Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pokuty v roce 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností v IPPC

20.02.2008  |  136× přečteno      vytisknout článek

Nejvyšší pokuta téměř půl milionu korun

SATESO, s.r.o. - skládka Šlapanice

Dlouhá 1157/36, 664 51  Šlapanice

IČ 607 46 718

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a) tohoto zákona. V rozporu s podmínkami integrovaného povolení zařízení k odstraňování odpadů „Skládka Šlapanice“ provozovatel nezaznamenával konkrétní místa uložení odpadů s obsahem asbestu a nedodržel provozním řádem stanovenou hladinu průsakových vod v kontrolní jímce.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno

Právní moc (PM)  –  30.1.2007

 

GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.

U Nisy 108, 463 31  Chrastava

IČ 601 92 925

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, tzn.: Právnická osoba se jako uživatel registrované látky (dichlormethanu) se dopustila správního deliktu tím, že nesplnila ohlašovací povinnost Ministerstvu životního prostředí podle § 22 - odst. 1 a 2 zákona o integrované prevenci, přestože při provozu zařízení byl překročen ohlašovací práh stanovený NV č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Územní působnost:: OI ČIŽP Liberec

Právní moc (PM)  – 9.2.2007

 

Technická služba Nová Role s.r.o.

Chodovská 286, 362 25 Nová Role

IČ 263 29 883

Pokuta uložená ve výši 200 000,- Kč za správní delikt (podle § 37 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci) porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel zařízení skládky odpadů v k.ú. Božičany provozoval toto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  – 20.3.2007

 

Avirunion, a.s.

Ruská 84, 417 03  Dubí

IČ 148 64 584

Pokuta uložena ve výši 185 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a) tohoto zákona. Nesoulad se stanovenými podmínkami integrovaného povolení z hlediska hluku, shromažďování odpadů, havarijního plánu, provozních řádů.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  –  19.5.2007

 

Plzeňská energetika a.s

Tylova 57, 316 00  Plzeň 3

IČ 252 40 668

Pokuta uložena ve výši 150 000,- Kč za porušení ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 nebyly zajištěny a řádně provozovány technické prostředky pro nepřetržité (kontinuální) měření emisí látek znečišťujících ovzduší, čímž došlo k porušení povinnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  –  25.5.2007

 

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44  Vintířov u Sokolova

Č. případu ČIŽP: 706055

IČ 468 82 324

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč dle § 37 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb.,  za porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a), tzn. že provozovala toto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 při souběhu nepříznivých podmínek pro vývoj pachové postižitelnosti neprovedl opatření k zabránění vzniku zápachu včetně možného přerušení výroby  

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  –  29.5.2007

 

KVINT Vimperk spol. s r.o.

Steinbrenerova 6, 385 17  Vimperk

Č. případu ČIŽP: 624079

IČ 490 62 760

Pokuta uložena ve výši 260 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel v rozporu s podmínkami integrovaného povolení zařízení k odstraňování odpadů „Skládka odpadů Pravětín “, nepřekryl neaktivní plochy biologicky aktivním materiálem, nevytvořil hrázky na okraji skládky, překročil emisní limity průsakových vod atd.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice

Právní moc (PM)  –  12.7.2007

 

A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Krajinská 10, 370 01  České Budějovice

Č. případu ČIŽP: 628618

IČ 251 71 941

Pokuta uložena ve výši 490 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel provozoval zařízení k odstraňování odpadů „Skládka odpadů Lišov“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. Došlo k ukládání nebezpečných odpadů v rozporu s provozním řádem skládky, nepřekrytí neaktivní plochy tělesa skládky biologicky aktivním materiálem, nevytvoření hrázek na okraji skládky, nezajištění odběrů a rozborů průsakových vod před odvozem atd.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice

Právní moc (PM)  –  1.8.2007

 

VLNAP a.s.

Karlovarská 1342, 362 21  Nejdek,

Č. případu ČIŽP: 716898

IČ 000 13 111

Pokuta uložena ve výši 200 000,- Kč dle § 37 odst. 3 a 5 písm c), zákona č. 76/2002 Sb.,  za porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a), tzn. provoz zařízení čistírny odpadních vod, která je součástí zařízení „Barvírna vlny a směsových vláken – Nejdek“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 nezajistil dodržování kvality vypouštěných odpadních vod.

Územní působnost: OI ČIŽP Ústí nad Labem

Právní moc (PM)  –  16.8.2007

 

VELOSTEEL TRADING, a.s

788 11  Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk

Č. případu ČIŽP: 601809

IČ 255 01 518

Pokuta uložena ve výši 200 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a) tohoto zákona nesouladem provozu zařízení s podmínkami stanovenými integrovaným povolením. V roce 2006 došlo k vypouštění odpadní vody s větší koncentrací znečišťujících látek,  než stanovuje IP do vod povrchových – toku Desná.

Územní působnost: OI ČIŽP Olomouc

Právní moc (PM)  –  31.8.2007

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44  Vintířov u Sokolova

Č. případu ČIŽP: 720730

IČ 468 82 324

Pokuta uložena ve výši 200 000,- Kč dle § 37 odst. 3 a 5 písm c), zákona č. 76/2002 Sb.,  za porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a), tzn. provoz tohoto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 došlo k neplnění emisního limitu TOC stanoveného integrovaným povolením.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc (PM)  –  18.9.2007

 

KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Nádražní 266, 543 71  Hostinné

Č. případu ČIŽP: 0702277

IČ 455 34 284

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč dle § 37 odst. 3 a 5 písm c), zákona č. 76/2002 Sb.,  za porušení ustanovení § 16 odst.1 písm a), tzn. provoz tohoto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení., kterého se společnost dopustila tím, že v kalendářním roce 2006 došlo k překročení emisního limitu „p“ v ukazateli BSK-5 v odpadních vodách vypouštěných z čistírny odpadních vod do řeky Labe.

Územní působnost: OI ČIŽP Hradec Králové

Právní moc (PM)  –  21.9.2007

METAL PROGRES Strakonice spol. s r.o.

Písecká 1329, 386 01  Strakonice

Č. případu ČIŽP: 706188

IČ 608 51 236

Pokuta uložena ve výši 100 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel zařízení

v rozporu s podmínkami integrovaného povolení v r. 2005, 2006, 2007 nezajistil odběry a následné analýzy vzorků odpadních vod.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice

Právní moc (PM)  –  12.10.2007

 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U cihelny 295, 373 65  Dolní Bukovsko

Č. případu ČIŽP: 721500

IČ 466 80 004

Pokuta uložena ve výši 170 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení v r. 2006 neuvedl do provozu zrekonstruovanou odprašovací soupravu. nevedl evidenci specifické spotřeby vody, překračoval limitní měsíční odběrové množství podzemních vod, nezajistil oddělené shromažďování jednotlivých odpadů podle druhů a kategorií atd.

Územní působnost: OI ČIŽP České Budějovice

Právní moc (PM)  –  21.12.2007

Zdroj: ČIŽP


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist