Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC v roce 2008

06.03.2009  |  135× přečteno      vytisknout článek

Rekordní pokuta 2 mil. korun..

Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o.

Českobrodská 1329,

198 21 Praha 9 - Kyje,

Č. případu ČIŽP: 0800792

IČ: 41189698

Pokuta uložena v celkové výši 150 000,- Kč a to za správní delikty podle:

-    § 37 odst. 3, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění platném a účinném v době spáchání správního deliktu. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a), který stanoví povinnost provozovatele zařízení provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona. Porušení zákona nastalo neoprávněným používáním chladiva R22 v  Zařízení na výrobu nápojů a dále neoprávněným nakládáním s nebezpečným odpadem kat.č. 13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje.

-    § 66 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) předáním nebezpečného odpadu neoprávněné firmě, § 16 odst. 1 písm. f) nezabezpečením nebezpečných odpadů, zejména odpadních olejů ve shromaždišti, před klimatickými vlivy a § 16 odst. 1 písm. e) nedůsledným tříděním plastových odpadů.

 

Územní působnost: OI ČIŽP Praha

Právní moc  –  4.6.2008

 

Gesta a.s. Rynoltice

Rynoltice čp. 149, PSČ 463 55

Č. případu ČIŽP: 0731639

IČ 445 69 785

Pokuta uložena ve výši 250 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3, zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se dopustil provozovatel zařízení dekontaminační plo-cha - kategorie 5.1 dle  přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci (zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapa-citě větší než 10 t denně) tím, že provozoval toto zařízení bez platného integrovaného povolení.

 

Územní působnost:: OI ČIŽP Liberec

Právní moc (PM)  – 28.5.2008

 

Avia Ashok Leyland Motors s.r.o.

Beranových 140, 199 03  Praha 9,

IČ: 27422356

Pokuta uložená ve výši 200 000,- Kč dle § 37 odst. 5 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o inte-grované prevenci, za správní delikt dle § 37 odst. 3 tohoto zákona, kterého se právnická osoba provozující zařízení „Lakovna kabin nákladních automobilů“ dopustila  tím, že jej provozovala v rozporu s podmínkami integrovaného povolení (neoprávněné nakládání  s nebezpečnými odpady, nedostatečné třídění odpadů a nedostatečné označení nádob na nebezpečný odpad), takže došlo k porušení ustanovení 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  –  5.6.2008

 

Technická služba Nová Role s.r.o.

Chodovská 286, 362 25 Nová Role

IČ 263 29 883

Pokuta uložená ve výši 200 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci porušením ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel zařízení skládky odpadů v k.ú. Božičany provozoval toto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení  tzn. např.:

-    přijmul odpad bez povolení k odstraňování na této skládce,

-    špatně vedl průběžnou evidence o odpadech,

-    překročil povolenou maximální velikost aktivní plochy skládky

-    neprováděl hutnění kompaktorem

-    atd.

 

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc  – 4.4.2008

 

 

Lafarge Cement, a.s.

Čížkovice čp. 27, PSČ  411 12 

IČ: 14867494

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč a to za prokázaný správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se společnost jako provozovatel zařízení Fluidní sušárny strusky a Linky pro výrobu odsiřovacích vápenců dopustil tím, že porušil § 16 odst. 1 písm. a) provozováním zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení – nebyl dodržen stanovený emisní limit pro oxid uhelnatý,  org. látky vyjádřené jako TOC a nebyl dodržen stanovený emisní limit pro oxid siřičitý.

 

Územní působnost: OI ČIŽP Ústí nad Labem

Právní moc  –  18.1.2008

 

Pokuty pravomocně uložené ve 2.pololetí roku 2008 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC

 

ZEVO, spol. s r.o.

Jevišovice 102,  PSČ 671 53, 

 IČ: 49451693

Pokuta uložena ve výši 2 000 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona o integro-vané prevenci (podle § 37 odst. 3 zákona o integrované prevenci platného v době porušení povinnosti), kterého se dopustil tím, že v období od 31.10.2007 do 31.1.2008 provozoval zařízení „ZEVO, spol. s r.o. - Bioplynová stanice Velký Karlov“ v  k.ú. Hrádek u Znojma, které spadá pod režim zákona o integrované prevenci (kategorie 6.5 dle  přílohy č. 1 zákona, tj. zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně), bez platného integrovaného povolení.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  –  15.7.2008

 

ŠKODA JS a.s. Plzeň

Plzeň, Orlík 266, PSČ 316 06,

IČ 252 35 753

Pokuta uložena ve výši 500 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci při porušení ustanovení § 16 odst. 2 tohoto zákona, kterého    se účastník řízení dopustil tím, že v období mezi 31. 10. 2007 a 9. 4. 2008 prokazatelně provozoval zařízení Mořicí a niklovací pracoviště v Reaktorové hale, bez platného integrovaného povolení.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň, právní moc – 30.9.2008

 

MORAVIA CANS a.s.

Tovární 532, 687 71 Bojkovice,

IČ: 469 00 616

Pokuta uložená ve výši 150 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona o inte-grované prevenci, kterého se dopustil tím, že v období od 31.10.2007 do 19.3.2008, tj. do dne nabytí právní moci integrovaného povolení, provozoval zařízení „Automatické lakovací linky pro povrchovou úpravu aerosolových obalů s užitím organických rozpouštědel“ v k.ú. Bojkovice, které spadá pod režim zákona o integrované prevenci, bez platného  integrovaného povolení. Tímto jednáním došlo provozovatelem k porušení ustanovení  § 16 odst. 2 zákona o integrované prevenci, tj. že provozovatel zařízení spadající pod režim zákona o integrované prevenci nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  – 28.08.2008

 

ALCAN PACKAGING SKŘIVANY s.r.o.

Tovární 67, 503 52  Skřivany,

IČ: 25265717

Pokuta uložena v celkové výši 150 000,- Kč provozovateli zařízení pro potisk potravinář-ských folií s tiskařskou linkou Schiavi, podle § 37 odst. 2 a odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 2   pro-vozovat zařízení pouze na základě platného integrovaného povolení vydaného podle tohoto zákona (provoz v období od 1.11.2007 do 18.2.2008).

Územní působnost: OI ČIŽP Hradec Králové, právní moc  –  14.8.2008

 

Skládka Uhy, spol. s r.o.

Uhy, 273 24 Velvary, 

 IČ: 625 86 611

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč dle § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb.,   o integrované prevenci, za správní delikt dle § 37 odst. 2 tohoto zákona , který stanoví, že právnická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, tj. za porušení  § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci (nedůsledně překryté těleso skládky inertním materiálem a nedůsledná kontrolu úplnosti základních popisů odpadů při přejímce odpadů do zařízení).

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  –  11.8.2008

 

Modřanská potrubní, a.s.

Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4 – Modřany,

 IČ: 49240005

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč dle § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanoví povinnost inspekci uložit pokutu právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu, tj. za porušení § 16 odst. 3 tohoto zákona (bylo nakládáno s celou řadou druhů nebezpečných odpadů bez tohoto souhlasu v celkovém množství více jak 590 tun).

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  –  1.8.2008

Zdroj: ČIŽP


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist