Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Hluk problém moderní společnosti

16.04.2003  |  147× přečteno      vytisknout článek

Hluk problém moderní společnosti Česká firma EKOLA se zabývá problematikou hluku, jeho snižováním a ochranou proti němu déle než 12 let. Není pochyb, že vstupem do EU závažnost řešení této problematiky stoupne. Hluk výrazně zvyšuje únavu populace, snižuje její pracovní aktivitu, a tím i produktivitu. Zahraniční prameny uvádějí, že v hlučných pracovních prostředích dochází k pracovním úrazům o 20 až 40 % častěji. LZE DEFINOVAT HLUK? Zvuk je součástí životního prostředí Člověka. Doprovází přírodní jevy i lidské aktivity. Jedním z jeho specifických projevuje hluk, jímž se rozumí ta část akustických signálů v prostředí, která člověka poškozuje, ruší, obtěžuje. Hluk lze fyzikálně definovat přesně. Jak jej vnímá člověk, přesně definovat nelze. Jde o pojem do značné míry relativní, závislý na vztahu konkrétního člověka ke konkrétnímu zvuku. Denně je většina osob vystavena nadměrnému hluku na pracovištích, v mimopracovním prostředí, ale i doma v době pracovního odpočinku. Je prokázáno, že v současné době asi 60 % celkové hlukové zátěže způsobuje hluk v mimopracovním prostředí. Z toho 75 až 85 % tvoří hluk působený dopravními prostředky. INŽENÝRSKÁ ČINNOST EKOLY Dlouhodobá praxe a získané zkušenosti pracovníků firmy při snižování hluku a ochraně proti němu ve venkovním a pracovním prostředí i ve stavbách umožňuje s využitím moderní techniky řešení na současné světové úrovni. Problematiku se snaží firma řešit komplexně. Zákazníkovi nabízí měření hluku, návrh opatření, dodávku a realizaci protihlukových bariér a následné měření účinku navržených a realizovaných opatření. Převážně jde o kusovou a atypickou výrobu krytů, kapotáží clon, zástěn, tlumicích prvků a prostorové úpravy realizovaných přímo firmou. EKOLA, specializována na modelové výpočty akustických situací a mapování hluku, dosahuje v České republice jedinečné výsledky srovnatelné s výsledky těchto prací v EU. Nedoceňovaná je poradenská činnost, což odporuje situaci v některých našich průmyslových odvětvích. Firma disponuje vlastní akustickou laboratoří, jednou z nejmoderněji vybavených pro měření a analýzu hluku v České republice. Umožňuje měřit až na pěti místech současně, a to jak v komunálním tak i v pracovním prostředí. Může provádět měření akustických výkonů, akustických vlastností stavebních konstrukcí i prvků atp. Pro měření a zpracování získaných dat využívá speciální software, takže pracovníci firmy mohou pomocí této techniky vyhodnotit měření přímo na místě, EKOLA organizuje pro ostatní akreditované laboratoře v České republice porovnávací zkoušky používané měřicí a vyhodnocovací techniky. Je součástí AO 227 - akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky a systémy jakosti. Podílí se na řešení různých úkolů výzkumného charakteru (i státních), např. v oblasti dopravní akustiky pro Centrum dopravního výzkumu, zabývá se vývojem protihlukových clon (spolupráce na vývoji clon ze sklovláknobetonu) apod. V průběhu let firma rozšířila aktivity i do hodnocení vlivu staveb na životní prostředí podle žák. č. 100/2001 Sb. Specializuje se především na stavby, kde převládajícím negativním faktorem je hluk (průmysl dopravy, těžební průmysl, velká obchodní a administrativní centra apod.). EKOLA zajišťuje dovoz, prodej a servis techniky pro měření zvuku. Je výhradním zástupcem firmy NORSONIC a firem dBOl, G.R.A.S v České republice. Pro tuto techniku zajišťuje i vlastní vývoj a realizaci doplňkových zařízení podle požadavků trhu. Pracovníci firmy publikují. Jsou např. spoluautory učebnice Stavební fyzika I pro VUT Brno. KDO JSOU ZÁKAZNÍCI EKOLY? Významnými zákazníky jsou např. Ředitelství silnic a dálnic a České dráhy, kde se firma podílí především na řešení problematiky hluku v okolí významných dopravních tras a koridorů. Spolupracuje i s desítkami dalších významných firem při snižování hluku ve venkovním i pracovním prostředí. Pro Synthesiu Pardubice řešila např. vliv impulzního hluku ze zkoušek průmyslových trhavin na okolí. Podobnou problematiku řešila i pro významné těžařské společnosti a jejich lomy. Například pro Tarmac - Severokámen a Českomoravský cement Bohemia. Pro tuto firmu a Sklářské písky Střelec provádí dlouhodobý monitoring hluku. Na EKOLU se obracejí o pomoc při řešení problematiky snižování hluku také městské a obecní úřady a v poslední době i občanská sdružení. V současné době řeší pro obecní úřad v Průhonicích odhlučnění celé obce od provozu na dálnici Dl. Na objednávku Magistrátu hl. m. Prahy vypracovala výpočtovou hlukovou mapu automobilové dopravy v roce 2000. Toto dílo již plní požadavky naší legislativy a bude plnit požadavky směrnice EU o hodnocení a řízení environmentálního hluku (hluku v prostředí). Hluková mapa Prahy je zpracována interaktivně, a tak je možné v prostředí GIS (grafického informačního systému) zjišťovat konkrétní akustickou situaci i na jednom konkrétním objektu (viz www.wmap.cz/atlaszp). Tato hluková mapa umožňuje dobře uplatňovat budoucí hlukovou politiku města. Je s přehledem systémově propracována a splňuje požadavky EU. Setkává se s velkým ohlasem v zemích Evropské unie a je prezentována na různých pracovních setkáních akustiku, zabývajících se mapováním hluku. Firma spolupracovala na tvorbě hlukové mapy Prahy, tramvajové dopravy a součtové hlukové mapy. Spolupracovala i na dalších hlukových mapách, např. na hlukové mapě Jihlavy. Specializovaná technika pro měření zvuku se v desítkách kusů dodávala do průmyslových podniků, privátních laboratoří a laboratoří hygienických služeb. VSTUP DO EU PŘÍSNĚJŠÍ NORMY PRO SNIŽOVÁNÍ HLUKU V porovnání s vyspělou Evropou je restriktivní legislativa v pracovním i mimopracovním prostředí zastoupena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To zahrnuje užší problematiku, která systémově nevystihuje podstatu celé problematiky snižování hluku v území na rozdíl od evropské směrnice END (Environmental Noise Directive) 2002/49/EC. V naší legislativě tak absentuje aktivně deklarované úsilí systémově měnit dosavadní stav hlučnosti ve městech a na silnicích i železnicích. Tento stav je dán i nelogickým a zcela rozdílným rozdělováním kompetencí státních orgánů v jednotlivých oblastech hlukové politiky v porovnání s EU. Tam je problematika hluku v prostředí logicky řízena ministerstvem životního prostředí a problematika hluku v pracovním prostředí ministerstvem sociálních věcí. Činnost a cíle EKOLY jsou ovlivňovány vývojem naší a evropské legislativy. Pracovníci firmy se snaží přesvědčit investory o správnosti navrhovaných používaných postupů při řešení zakázek, jejichž výstupy by již měly vyhovět požadavkům EU. Vzhledem k nejasným kompetencím a absenci již zmiňované legislativy se daří obtížně přesvědčovat odpovědné pracovníky o moderních a systémových možnostech, které firma používá a o výstupech, s nimiž bude připravena plnit požadavky EU. Dokladem, že se taková práce může dařit, jsou citované hlukové mapy. V oblasti hlukových emisí byla do české legislativy již zavedena veškerá platná legislativa Evropské unie. Tou je směrnice Evropského parlamentu 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států EU týkajících se vyzařování hluku používanými ve venkovním prostoru. Do české legislativy byla zmíněná směrnice zavedena Nařízením vlády č. 9/2002, kterým jsou stanoveny technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku. Doufejme, že v nejbližší době se podaří zavést již zmiňovanou směrnici 2002/49/EC. Nejdůležitějšími charakteristikami této směrnice jsou: povinnost hlukového mapování vypracování a realizace akčních plánů v ochraně proti hluku informovanost obyvatelstva. Cílem je snížit v roce 2010 počet obyvatel zasažených hlukem o intenzitě ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad 65 dB o 10 %, v roce 2020 o 20 %. K tomuto účelu je např. zmiňovaná Hluková mapa Prahy připravena. PROBLEMATIKU HLUKU MOHOU ÚSPĚŠNĚ ŘEŠIT JEN PROFESIONÁLOVÉ S rozvojem a dostupností různé měřicí techniky a výpočtových programů pro oblast zvuku dochází k rozšiřování počtu osob a organizací, které řeší problematiku hluku, nikoliv ve všech případech na profesionální úrovni. Napomáhá tomu i zoufalý nedostatek odborné erudovaných pracovníků pro problematiku hluku ve státních a správních orgánech, které se tím zabývají. Při neodborném zacházení s výsledky výpočtů i měření a při chybné interpretaci výsledků může docházet k chybným závěrům a k velkým ekonomickým ztrátám. To se v současné době velmi často stává při rozhodování o realizaci staveb, resp. investičních záměrů. Přičtou je většinou neznalost možností jak stanovit okrajové podmínky výpočtových modelů, vstupní podmínky výpočtů a měření a následně i stanovení a interpretace výstupních hodnot výpočtů nebo měření. Nekorektní práce s daty (výsledky) výpočtů i měření může vést buď k podcenění nároků na ochranu území před hlukem nebo k jeho přecenění, a pak i ke zbytečným ekonomickým ztrátám. OPRAVUJÍ SE CHYBY NEKVALIFIKOVANÝCH V poslední době je ve více případech vyzývána EKOLA k opravám a přepracování cizích nekvalifikovaně provedených akustických zakázek. Bohužel, teprve díky tomu si konečně investoři a zástupci státních orgánů začínají uvědomovat, že někdy nejrychlejší a nejlevnější práce není vždy také nejlepší. Pomalu se začíná i v této oblasti prosazovat kvalita. EKOLA se dynamicky rozvíjí. Každým rokem zvyšuje svůj obrat vytvořený zisk vkládá do rozvoje a technického vybavení. V loňském roce se rozšířila o dalších šest zaměstnanců, tedy o třetinu. Pracují v ní profesionálové* Úspěšně nalézají nová řešení odborných .problémů a aktuálně řeší problematiku hluku na vysoké úrovni. Zdroj: Technický týdeník


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist