Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pokuty pravomocně uložené v 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa

19.02.2008  |  132× přečteno      vytisknout článek

Pouhých 17 pokut za loňský rok

1.    fyzická osoba, Doksy

pokuta uložena ve výši 100 000,- za porušení zákon č. 289/1995 Sb. § 3 odst. 2, uložen dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d), za nezalesnění holin na lesních pozemcích v k.ú. Řevnov a Želeč u Tábora, na celkové ploše cca 2,15 ha, stanovištně vhodnými druhy dřevin.

Územní působnost: OI České Budějovice

PM – 15.3. 2007

2.    fyzická osoba , Strakonice

pokuta uložena ve výši 250 000,- za porušení zákona č. 289/1995 Sb. §20 odst.1 písm.o), uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. a), vlastník lesa zadal a nechal provést na lesních pozemcích v k.ú. Svinky, a v lesním porostu jiného vlastníka v měsíci květnu, červnu a červenci roku 2006 těžbu dřeva v rozporu s právními předpisy. Těžbami dřeva o celkové výši 256 m3 došlo na předmětných lesních pozemcích ke vzniku holin o výměrách 1,11 ha a 1,65 ha a dále k otevření stěn okolních lesních porostů sousedních vlastníků lesů.

    Územní působnost: OI České Budějovice

    PM – 8.3. 2007

3.   fyzické osobě, Pražmo

pokuta uložena ve výši  188 000,- Kč, za porušení zákona č. 289/1995 Sb. §33 odst.3, uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c), za provedení nezákonné těžby dřeva ve výši 188 m3 v lesním porostu jiného vlastníka se vznikem holiny, čímž došlo k otevření porostních stěn  těženého a sousedního lesního porostu v katastrálním území Nesměň u Ločenic

Územní působnost: OI České Budějovice

    PM – 22.6. 2007

4.   LČR, s.p. Krajský inspektorát Karlovy Vary

Krušnophorská 7   

360 10  Karlovy Vary

IČ: 42195451

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §32 odst.1 písm.b), uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

pokuta ve výši 200 000,-  tím, že vlastním zaviněním vytvořily podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů v k.ú. Výškov u Chodové Plané

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 25.5. 2007

5.   Město Jevíčko

Palackého nám. 1

569 43  Jevíčko

IČ: 00276791

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §11 odst.1 a 4, §31 odst.2 písm.a), uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

pokuta ve výši 120 000,- za provedení nepovolených terénních úprav na lesních pozemcích v k.ú. Jevíčko-předměstí na ploše cca 0,20 ha v jarním období roku 2005, spočívajících v uložení zeminy a odpadu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, čímž neoprávněně použilo lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 12.3. 2007

 

6.   CE WOOD, a.s.

Zlínské Paseky 3662

760 01  Zlín 

IČ: 607 45 479

porušen zákon č. 149/2003 Sb. § 34 odst. 3 písm. F

pokuta ve výši 150 000,- za uvedení do oběhu reprodukčního materiálu s průvodními listy obsahujícími nepravdivé údaje.

Územní působnost: OI Olomouc

PM – 21.3. 2007

 

7.   PYRO L.A., spol. s r.o.

Buková 112

262 25  Buková u Příbramě 

IČ: 47309580

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §13 odst.1, §31 odst. 6, uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d)

pokuta ve výši 140 000,- za nezalesnění ploch po těžbě dříví z roku 2002 až 2003 na  lesních pozemcích v k.ú. 2129/2 k.ú. Radčice, o celkové výměře 2,57 ha.

Územní působnost: OI Liberec

PM – 20.2. 2007

 

 fyzická osoba (podnikající)

Rýmařov

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst. 2 písm.a), §31 odst.5, §32 odst.6, § 34 odst. 1 písm a), §33 odst.3, uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

pokuta ve výši 250 000,- za poškození životního prostředí tím, že provedl neoprávněnou těžbu na parcelách č. 220/1, 220/2 a 220/3 k.ú. Březová u Vítkova v porostní skupině 101 E f 11 se vznikem holiny nejméně 1,83 ha v období od 19.9. 2005 do 30.10. 2005 a vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů

Územní působnost: OI Ostrava

PM – 28.3. 2007

 

  1. FINETRANS, s.r.o.

    Julia Sedláka 447/14

795 01  Rýmařov

IČ 26850265

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst.5, §32 odst.6, §33 odst.3, §34 odst.1, uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

pokuta ve výši 750 000,- za poškození životního prostředí v lesích tím, že zadala provedení neoprávněné těžby na parcelách č.220/1, 220/2 a 220/3 k.ú. Březová u Vítkova v porostní skupině 101 Ef11 se vznikem holiny nejméně 1,83 ha v období od 19.9.2005 do 30.10.2005 a vlastním zaviněním vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a  abiotických činitelů

Územní působnost: OI Ostrava

PM – 11.6. 2007

 

 

1. Právnické osoby

LES MILEVSKO s.r.o.

Podolí I 90, PSČ 398 43, IČ: 260 94 495

 

Pokuta 140.000,-Kč byla uložena vlastníku lesa podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v k.ú. Starcova Lhota, ke kterému došlo v důsledku zadání a provedení protiprávní těžby dřeva a nešetrné lesní dopravy vytěženého dříví s následným vytvořením rozsáhlé holiny o celkové výměře 1,61 ha.

 

Územní působnost: OI České Budějovice

PM – 27.8.2007

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ: 421 96 451

Pokuta 450.000,-Kč byla uvedenému subjektu v souvislosti s obhospodařováním lesů v k.ú. České Křižánky, České Milovy a Pustá Kamenice (vše ve správě Lesů ČR, s.p., Lesní správa Choceň) uložena podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v těchto lesích tím, že při odstraňování rozsáhlé kalamity vzniklé na přelomu roků 2005 – 2006 byla na ploše lesa přesahující 30 ha zadána a nevhodně použita harvestorová technologie, čímž došlo k dlouhodobému poškození stavu půdního profilu, poškození stromů rostoucích podél těžebních linek odřením kmenů, kořenových náběhů a potrháním kořenů, ke snížení stability porostů a v jednom případě k poškození koryta vodoteče.  

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 17.8.2007

PETRA, s.r.o.

Brandlova 129, Hodonín, PSČ 695 01, IČ: 469 79 697

Pokuta 500.000,-Kč byla zmíněnému subjektu uložena podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích tím, že jako zpracovatel rozsáhlé kalamity v lesních porostech v k.ú. České Křižánky, České Milovy a Pustá Kamenice (vše ve správě Lesů ČR, s.p., Lesní správa Choceň) nevhodným způsobem použil v období duben – listopad 2006 na ploše lesa přesahující 30 ha harvestorovou technologii, čímž došlo k dlouhodobému poškození stavu půdního profilu, poškození stromů rostoucích podél těžebních linek odřením kmenů, kořenových náběhů a potrháním kořenů, ke snížení stability porostů a v jednom případě k poškození koryta vodoteče.

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 24.8.2007

OLAF, s.r.o.

Josefy Faimonové 2225/5, Brno, PSČ 628 00, IČ: 253 04 399

Pokuta 200.000,-Kč byla uložena vlastníku lesa podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v k.ú. Milíkov, okr. Žďár nad Sázavou, ke kterému došlo v důsledku vytěžení lesního porostu o výměře přesahující 0,9 ha a přiřazení této holiny k již existujícím holinám na sousedních lesních pozemcích a k nezajištěnému lesnímu porostu, čímž byla vytvořena souvislá holina navazující na nezajištěný lesní porost o celkové výměře 1,3 ha. 

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 31.10.2007

 

LICE s.r.o.

se sídlem Praha, IČ: 254 23 118

Pokuta 200.000,-Kč byla uložena zpracovateli těžební činnosti podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v k.ú. Albrechtice u Sušice, ke kterému došlo v důsledku smýcení převážné části porostu v listopadu a prosinci 2006 na celkové ploše 1,1 ha – působení škodlivých abiotických činitelů bylo patrné už v době vedení správního řízení, a to rozvrácením zbývající části porostu působením větru a prolomením návětrné porostní stěny lesa sousedních vlastníků. Nezpracovaná ležící dřevní hmota byla napadena kalamitními škůdci – kůrovci.

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 31.7.2007

 

2. Fyzické osoby

Lesní pozemky v k.ú. Bor u Nedvědice (okr. Žďár nad Sázavou) a Olší u Tišnova (okr. Brno – venkov)

Pokuta 100.000,-Kč byla uložena podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů, resp. že v zákonných lhůtách nezalesnil a nezajistil lesní porosty na holinách, vzniklých v r. 1999, o celkové rozloze 1 ha.

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 17.10.2007

Lesní pozemky v k.ú. Trstěnice u Litomyšle

Pokuta 200.000,-Kč byla uložena podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení životního prostředí v lesích, jehož se vlastník lesa dopustil tím, že na lesních pozemcích v k.ú. Trstěnice u Litomyšle bez ohledu na provedené holoseče z období listopad 2006 – leden 2007 v době od ledna do července 2007 provedl těžbu dříví po orkánu Kyrill, přičemž kromě nutné nahodilé těžby vývratů a zlomů vytěžil i stojící nepoškozené zbytky lesních porostů. Spojením nahodilé a úmyslné těžby tak byla vytvořena souvislá holina o rozloze 3,96 ha, čímž byla výrazně ohrožena stabilita okolních lesních porostů.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 14.11.2007

 

Lesní pozemky v k.ú. RADÍČ

Dvě pokuty ve výši 100.000,-Kč byly uloženy podle § 4 písm. a), písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích dvěma spoluvlastníkům lesních pozemků, kteří se protiprávního jednání dopustili tím, že na svém lesním majetku provedli nepovolené zemní práce (výstavbu pozemní komunikace a zářez do lesního pozemku v úmyslu zbudovat plato na stavbu hřiště, čímž došlo k závažným škodám na plnění funkcí lesa), provedli ořezání korun dubů a zahrnutí jejich kmenů materiálem z provedených zemních prací a v rozporu se zákonem oplotili les drátěným pletivem.

Územní působnost: OI Praha

PM – 14.9.2007 

Zdroj: ČIŽP


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist