČINOVÁ V.: The concept of eco-industrial park in Paskov
MULLEROVÁ J., HLOCH S.: Possibility of Pollution Reduction from Transport
OPRAVILOVÁ S.: Utilization of Glass Grinding and Polishing Sludge for Preparation of Geopolymers
KOUTNÍK I., ŠEVČÍK P.: Carbonaceous Porous Materials from Scorpion Shell
PLATOŠOVÁ D., VĚŽNÍKOVÁ H.: Screening of Polyaromatic Hydrocarbons by thin-Layer Chromatography
HRAZDÍRA J., KOLOUŠEK D., KUSÁ H.: Utilization of Limestone Gravel by-Products for Building Materials
JANČOVÁ J.: The Possibilities of Ecologically Suitable Building Mixtures Production on Base of Secondary Energetic Products
10:00 - 10:30   Přestávka na kávu
10:30 - 12:30   Prezentace článků
SVAČINOVÁ V.: Anthracene as a Binder of Carbon-Based Composite Materials
BIBORA P.: Usable Durability Assessment of Building Matters on Base of Secondary Raw Materials
GAZDIČ D., PŘICHYSTALOVÁ E., NOVÁK J., HOFFMANN O.: Study of Latent Hydraulicity of Limy Alumosilicate Systems from Secondary Raw Material Sources
HLOCH S., RADVANSKÁ A.: Positive Effects of Cable Waste Recycling
JAROŚIŃSKI A., ŻELAZNY Ś., MADEJSKA L., RADOMSKI P.: Ecological Aspects of Obtaining of High Quality Zinc Concentrate
KALIVODA K., DVOŘÁK K.:  Proposed Utilization of Removed Chloride Dust
KUČERA L.: Recycling of Tires - Separation of Tire Steel Cords
RADVANSKÁ A.: Impact of Anodic Oxidation Technology on Working Environment
KUČEROVÁ R., LYČKOVÁ B, KANTORKOVÁ T.: Biodegradation of Sediments
RADVANSKÁ A., HLOCH S.: Environment of Abrasive Waterjet Cutting Technology
RADVANSKÁ A., HLOCH S.: Material Flow in End of Life Vehicle Dismantling Process
RADVANSKÁ A., HLOCH S.: Noise Pollution Evaluation at Abrasive Waterjet Cutting
VÁCLAVÍK V.: New Application Method of Polyurethane Recycled Material in Spoil
ČABLÍK V., HLAVATÁ M., IŠEK J.: Utilization of Wastes as the Pigments
JANÁKOVÁ I., MUCHA N., CECHLOVÁ K.: Resulsts of Flotation of Hazardous Sediments
VOLEK F., MAŇAS D.: A Tire as a Source of Secondary Raw Materials
WAWRZAK D.: Leaching of Non-Organic Compounds Using Strains of Bacteria
HLAVOVÁ A., LANDA I.: Strategically Meaning of Dumps of Fourth Generation by Disposal of Selected Wastes
KUŠNIEROVÁ M., JANÁKOVÁ I., MUCHA N., FEČKO P., ČABLÍK V.: Flotation Collectors on the Basis of Pyrolysis Oils
WOLFOVÁ R., PERTILE E., MOLINOVÁ B., NEZVALOVÁ L., GUZIUREK M.: The Effect of pH on the Biosorption of Lead with Walnut Shells
PERTILE E., MOLINOVÁ B., WOLFOVÁ R., NEZVALOVÁ L., GUZIUREK M.: An Evaluation of Atmospheric Pollution by Organic Compounds in Mostecko
12:30 - 13:30   Oběd, zakončení konference

Mailing Address

prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
VŠB - Technical University
Dpt. of Environmental Engineering - 546
17. listopadu 15
708 33 Ostrava Poruba
Czech Republic
Phone : +420 59 699 3575
Fax :   +420 59 699 4041
Email : peter.fecko@vsb.cz

http://homen.vsb.cz/hgf/546/konference_OaZP_2009.html


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
RENARDS dotační, s.r.o.Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist