Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Potenciál úspor elektrické energie v českých domácnostech

25.02.2009  |  130× přečteno      vytisknout článek

V loňském  roce byl realizován mezinárodní projekt, jenž nese název REMODECE.

Ing. Tomáš Voříšek, Bc. Jan Němejc, Michal Bubeník

V loňském  roce byl realizován mezinárodní projekt, jenž nese název REMODECE. Jeho cílem bylo získat aktuální a podrobné datové údaje o faktorech majících vliv na spotřebu elektrické energie v evropských domácnostech. Podívejme se na jeho nejzajímavější výsledky. Mohou nám pomoci spořit elektrickou energii právě v období ekonomické krize.

Úvod

Do této mezinárodní iniciativy se za podpory Evropské komise z programu Inteligent Energy Europe zapojila řada výzkumných organizací a energetických agentur z více než 10 zemí EU. V rámci projektu bylo v každé ze zúčastněných zemí realizováno dotazníkové šetření (v ČR na vzorku 500 respondentů), na které pak navázalo přímé měření ve vybraných domácnostech (u nás více než 100 domácností převážně z Prahy).
Předmětem monitoringu byly zejména spotřebiče bílé techniky, domácí elektroniky a kancelářského vybavení spolu s osvětlením. Souhrnné výsledky byly představeny na červnovém semináři pořádaném ve spolupráci s Pražskou energetikou (PRE). Celá aktivita vyvrcholila v první polovině loňského roku výběrem několika domácností s největším potenciálem úspor, u kterých pak s podporou PRE byla navržená opatření skutečně realizována a ověřeny dosažené úspory. V druhé polovině října proběhla v Praze propagační kampaň PRE pod názvem "Pražákovi šetří s PRE".

Výsledky šetření:

 

Chladicí technika

Čtvrtina domácností má více než jeden spotřebič, tj. samostatnou chladničku a mrazničku. Byl potvrzen trend preference kombinovaných chladniček, které představují 2/3 instalovaných spotřebičů, 50 % z nich je mladší 5 let a 80 % 10 let. Více než 50 % spotřebičů je ve třídě A či ještě lepší (A+). Z pohledu provozu je dodržováno dostatečné umístění od zdroje tepla, spotřebiče jsou pravidelně odmrazovány  (napomáhá automat „defrost“ – cca 50 %, ostatní 1x ročně), pokulhává však čištění kondenzátoru od prachu (více než 50 % nikdy).

Prací technika

U praček byl rovněž zjištěn vysoký stupeň vybavenosti - 96 % a relativně nízké průměrné stáří 5 – 6 let. Vysoký podíl spotřebičů (nad 50 %) je také ve třídě „A“ a vysoký podíl spotřebičů je s náplní do 5 kg (cca 80 %). V průměru se pere 3 – 4x týdně, průměrná teplota praní je 50 oC, plnění minimálně ze  3/4, prádlo je však málokdy skládáno.

Sušičku vlastní jen cca 10 % respondentů, její stáří je většinou do 5 let. Je používána zpravidla jen po každém 3. – 4. praní.

Mycí technika

Tuto techniku vlastní menšina respondentů, cca 40 %. Opět se potvrdilo nízké průměrné stáří 4 – 5 let. Vysoký podíl spotřebičů je ve třídě A (cca 70 %). Obvyklý počet mycích cyklů týdně je 4 – 5 a převažující teplota mycích cyklů cca 50 oC, často také 65 oC. Občasně je  využíván úsporný mycí program, pokud ho spotřebič obsahuje. Cca 40 % respondentů často nádobí předmývá, cca 75 % respondentů myje až po naplnění kapacity spotřebiče.

Osvětlení

V každé domácnosti je v  průměru téměř 20 světelných zdrojů. Stále je velký počet žárovek -  více jak 9 ks, druhé nejčastější jsou již CFL 4,5 ks, pak halogenové zdroje (hlavně NN) a v kuchyni je obvykle lineární zářivka. Obecně se úsporné světelné zdroje preferují, ale v praxi převládají úsporné důvody (cena, tvar či kvalita osvětlení mohou situaci změnit).

Ostatní spotřebiče

U spotřební elektroniky (TV, domácí kino, VHS, DVD, Hi-Fi, satelit, set-top box) převažuje ponechání v režimu stand-by, při budoucí obnově TV je významná preference technologie LCD. U kancelářské techniky (PC, monitor, tiskárna, repro, fax, modem atd.) je sice uvedeno řádné vypínání, existence stand-by je však nevědomá, byla potvrzena malá znalost významu loga Energy Star.

Z ostatních spotřebičů byla sledována vybavenost klimatizacemi, tepelnými čerpadly (jen 4 ze sta), v budoucnu ale představují velký trend.

 

Obr.: Odběrový diagram sledovaných spotřebičů

Poznámka: Z diagramu vyplývá celodenní téměř rovnoměrná spotřeba elektřiny pro chlazení se znatelnou špičkou ve večerních hodinách, dopolední a večerní praní, dopolední až maximální večerní provoz televizorů, celodenní až maximální večerní provoz počítačů a večerní elektrické svícení.

Výsledky měření:

Chladicí technika

Bylo podrobně sledováno celkem 118 spotřebičů v členění 88 kombinovaných chladniček (průměr 1,33 kWh/den, min 0,4 a max 4,1 kWh/den), 12 chladniček bez mrazicího prostoru (průměr 1,32 kWh/den, min 0,43 a max 2,8 kWh/den), 10 truhlicových mrazniček (průměr cca 2 kWh/den) a 8 policových mrazniček (průměr cca 1,2 kWh/den).

Referenční hodnoty sledovaných spotřebičů dostupných na trhu jsou následující: chladnička 0,3 – 0,5 kWh/den (do 200 a nad 200 l), mraznička 0,5 – 0,6 kWh/den, kombi 0,8 – 1,0 kWh/den.

Prací technika

Zde bylo sledováno celkem 95 spotřebičů – praček a bylo změřeno více jak 800 cyklů s průměrnou spotřebou přes 0,7 kWh (min 0,2 a max 1,6 kWh).

Průměrná frekvence užití: 5,5 cyklu/os.měsíc, tj. celkem více než 65 cyklů za rok na každého člena domácnosti či cca 200 cyklů na domácnost za rok. Spotřebu významně ovlivňuje preferovaný program. Při referenčním programu – bavlna – je při intenzivním praní 60 oC a délky nad 2 hodiny u starších 1,5 – 2 kWh/cyklus, když syntetika má spotřebu nižší než 1 kWh/cyklus.

Referenční hodnoty úsporných praček jsou tyto: referenční cyklus 0,75 – 0,85 kWh (pro 4 – 5 kg náplně), při programech pro syntetiku či mix 0,4 – 0,5 kWh.

Mycí technika

U sledovaných celkem 32 spotřebičů – myček, bylo změřeno více jak 250 cyklů s průměrnou spotřebou 1,17 kWh (min 0,5 a max 2 kWh). Průměrná frekvence užití byla 4,9 cyklu/os.měsíc, tj. celkem cca 60 cyklů za rok na každého člena domácnosti (či cca 200 cyklů na domácnost, má-li myčku).

Spotřebu opět významně ovlivňuje kapacita spotřebiče a preferovaný program. Referenční hodnoty úsporných myček jsou tyto: 0,8 – 1,05 kWh na referenční cyklus (pro 9 resp.12 sad nádobí).

Osvětlení

V každé domácnosti bylo sledováno 5 – 10 nejčastěji používaných svítidel. Jejich příkon i frekvence užití se významně lišila (některé domácnosti měly souhrnný příkon osvětlení dosahující téměř 1000 W a zdroje, které byly v provozu 4 – 5 hodin denně). Překvapivé se ukázalo stále časté používání žárovek a nově i halogenových zdrojů. I přes povědomí o CFL, obyvatelé upřednostňují jiné zdroje.

Spotřební elektronika

Bylo sledováno celkem 79 televizorů, jejich spotřeba byla v průměru vyšší než 0,5 kWh/den, z toho v režimu „on“ téměř 7 hodin denně, při obvyklém příkonu 50 – 100 W. Provoz stand-by se na souhrnné spotřebě podílí asi 20 %.

Spotřebu ovlivňuje typ televizoru a jeho velikost, v případě provozu stand-by pak i stáří. Ze změřených televizorů 25 % mělo příkon vyšší než 85 W (indikuje větší spotřebič) a provoz stand-by vyšší než 8 W (jedná se o staré televizory, nové mají stand-by cca 1 W).

Dále byla také sledována audio a video technika (častokrát jako součást celé sestavy, u VHS videa byl často zaznamenán vysoký podíl stand-by na celkové spotřebě – až 80 %.

Kancelářská technika

Zde byl zaznamenán chod více než 80 PC sestav tvořených počítačem, monitorem a ostatními periferiemi. Počítače byly během dne využívány relativně dlouho, spotřeba v průměru cca 1 kWh/den, z toho v režimu „on“ více jak 7,5 hodin denně při příkonu přes 100 W, po zbylou část dne v režimu stand-by při obvyklém příkonu 5 – 10 W.

Více než třetina sestav má příkon vyšší než 125 W v režimu „on“ a vyšší než 10 W v režimu „off“ (ekonomický potenciál úspor).

Příkon ovlivňuje typ procesoru, grafika, dimenzování zdroje, ventilátor, typ monitoru a používané periferie. Důležitý je také použitý operační systém.

Promítnutí výsledků měření do národního potenciálu úspor energie v rezidenčním sektoru

Chladicí technika

Zde je potenciál úspor relativně nejvyšší, v průměru 250 – 300 kWh/rok na domácnost a ještě vyšší, je-li spotřebič starší 5 let, zvláště je-li to mrazák. Při stáří 8 a více let doporučujeme provést výměnu – s ohledem na pokrok techniky je to již ekonomicky výhodné.

Při počtu 4 miliony domácnosti je potenciál úspor cca 1 (!) TWh/rok (1 bilion kWh).

Potvrzena ekonomická výhodnost: průměrná cena nového spotřebiče je cca 10 000 Kč, prům. cena elektřiny cca 4 Kč/kWh, roční úspora 1 – 1,2 tisíce Kč, odtud prostá návratnost do 10 let.

Prací technika

Technický potenciál úspor je významně menší než u chladicí techniky, v průměru 30 – 50 kWh/rok na existující spotřebič resp. domácnost. Při výměně na nový úsporný je opět vyšší, pokud je pračka starší 5 let a je častěji používána.

Při počtu 4 miliony našich domácností je potenciál cca 650 GWh/rok. Při průměrné ceně nového spotřebiče cca 10 000 Kč, prům. ceně elektřiny cca 4 Kč/kWh je roční úspora 150 Kč a prostá návratnost vyšší než 10 let.

Mycí technika

Potenciál úspor je obdobný jako u prací techniky, v průměru 30 – 50 kWh/rok na existující spotřebič resp. domácnost. Při výměně za novou myčku je opět vyšší, kde je původní starší 5 let a je častěji používána.

Při počtu 4 miliony domácností a z toho odhadem 25 % vlastnících myčku to je cca 40 GWh/rok. Proti tomu však bude působit rostoucí vybavenost (nárůst o 50 – 60 kWh/domácnost.rok). Ekonomická výhodnost je obdobná jako u pračky, je však vhodnější vyčkat na technické a morální dožití spotřebiče, max ale 10 let.

Osvětlení

Při upřednostnění zářivkových zdrojů proti žárovkovým je pokles spotřeby o 75 %. Na nadměrné spotřebě se podílí i kvalita svítidla jako takového (lepší stínítko má potenciál redukce 50 %).

V praxi je však potenciál úspor častokrát obtížně uplatnitelný – důvody jsou různé (barva světla, špatná zkušenost s kratší než deklarovanou životností CFL, cena, tvar).

V každé domácnosti, kde je osvětlovací zdroj v provozu více jak 1 hod/den, je ekonomické nahradit žárovkové světlo zářivkovým. Takových zdrojů je v domácnosti několik (1 – 2 v kuchyni, 1 – 2 v obývacím pokoji, 1 – 2 v dětském pokoji…) – potenciál úspor je v řádu desítek až stovek kWh/rok.

Audio video

Z pohledu technického potenciálu úspor lze očekávat spíše nárůst spotřeby. Dnes je průměrný příkon 60 W, v důsledku preference domácích kin může v budoucnu vzrůst na min 100 W + příkon set-top boxu a audia.

Při neměnné době sledování televizoru (6 – 7 hodin) to povede i přes nižší stand-by ke zvýšení spotřeby o min 40 – 50 %, což představuje v ročních číslech o 50 – 100 kWh/domácnost.rok. Za celý rezidenční sektor v ČR to tak představuje navýšení spotřeby v řádu až několika stovek GWh.

Kancelářská technika

Technický potenciál úspor je realizovatelný při pokračující obměně monitorů ve prospěch LCD (úspora v řádu několika desítek wattů na stanici), při preferenci úsporných sestav (hlavně ve formě NB, mající nejnižší spotřebu jako sestava celek 50 – 60 W) a při eliminaci spotřeby v režimu stand-by.

Pokud by se podařilo snížit příkon sestav v domácnostech na průměrných 80 W a minimalizovat režim stand-by, potom by se roční úspora pohybovala na úrovni 50 – 100 kWh/domácnost.rok. Při odhadované 25% vybavenosti stolními PC to je potenciál 50 – 100 GWh/rok. Proti tomu ale opět působí růst vybavenosti v dalších domácnostech.

Poznámka redakce:

O měření spotřeby elektřiny v našich domácnostech pomocí wattmetru (digitální měřič spotřeby elektrické energie) jsme v AE psali již několikrát. Jak je vidět, takový wattmetr by se měl stát běžným vybavením každé domácnosti, protože žádným jiným způsobem nezjistíme skutečné odběry elektřiny tak přesným způsobem, jako uvedeným přístrojem - naše ekonomické výpočty mají pak reálný podklad. Jeho cena se pohybuje mezi 800 až 1500 Kč. Wattmetr se dá občas někde i vypůjčit. V současnosti kufřík s měřicím přístrojem půjčují zdarma ve všech prodejnách DATART a v poradenském středisku Pražské energetiky, telefon: +420 267 053 149, provozní doba: pondělí až čtvrtek 9.00 – 17.30, možnost ON-LINE rezervace. JaP

Zdroj: Časopis Alternativní energie - www.alen.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Ekologický oskar
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist