Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Geopatogenní zóny

02.09.2006  |  zdroj: Haló noviny  |  613× přečteno      vytisknout článek

Co vlastně fyzikálně představuje podle mých zkušeností tu hrůzu z GPZ?

Je to ve velké většině silné magnetické pole. Silokřivky magnetického pole země. Pojmenované podle Dr. Hartmana, přesně ve směru poledník (sever-jih) a rovnoběžka (východ-západ) a další, pojmenované podle Dr. Curryho, posunuté směrově od "H" pásů o 45 st. tedy severozápad-jihovýchod a severovýchod-jihozápad. Kromě směru se neřídí dalším přírodním zákonem a jejich množství a vzdálenost je dána geologickým podložím v místě měření. Ze starší literatury vyplývá, že statistický průměr z tisíce měření ukazuje vzdálenost "H" pásů asi 4 m a u "C" pásů asi 11 m. V realitě jich ale může být několik blízko sebe, a potom třeba větší místo je čisté. Tyto pásy mají zářivé pole široké asi 1/2 m. Píše se v literatuře, že při geomagnetických bouřích, při poruchách sluneční koruny a těsně před příchodem větších meteorologických bouří, se zářivé pole těchto silokřivek po dobu jejich trvání trochu rozšiřuje, a po jejich odeznění se srovnává do původní šíře. Další pro lidi škodlivé pole je místo nad průběhem vodních pramenů, které také vysílají elektromagnetický signál na frekvenci velmi dlouhých vln (VDV). Tento signál je tak silný, že se podle něj nechají vodní prameny spolehlivě najít na dálku mnoha desítek metrů. Jedno staré české přísloví říká o špatném spaní, že spíte jako na vodě. A je to pravda. Proč škodí pobyt v místech těchto pásů a nad pramenem se špatně v literatuře hledá. Já mám jednoduché fyzikální vysvětlení, které samozřejmě nebude zcela vyčerpávající a přesné, ale většinu otázek vysvětluje. V každém živém organismu (člověk, zvíře, rostlina) je prakticky skoro vše řízeno elektricky. Jakékoliv elektrické řízení je v magnetickém poli rušeno. Tím se organismus unavuje, postupně ubývá obranyschopnosti tak, až začne dělat něco nenormálního.

Staré studijní materiály uvádějí, že u lidí, kteří jsou na to vnímavější, citlivější, po třech letech pobytu v GPZ dochází k prvním trvalým změnám v organismu. Bez strašení - opravdu jsem viděl postele, kde postupně tři generace za sebou vymřely na rakovinu, a považovaly to za dědičný defekt, až do změření GPZ. Ale také jsem viděl zdravého zahradnického mistra, který spal 15 let doslova "na hrůze", ale kromě snížené hybnosti v ramenech mu nic vážného nescházelo, a po přestěhování postele do čistého místa asi za tři týdny při alkoholickém dýchánku na stole předvedl kamarádům, že zdvihne ruce nad hlavu, co se mu před tím už pět let nepovedlo. To ukazuje, že to na každého působí jinak, stejně tak různě na zvířata i rostliny. Jakých problémů je po pobytu v GPZ vidět nejvíce. Asi 70 % lidí, kteří mají GPZ pod hlavou, nemůže pořádně spát, polykají prášky na spaní a neodpočinou si, dále je to hodně migrén, u kterých je nejhorší, že jejich příčina se nedá diagnostikovat technickými prostředky, ale jen podle komunikace s aurou. Mám vyzkoušeno, že mnoho těch, kteří v GPZ nemohli spát a polykali prášky na spaní, po přestěhování do čistého místa bez GPZ, v prvních 14 dnech bez prášků jednou i dvakrát zaspávají do práce, protože spí tak tvrdě, že neslyší budíka a na tyto migrény po přestěhování stačí na vyléčení starý babský prostředek. Dále jsou často vidět těžké bloky na páteři, způsobující sníženou hybnost končetin a jejich značnou bolestivost. Hodně angín s častou recidivou způsobuje GPZ pod krkem, další záněty, snížené výkony orgánů, žaludeční nervózy i vředy atd. Rovněž jestliže na zahradě zasadíte broskev do pásu, nemůžete se divit, že při veškeré péči odejde, a může se vám to povést na stejném místě vícekrát po sobě. Doma postavíte do pásu palmu, ona si najde do února důvod, proč odejít. Araukarie v únoru na jedné straně (v pásu) odhodila celé větve, vidíme šikmou jabloň, hůře rostoucí, u její paty je vždy pás, ze kterého se snaží uhnout. A mám tu blízko kamaráda, který se snažil omladit získanou starou zanedbanou zahradu a zasadil na volné místo asi dva metry od plotu alejku snad osmi nebo ještě více stromků mladých, a ony mu všechny do dvou let odešly. Když jsem potom při náhodné návštěvě měřil, snad bych to nedokázal přesněji, jak se to povedlo jemu do "H" pásu. Píše se a říká se, že pes odtud utíká a ověřil jsem si, že je to pravda. Kočce prý pobyt v GPZ dělá dobře a kupy (hnízda) lesních mravenců jsou vždy v kříži pásů GPZ, což je pro člověka klasické karcinogenní pole. Stromy v pásech GPZ, pokud to přežijí, mají třetinový vzrůst a užitek. Podle zahraničních pramenů dojná kráva stojící v "H" pásu dávala užitkovost 4500 litrů mléka, po přestěhování z pásu bez jiných změn dává 6000 litrů mléka. To snad stojí za pozornost, zvláště v malochovech, kde se s tím místem dá občas manipulovat. Hovězí na žír v pásu o 20 až 30 % má menší růst. Opakuji znovu nejlepší řešení je se tomu vyhnout, žádný sebedražší rušič nedokáže zrušit sílu magnetického a gravitačního pole země, která tím drží ve vzdálenosti 400 tisíc km měsíc. Ideální je najít GPZ už na parcele před zahájením stavby a tu podle projektu umístit ve vztahu ke GPZ nejvýhodněji, aby mohly co nejméně škodit. Podobně řešit zakládání zahrad a sadů, aby jste nečekali až začnou drahé sadby odcházet a teprve potom hledali řešení. Dále několik varování před iluzorními příklady rušení GPZ, kterých jsem byl svědkem a ověřoval je. Alobal pod matrací po vložení opravdu ruší, ale bohužel jen tři až pět dnů, než se prozáří a GPZ jsou znovu plně měřitelné. Uzemněný železný plech 1 mm silný chrání asi tři měsíce a potom je i z něj magnetický zářič, vyzkoušel jsem. Pokud si stoupnete při měření na silný igelit, nemusíte nic naměřit, ale stoupnete si vedle něj a hned za ním vše změříte. Takže k "pásům" zatím dost. Další GPZ je místo nad pramenem. Pramen je vlastně takový podzemní potůček, který se prodírá zemí a tím třením vzniká a vysílá elektromagnetický signál na frekvenci velmi dlouhých vln (VDV). Já prameny podle tohoto signálu hledám v terénu na dálku i přes 100 m. Pobyt nad zavodněným místem pramenu škodí asi hlavně spaní. Staré české přísloví o tom říká, že "spíte jako na vodě", tedy lehce, neklidně nestabilně a kratší dobu. A tady je třeba dávat pozor, zářivé pole menšího pramenu je široké asi 1 m, u větších pramenů i 3 m, a v deštivém období se ještě rozšiřuje, jak prameny sílí. A ke spaní nad pramenem důležitá poznámka. Asi 90 % větších dětí, které se doma i v 10 letech v noci pomočují, spí na pramenu. Viděl jsem jich snad 40, a všechny po přestěhování postele mimo pramen, byly zdravé. Naopak příznivě působí zasazení nad pramen stromům. Většina nebo možná všechny veliké osamělé stromy v terénu jsou na pramenu, ověřujte si to. Ještě k těm dětem nad pramenem. Mají jen citlivější nervovou soustavu k zachycení signálu VDV. Že tento signál působí trochu na většinu, jste si snad někdy všimli, že když slyšíte téci vodu, máte trochu nutkání na močení. Další a podle mě nejhorší a nejnebezpečnější GPZ jsou místa nad výronem primárního záření (nejen radon). V poměru počtu k ostatním GPZ je jich minimálně, hádám tak do 3 %. A tak když vám virgule ukáže něco, kde si s rozlišením nevíte rady (umíte-li rozlišit rudné žíly, atd.) raději před tím varujte a varujte i ostatní. Viděl jsem někdy před pěti léty hezký rodinný domek blízko Pardubic, starý asi 30 let. Hrůza GPZ byla pod ním, a sousedka z vedlejší zahrádky nám řekla, že z něj lidé utekli asi po pěti letech bydlení, že se tam nedalo žít, a přitom zahrada při domku byla bez GPZ. Dnes se dá i proti radonovému záření chránit dům speciální izolací a větráním. To však značně stavbu prodražuje, a já to moc neznám. Abych nezapomněl snad na poslední špatnou zónu, kterou znám, ale tu si vyrobili lidé sami, a země se na ní nepodílí. Jde o elektromagnetické vysílání elektrickými vedeními vysokého napětí a vysílání domácích elektrospotřebičů. Stavební úřady uznávají okolo vedení vysokého napětí 15 m široké nebezpečné pole standardně. Ze zahraniční literatury jsem vyčetl, že v některých jiných státech, už dnes u sedmivodičového vedení vysokého napětí, se uvádí 65 m široké nebezpečné pole. Takže lépe bude od něj být dále. Doma máte barevnou televizi - tři délky úhlopříčky obrazovky před ní je nezdravé. Před zapnutou mikrovlnou troubou nepobývat 1,5 m. Nemít postel hlavami ke zdi, v místě, kde je na druhé straně zdí elektrická rozvodná skříň, také to ruší spánek. Nestrašte se ale běžnou elektrickou rozvodovou sítí, hlavně když Vám nevede těsně za hlavou, se zapnutým velkým spotřebičem několika kW silným. Poslední dobou se mluví o vysílání mobilních telefonů, ale jeho klasifikace asi bude vyžadovat náročnější měření. Nakonec k tomu hledání a měření GPZ. Nestrašte sebe ani lidi stupnicemi síly a nebezpečnosti zón. Poraďte sobě i jim, že nejúčinnější obrana je se jim vyhnout. Z měření dělejte přesný zákres do stavebního plánu, jak jsem již dříve uvedl. Barevně odlište "H" a "C" pásy, prameny, výstup záření, znásobte sílu odstín barvy v místech křížení GPZ a ještě vícenásobné křížení. K zákresu připojte jasnou, stručnou legendu s vysvětlením, co je co a podepište se pod to. To dává důvěru, že nejste podvodník. Vysvětlete, že ve vícepatrových objektech se zóny nad sebou přesně kryjí a není tedy nutné měřit každé patro zvlášť. A poslední rada pro začínající - umíte vzít virguli do ruky (nejsnadnější je "L", ona vám něco ukazuje, a vy nevíte co, tak nic nepokazíte. Když se můžete vyhnout všemu, co ukazuje, i když tam dole bude třeba kanalizace, potrubí, kabel a ty zóny k tomu. A pilně se učte, aby jste se naučili poručit virguli ukazovat jen to, co chcete vy. Jde najít zóny, vše v zemi, staré stavby, rozlišit kabely, druhy kovů, vzdálenosti, hloubky, prostřednictvím virgule komunikovat s aurou, změřit stáří živých stromů, dělat zdravotní diagnostiku pro lékaře, atd., pomáhat lidem, budou si vás vážit. Psychotronika je malý zázrak, využívejte ji v dobrém a rozšiřujte zájem o ni.

O GPZ trochu jinak

Geopatogenní zóny - oblasti definované tak, že o nich speciálně pověřený člověk, takzvaný senzibil, prohlásí, že jsou patogenní a mají tedy neblahé zdravotní efekty na lidi, kteří se v nich nacházejí. Obvykle jsou velmi ostře odděleny od zdravých zón (geopatogenita je binární parafyzikální veličinou, odhlédneme-li od dvojitě patogenních zón) a střídají se s nimi prakticky v poměru 50:50, navzdory "zkostnatělé" logice statistiky reálných jevů libovolného geologického původu, tak, že entropie a hodnota senzibilovy rádoby předpovědi je vždy maximální. Geopatogenní zóny vyhlížejí na první pohled jako poměrně rozumná teorie o jakémsi záření, proto jim mohou uvěřit i hůře informovaní, ale inteligentní lidé.

J. NOVOTNÝ


Související články


Poslední diskuse k článku - 8 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Buňky versus kondenzátory
Miroslav Provod centrum11@volny.cz
Buňky versus kondenzátory

U kondenzátorů a buněk jsme zaznamenali v průběhu experimentů dosud nepublikované vlastnosti, které umožňují vysvětlit jevy označované dosud jako záhady, ale také nabízejí mnohá další řešení. Jelikož se v jejich znění promítají nepoužívané pojmy, pokusím se nové poznatky demonstrovat na třech přírodních úkazech.

Na buněčných membránách, stejně jako na elektrodách kondenzátorů, se samovolně transformují složky kosmické energie na elektrické napětí za předpokladu, že se nacházejí v energetickém přepětí. Vzájemným kontaktem aury dvou nebo více hmot splynou jejich aury v auru větší společnou a následně dochází k vyrovnání jejich energetických hodnot.

Budeme-li hodnotit lidské tělo ve smyslu uvedených nových poznatků, můžeme konstatovat, že biliony buněk jsou ve vzájemném kontaktu, jejich aury se překrývají, tedy celé tělo vykazuje společnou auru. Tento fenomén funguje nejen mezi buňkami lidského těla, ale také v elektronice. Počítačová paměť je složená z velkého množství miniaturních kondenzátorů, je schopna uchovat informaci ve formě 0 a 1 (0 = není náboj, 1 = je náboj). Můžeme tedy konstatovat, že lidské tělo a elektronika mají některé vlastnosti společné. Z toho vyplývá, že vlivem zvyšování napětí mohou vznikat poruchy nejen na buňkách lidského těla, ale také na elektronice (jednoduchými experimenty to lze prokázat).

Podle pracovního postupu, který uvádím v článku „Dowsing versus aura“ je snadné si ověřit reakce energetických složek vodních toků (aura, zóny, interzóny). Získáme tak představu o energii malých toků a snadněji se budeme orientovat v energetických vlastnostech velkých toků. Mám na mysli mořské proudy, kterých je velké množství a jejich průtok se pohybuje ve stovkách miliónů m3/sec, a lze předpokládat, že jsou v interakci s veletoky po celé Zemi. Golfský proud vytváří ohyby a meandry kde se nachází několikanásobné energetické zhuštění. V Sargasovém moři jsou to ještě víry o průměru až 300 km, sahající do hloubky 5 000 m, které dále navršují místní energetickou koncentraci. Tato místa lze považovat za kritická z hlediska dalšího energetického navýšení jinými zdroji, kterými mohou být bouřkové mraky, měsíc, planety i jiné zdroje. Rovněž ztráty letadel v této lokalitě mohou mít souvislost s energetickým přepětím.

Nadměrnou energii jedné ze zón Golfského mořského proudu, která ve tvaru obří válcovité slupky kopíruje východní pobřeží USA, lze prostřednictvím skupin velkokapacitních kondenzátorů uměle zvětšit a vytvořit tak pro organismy i veškerou elektroniku zničující bariéru. Mořských proudů je ale velké množství, to umožňuje stejnou bariéru vybudovat kdekoliv na Zemi. Použití tohoto poznatku lze využít také pro jiné účely.

Energetickým přepětím buněk lze také vysvětlit podivný jev, který nastal v ulicích hlavního města Nairobi 24. července 1956 v patnáct hodin. Asi dvě stovky mužů a žen tančilo na hlavní nairobské ulici. Tančící měli v obličeji žalostný výraz jako by se dali do tance z donucení. Nebylo možno s nimi komunikovat a nevnímali nikoho, kdo jim položil nějakou otázku. O hodinu později tančilo již dvacet tisíc mužů, žen a dětí. Do tance se postupně zapojilo asi padesát tisíc lidí v přesně vymezeném kruhu, jehož průměr činil tři a půl kilometru. Zdálo se, že nic nevnímají, ale udržovali mezi sebou asi metrové rozestupy a do nikoho nevráželi. Je zajímavé, že i starší lidé vydrželi taneční maratón celých pět hodin bez viditelné únavy. Pozdější výpovědi účastníků prokázaly, že se vůbec na nic nepamatují, jejich smysly byly zcela ochromeny, nefungovala jim paměť ani myšlení. Je pozoruhodné, že k tanci nehrála hudba, přesto všichni tanečníci drželi stejný rytmus.

Tanci v onom magickém kruhu však nepodlehli všichni, ale jen lidé, kteří měli v kapsách mince nebo jiné kovové předměty. Později si účastníci vybavovali pocit, že jejich tělo přijímá energii právě z kovů. Ve dvacet hodin vše skončilo, jako když utne, nikdo nebyl zraněn, nikdo nezemřel. Jde o velmi vzácný jev, který s některými odlišnými příznaky byl zaznamenán také o jarním slunovratu v Porýní roku 1374. Roku 1871 – 1878 v Savojsku vypukla epidemie posedlosti, v ženských klášterech se měnící v ďábelské třeštění. Příčinu těchto nepochopitelných událostí dosud nikdo nezjistil.

Z poznatků empirického výzkumu vyplývá vysvětlení i této záhadné události. Tancem postiženi lidé se nacházeli v energetickém prostoru města, který vykazoval větší energetické přepětí oproti optimálnímu napětí buněk. To způsobilo na buňkách (i mozkových) zvýšené napětí a následně poruchy myšlení. Pozoruhodné na této události je skutečnost, že ani staří lidé nepocítili únavu po pětihodinovém intenzivním pohybu. Neméně zajímavá je informace, že tanci podlehli jen lidé, kteří měli v kapsách kovové předměty. Tři velké časové odstupy od podobných událostí naznačují, že příčinou energetického přepětí by mohly být astronomické vlivy. Nepochybuji o tom, že podobné anomálie v prostoru aury lze rovněž vyvolat skupinami velkokapacitních kondenzátorů, které v daném prostoru vytvoří optimální zvýšené přepětí. Podobné zdravotní poruchy jsme při experimentování zaznamenali, ale z obavy poškození zdraví jsme pokusy přerušili. Skutečnost, že podobnou situaci nelze vyvolat u lidí, kteří nemají u sebe kovové předměty, nabádá k mnoha využitím. Bankovní lupiči obvykle kovové předměty u sebe mají, bankovní úředníci nikoliv, postačí stisknout spínač a lupiči nám do příjezdu policie ještě zatančí atd.

Další záhadný jev, který lze přičíst zónám kosmické energie je samovznícení lidských těl (SHC). Samovolné vznícení osob je pro seriozní badatele jeden z nejkontroverznějších jevů. Výraz samovznícení vyjadřuje způsob, kterým se lidské tělo dokáže vznítit bez jakéhokoliv opticky zaznamenaného zdroje. Velice intenzivní neuvěřitelně lokalizovaný oheň promění v popel většinu lidského těla. V mnoha případech zůstává nedotčena některá část končetiny, jako např. noha. Rovněž některé části oděvu nebo okolní předměty zůstávají nepoškozeny. V přírodě neexistuje nic obdobného těmto požárům a doprovodné jevy se vysmívají zákonům fyziky a poznatkům medicíny. Někteří badatelé tento jev zdůvodňují „ knotovým efektem“. Zabalí tělo vepře do prostěradla a nechají jej celý den pomalu hořet. Přehlížejí skutečnost, že proces hoření v průběhu SHC je otázkou sekund a nikoliv hodin. Velké množství informací o tomto jevu je umístěno na internetu, proto jej nebudu dále rozvádět a omezím se pouze na hodnocení z hlediska našeho výzkumu.

Buněčné membrány vykazuji kapacitu (1µF/cm2), fungují tedy jako kondenzátor. Budeme-li na kondenzátoru postupně zvyšovat napětí překročením hodnoty, na kterou je dimenzován, dojde k proražení izolantu, v tom okamžiku se uvolní veškerá energie a kondenzátor je zničen. Stejný zhoubný proces probíhá současně i na bilionech buněk u člověka. Překročením energetické hodnoty, na kterou příroda buňky dimenzovala, buňky explodují stejně jako kondenzátory.

Uvádím tři odlišné jevy, které svým specifickým projevem potvrzují funkčnost dalších vlastností buněk i kondenzátorů. Budu potěšen, když některá výzkumná pracoviště nové poznatky využijí.

Duben 2008-04-04

Miroslav Provod


vloženo: 06.04.2008 08:21     vložil:  Miroslav Provod Reagovat 
Re: Re: Nové poznatky
Je to pravda pravdoucí. Mimochodem, tu auru máme skladem, 1 miliaur za 200 Kč, pošleme i na dobírku :-)
vloženo: 04.01.2008 09:05     vložil:  m.l. Reagovat 
ruseni gpg zon
mrkněte na www.ruseni-geopatogennich-zon.websnadno.cz
vloženo: 23.10.2007 11:23     vložil:  tomek Reagovat 
Re: praxe pražského podvodníka při vyhledávání patog. zon. praktický poznatek.
S daným podvodníkem mám naprosto stejné zkušenosti jako Ing Musil. Sám jsem osobně jeho seanci zažil. Jedná se pana Lukeše.
Důchodci pozor!!!
vloženo: 12.05.2007 13:52     vložil:  Zdeněk Novotný Reagovat 
Re: Nové poznatky
Původně jsem si myslil, že je to nějaký apríl, ale asi ne.
vloženo: 17.04.2007 22:37     vložil:  Karel Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist