Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Ekologická logistika a možnosti optimalizace nákladů spojených s ochranou životního prostředí

04.05.2004  |  233× přečteno      vytisknout článek

Fakt, že problematika  životního   prostředí  se stává stále více klíčovým faktorem v mnoha vědních odvětvích, je nepopiratelný. Proto je třeba i obecnou definici logistiky, kromě klasických vazeb a funkcí, vsadit do  ekologického  rámce.

V tomto kontextu by logistika v podniku měla představovat snahu o synchronizaci, koordinaci a optimalizaci informačních a materiálových toků s cílem uspokojit potřeby zákazníků při přiměřených (co nejnižších) nákladech a za předpokladu minimálního negativního vlivu firemních aktivit na  životní   prostředí  .

Vztah logistiky k ochraně  životního   prostředí  -  ekologická  logistika

Logistický směr, který se zaměřuje na dopady podnikových aktivit na  životní   prostředí  (např. vztah jednotlivých druhů dopravy a úrovně  znečišťování   životního   prostředí  , snaží se snížit materiálovou a energetickou náročnost logistických činností, má vazbu na certifikaci dle norem ISO 14000...), bývá označován jako zelená logistika (green logistics),  ekologická  logistika (ecological logistics), popř. environmentální logistika. [1]

Environmentální systémy řízení (EMS)

Otázka zcela zásadního významu, která se často objevuje v souvislosti s výše zmíněnou  ekologickou  logistikou, zní: \"Je možné při snaze omezit negativní vliv podnikových činností na  životní   prostředí  zároveň zvýšit jejich efektivnost?\"

Odpovědí na tuto otázku jsou v mnoha případech  Enviromentální  systémy řízení (EMS). Zavedení EMS (Environmental Management Systems) představuje jednu z možností, jak pozitivně ovlivnit náklady firmy spojené s ochranou  životního   prostředí  a současně vyhovět  ekologickým  požadavkům daným legislativou (popř. je převýšit). Podstatou těchto systémů je aktivní přístup podniků ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů jejich činností na  životní   prostředí  .

Jakým způsobem je možné vybudovat systém environmentálního řízení? Prvním a současně klíčovým krokem je ztotožnění se TOP managementu s celým projektem. Ač tento krok může vyznívat poněkud bezvýznamně, jedná se o naprosto zásadní zlom v rámci celého projektu zavedení EMS. Top management má totiž velmi často o souladu podnikání a  životního   prostředí  své vyhraněné představy a ochranu  životního   prostředí  chápe jako určité zlo, které brání jeho svobodnému podnikání. Proto z těchto důvodů, aby systém efektivně pracoval, musí se vedení zavázat k dlouhodobým cílům environmentální politiky.

Dále je nutné identifikovat dopady činností podniku na  životní   prostředí  a ohodnotit jejich závažnost.

Musí být také určen představitel vedení odpovědný za implementaci EMS, který má informovat management podniku o tom, jak systém pracuje.

Všechno, co může ovlivnit  životní   prostředí  , musí mít podnik pod kontrolou. Spadají sem každodenní činnosti pracovníků, používané stroje a nástroje a služby, které k výkonu své funkce využívají. Každý, jehož činnost může mít dopad na  životní   prostředí  , musí být proškolen z hlediska svých pravomocí a odpovědnosti v procesu implementace EMS.

Klíčové v úspěšném využití EMS je to, že je poměřována celková výkonnost k dosahování environmentálních cílů. To znamená, že jsou měřeny ty aspekty, které mohou přispět k lepším výkonům a současně demonstrují, že firma vyhovuje požadavkům normy.

Norma mimo jiné říká, že je nutné udržovat dokumentaci pravidelného monitorování a měření klíčových činností organizace, které mohou mít dopad na  životní   prostředí  .

Měření procesů představuje sledování činností, které vyžadují kontrolu (jako jsou např. emise) a lze sem zahrnout rovněž kalibraci měřicích zařízení. Druhou částí je měření shody, kterým se hodnotí výkony ve vztahu k legislativním požadavkům. A konečně je to měření celého systému, kdy se zjišťuje pokrok směrem k cílům systému a cílovým hodnotám celé organizace, což se děje prostřednictvím interních auditů. Výstupy v podobě grafů zachycujících nápravná a preventivní opatření či výsledky přezkoumání vedením jsou názorné a jasně ukazují míru zlepšení.

Důkazem o závazcích organizace vůči požadavkům na  životní   prostředí  je certifikace EMS třetí nezávislou stranou. Certifikace je tedy jasným svědectvím vůči akcionářům, pracovníkům, veřejnosti, konkurentům a všem dalším zainteresovaným stranám o žádoucím  ekologickém  chování podniku.

Přínosy zavedení a certifikace EMS podle požadavků ISO 14001 lze shrnout do těchto bodů:

- Dosažení plné shody s platnou legislativou a všemi aplikovatelnými environmentálními požadavky.

- Redukce provozních nákladů (např. úspory při využívání surovin, energií, ale i nákladů na zneškodňování  odpadů  , včetně úspor za poplatky při  znečišťování  ).

- Snížení rizika vzniku nehod, ovlivňujících  životní   prostředí  .

- Úspory na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním  životního   prostředí  .

- Vyloučení nebo omezení nákladů, způsobených neujasněnou organizační strukturou a jasnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů.

- Zlepšení vztahů s veřejností, státními institucemi a ostatními environmentálními skupinami.

- Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny (nižší úroky, pojistné).

- Rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání.

- Zlepšení image organizace.

Zavedení systému environmentálního managementu není automatickým dokladem toho, že organizace pracuje bez negativních vlivů na  životní   prostředí  . Pokud však organizace zavedla systém řízení skutečně důsledně, pokud jej provozuje i po certifikaci a je schopna certifikát obhájit i v dalších letech, je evidentní, že jsou nastaveny mechanizmy umožňující neustálé zlepšování ekonomické situace podniku, což se projeví především ve vyšším zájmu o výkony  ekologicky  se chovajícího podniku ze strany zákazníků. Dalším možným pozitivem je úspora finančních prostředků spojených se sankcemi ze strany státu v případě nedodržování základních environmentálních norem.

Časový vývoj ukazuje výrazné zrychlení procesu zavádění EMS v průmyslových podnicích v ČR ke konci 90. let. Pozitivně se zde zřejmě odráží snaha organizací uspět při vývozech do zemí EU právě prostřednictvím zavedených EMS. Z pohledu EMS Česká republika snese srovnání i se zeměmi EU, kde se celý proces implementace systémů EMS začal realizovat výrazně dříve.

Ochrana  životního   prostředí  a systém veřejné podpory

Významným faktorem při snaze firem optimalizovat náklady spojené se zaváděním EMS jsou dotace státu.

V rámci podpory zavádění systémů environmentálního řízení mohou české podniky získat dotaci na zavedení EMS ze dvou existujících podpůrných programů. Jde zejména o Program podpory malých a středních podnikatelů TRH a Příspěvek ze  Státního   fondu   životního   prostředí  (  SFŽP  ) při zavádění EMS v podniku.

Program TRH

Program podporuje zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblastech environmentálního managementu a řízení jakosti. O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt se sídlem na území ČR s počtem zaměstnanců menším než 250 osob splňující požadavky na příjemce podpory. Program umožňuje poskytnout podnikatelským subjektům příspěvek na certifikaci EMS ve výši 50 % nákladů na poplatek za vydání certifikátu a nákladů za odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací podle norem řady ISO 14 000. Maximální výše příspěvku je 200 tis. Kč.

Příspěvek ze  SFŽP 

V rámci podpory zavádění EMS lze ze  Státního   fondu   životního   prostředí  získat příspěvek na zavedení a certifikaci tohoto systému. Pokud žadatel zavádí EMS podle normy ISO 14001, může být dotace poskytnuta do výše 50 % nákladů. Kritéria, která  SFŽP  při výběru akcí k podpoře uplatňuje, jsou stanovena takto:

- Měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku  znečištění  (  ekologický  přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za  znečištění   životního   prostředí  ),

- velikost podniku s prioritou podniků o velikosti:

a. 25 - 500 zaměstnanců,

b. 0 - 25 zaměstnanců,

- regionální priority ochrany  životního   prostředí  .[2]

Závěrem je třeba zdůraznit, že každý podnik by se měl zamyslet nad následujícím vztahem:

V článku jsou uvedeny možnosti, jak snížit náklady spojené s implementací environmentálních systémů řízení ve firmě na přiměřenou úroveň a současně dodržet, popř. překročit,  ekologické   normy  . Je zřejmé, že i přes tyto možnosti si aplikace  ekologických  opatření ve firmě vyžádá nemalou sumu finančních prostředků, kterou je však třeba porovnat s přínosy vyplývajícími ze zavedení EMS. K nejdůležitějším z nich patří možný pokles nákladů na materiál (využitím  recyklovaných  materiálů) a energii (např. software pro sledování a řízení spotřeby elektrické energie v podniku), zisk konkurenční výhody oproti podnikům, které neaplikují EMS a zlepšení vztahů s obchodními partnery, kteří environmentální aspekty přísně dodržují a vyžadují jejich realizaci.

Literatura

1. Škapa, Radoslav. Skrytý potenciál reverzní logistiky. Logistika, březen 2002, s. 38-39.

2. www.ceu.cz

3. www.cemc.cz

AUTOR: Ing. Radka Olšovská,
AUTOR: Ing. Petra Butorová
Katedra logistiky, VVŠ PV ve Vyškově


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist