Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Speciální ochranné materiály průmyslových produktů

05.06.2003  |  149× přečteno      vytisknout článek

Speciální ochranné materiály průmyslových produktů Tato skupina permanentně rozšiřovaných fixačních materiálů lignocelulózové báze představuje velmi široký, i když zcela nesourodý sortiment různě upravených papírů a lepenek - od papírové modifikované vlny a papírů tvarovaných do prostorových tvarů, až po prořezávanou vyřazenou kartonáž či vysekávané a formované chipsy aj. Všechny mají nejen vynikající fixační účinky, ale tvoří s lepenkovými obaly monomateriálový komplex, společně recyklovatelný (a tím i ekologický ), a jsou zvláště v případech využívajících odpadový materiál i cenově bezkonkurenční. Protože se navíc jedná vesměs o technologie provozované \"in situ\", tj. často přímo integrované v balících linkách, umožňují i využívání (zvláště u malosériových kapacit) standardních typizovaných obalů, a to i za cenu akceptovatelného předimenzování fixace. Navíc jsou příslušná zařízení relativně jednoduché konstrukce a tím i investičně méně nákladná, nehledě k tomu, že řada jejich výrobců tyto stroje (např. formou leasingu aj.) i pronajímá a zajišťuje dodávku příslušného materiálu. K vnesení určitého systému do této zcela heterogenní skupiny materiálů zařadíme je do již naznačených skupin tvarově co nejvíce příbuzných fixačních produktů: Papírová vlna a její modifikace Tento materiál je chronologicky nejstarším typem fixace různého, nejen průmyslového zboží, ve formě vlny řezané soupravou kruhových nožů na úzké proužky, obvykle do šíře cca 5 mm. Tímto způsobem se dříve zhodnocoval i obtížný výmět různých povrchově zušlechtěných papírů (extruzní nános PE, lamináty, kašírovaná Al-folie, vinylové tapety apod.), avšak v současné době se tento fixační materiál v souvislosti se zpřísněnými ekologickými požadavky vyrábí pouze z bezproblémově recyklovatelných druhů papíru, ale i vlnité lepenky. Papírová vlna slouží ponejvíce k fixaci přepravovaného křehkého zboží a pokud je vyrobena např. ze souběhových papírů, patří i k nejlevnějším fixačním materiálům. Do této kategorie lignocelulózových materiálů patří i klasická dřevitá vlna, tu ovšem nelze papírenským způsobem recyklovat . Existuje však i řada různých obměn papírové vlny, např. krátké segmenty proužků slabých a často barevných papírů, které jsou navíc podélně \"zick-zack\" skládané, čímž se zlepšuje jejich tlumící schopnost. Vyrábí ji fa Ranpak pod označením Sizzle Pak ze 60 g/m2 sulfátového papíru, respektive v různých dekorativních barvách, případně s antistatickou úpravou. Sizzle Pak proužky jsou navzájem tak kompaktně propojeny, že do nich zabalený předmět nemůže v žádném případě poklesnout až na dno obalu a již slabá vrstva poskytuje dostatečné utlumení nárazů a vibrací a zajišťuje, při značné úspoře nákladů, optimální zabezpečení zboží před poškozením. Materiál je vhodný zejména k fixaci křehkého zboží a citlivých elektronických přístrojů, různých dárků atd. Je prakticky bezprašný, s vyloučením možnosti porušení proužků během přepravy, takže i vybalování zboží je bezproblémové a nedojde při něm k znečištění okolí. Prořezávaná VL a kartonáž Tato v současné době velmi rozsáhlá skupina fixačních materiálů se na světovém trhu vyskytuje nejen pod řadou rozmanitých označení, ale existuje i značný počet výrobců různě konstruovaných zařízení. Všechna však produkují produkty lišící se pouze v detailech - obvykle pouze v geometrii řezu a tím i v poněkud odlišném vzhledu finálního expandovaného výrobku. Přířezy VL, resp. použité kartonáže se střídavě prořezávají tak, že výsledný produkt při roztažení vytváří hexagonální voštinovou případně jinou strukturu. Např. u výrobku Eco Pack je diagonální rastr tvořen střídavými průřezy délky 80 mm a při rozteči 4 mm - z výchozí šíře do 420 mm. Aplikace tohoto materiálu je obdobná jako u klasické vlny a jeho výhodou (kromě příznivé ceny) je rovněž snadné a \"čisté\" vybalování předmětů, protože voština tvoří jeden celek, na rozdíl od mnohočetných částic (proužků) vlny nebo dále uvedených tělísek. Pokud se k výrobě tohoto fixačního materiálu aplikují již použité bedny z VL, je nutné jejich předchozí rozřezání na vhodné formáty a pečlivé vytřídění případných kovových sponek, které by mohly citlivé zboží poškodit. Do stejné kategorie výrobků patří rovněž materiál Cushion pack stejnojmenné firmy, BoxFill fy Storapack a další, vyráběný na zařízeních Persital 3000 fy Pack Con, Easy Pack OE 1 a OE 2, fy G. Wehrle, PacMaster fy Schleicher, Ecowatt 300A fy Strapack, které kromě výrobců dodává i řada specializovaných velkoobchodních firem. Rovněž v ČR zkonstruovala obdobné zařízení fa ORPA a např. fa Servisbal nabízí zakoupení nebo pronájem strojů produkujících materiál \"kartofix\" atd. Tímto výčtem prořezávaných materiálů a výrobců zařízení nebyl však zdaleka postižen celý široký okruh jejich producentů. Poněkud odlišnou variantou fy AVI je materiál Flextra, vyrobený z recyklovaného sulfátového papíru stejným způsobem, avšak hustěji prořezaný. Při expanzi se vytváří 3dimenzní voštinová struktura (na stejném principu je např. založena i výroba známé zahradnické rozpínací PE folie), která se snadno přizpůsobí tvarům baleného zboží a při vícenásobném ovrstvení ho dokonale ochrání. Další aplikační verzí je svinutí tohoto materiálu do podušek, jimiž se předmět v obalu ze všech stran zafixuje. Flextra se dodává v rolích (zaujímá tedy minimální prostor), z nichž se odvíjí a řeže buď ručně, nebo automaticky. Prostorově tvarovaný papír Tuto variantu fixačního materiálu je možno charakterizovat jako kontinuálně, do prostorového útvaru formované pásy různých druhů papíru, které se v podobě tlumicích polštářů používají buď k přímé fixaci zboží, k jeho ovinutí nebo k dodatečnému vyplnění volných prostor. K výrobě slouží poměrně jednoduché stroje, u nichž se ze snadno manipulovatelné role (cca 16 kg) odvíjí dvou- až třívrstvý navinutý papír a při průchodu strojem vzniká profilový, cca 20 cm široký a 5 cm vysoký pás zdeformovaného materiálu, který se odsekává na požadovaný formát. Při výrobě jsou možné i kombinace např. slabých recyklovaných sulfátových papírů, případně opatřených antikorozivní, antistatickou, pyrofóbní aj. úpravou. Inspirací pro vývoj tohoto systému byl zřejmě konvenční ruční způsob utěsňování balených předmětů smotky hedvábných, krepovaných a jiných druhů tenkých papírů, který se v další vývojové fázi podařilo zmechanizovat. Typickým představitelem tohoto fixačního materiálu je produkt Pad Pak fy Ranpak, vyráběný z role tvořené 3 vrstvami 50 g/m2 papíru a v délce 137 m a šíři 77 cm, ze které vznikne cca 1,7 m3 výplně. Ze 20 rolí (tj. 1 europaleta) to představuje 34 m3, které mohou nahradit např. 68 pytlů EPS chipsů, resp. 80 rolí fixační (bublinkové) PE folie. Zařízení na výrobu fixačního materiálu Pad Pak se dodává v několika verzích, od poloautomatu s ručním ovládáním řezu až po plně automatické stroje s možností integrace do balicí linky. Prakticky na stejném principu technologického postupu se vyrábí fixační materiál Papier plus fy Moosmann a Co. nebo různých distributorů, např. fy Storopack aj., dále pak např. Jiffy Pad tvořený 2 vrstvami sulfátového a 1 recyklingového papíru, zařízení PaperBoy fy Sealed Air, systém Easypack stejnojmenné fy atd. Vysoká flexibilita a univerzálnost tohoto systému, umožňujícího snadnou přizpůsobivost různým výrobkům a obalům, vedla k hledání dalších obměn (a bude v tomto směru jistě i dále pokračovat), resp. ještě výhodnějších postupů. Příkladem již zdokonaleného systému je fixační obalový materiál Greenfiller fy Mercamer OY, který se vyrábí z rolí šířky 55 cm a délky 625 m při váze cca 25 kg recyklingového kraft papíru 70 g/m2 v 1-3 vrstvách. Papír se průchodem stroje spec. razicími válci hluboce lokálně dezénuje a vytváří tak podušky, které se používají stejným způsobem jako Pad Pak. Jeho objem je cca 40x vyšší než výchozího papíru a jeho cena je na úrovní 80 % v porovnání s EPS a 60 % fixační \"bublinkové\" folie. Poněkud odlišný je druh fixačního materiálu Raff-Pack fy Lika Pack, vyráběný spec. systémem (v podstatě jde o \"zmačkaný\" papír umístěný v nekonečném rukávci) v šíři 10, 15 a 20 cm a v délce 90 až 116 m. Dodává se již jako hotový výrobek v lepenkových bednách 60x60x120 cm, jímž se dá nahradit cca 0,75 m3 chipsů. Výrobou Raff-Pack mimo spotřebitele se však ztrácejí všechny výhody operativnosti a úspory transportních a skladových prostor, které vykazují všechny předešlé fixační materiály. Dá se proto předpokládat i prodej, resp. pronájem těchto zařízení přímo spotřebitelům. Fixační papírová tělíska Alternativou EPS chipsů (jde v podstatě o tělíska v podobě lupínků, hoblin, ale i jiných tvarů), se v poslední době staly i obdobné produkty na lignocelulózové bázi. V obou případech se sledovaly současné ekologické trendy a také ekonomika (úspora skladovacích a přepravních prostor výrobou \"in situ\" a využívání odpadů ). Uvedené materiály se v praxi aplikují obvykle dvěma základními postupy - buď přímo vyplňováním prostor mezi baleným předmětem a obalem, nebo nejprve jejich naplněním do sáčků a různých rukávců, kterými se pak zboží fixuje. Tento druhý způsob je v mnoha případech vhodnější (je bezprašný, při aplikaci rychlejší, zajišťuje snazší vybalení a manipulaci s již použitými prvky, s určitou možností opakované vratnosti apod.), je však obvykle dražší a výroba těchto polštářků v místě potřeby přichází v úvahu jen zřídka. Z poměrně širokého zastoupení těchto produktů na trhu budou uvedeni reprezentanti jednotlivých skupin těchto fixačních materiálů: Papírová tělíska fy Devipack o tloušťce 15-30 mm a délce 20-40 mm se vyrábějí kontinuálním otáčením papírové dráhy do nekonečného copu (obdoba výroby papírových motouzů), který se seká na příslušnou délku. K výrobě se využívá souběhů různých papírů nižších plošných hmotností (např. tiskových), což je výhodné hlavně z ekonomických důvodů. Rovněž i výrobní zařízení je jednoduché a investičně dostupné, které se již při roční produkci 500 m3 amortizuje v průběhu 3 let. Tento fixační materiál je elastický, voluminózní, bezprašný a udržuje za všech okolností během přepravy balené zboží stále ve středu obalu. Je proto vhodný k balení všeho citlivého zboží, jako je sklo, porcelán, počítačové komponenty, laboratorní přístroje apod. Na jiném principu spočívá tzv. Top Pad systém. I v tomto případě lze využít různých souběhů k výrobě chipsů lisovaných do tvaru komolého kužele se skládaným bočním pláštěm, rovněž na relativně jednoduchém zařízení. To umožňuje výrobu těchto tělísek, které mají obdobné vlastnosti a aplikační sféru jako výše uvedený produkt, přímo u spotřebitele, i když není vyloučena možnost externího nákupu \"Top Pads\" od dodavatelské firmy. Již uvedená fa Devipack zkonstruovala rovněž spec. linku na výrobu papírové drti (pomocí redderů, z libovolného kusového papírenského odpadu ), kterou se kontinuálně vyplňuje nekonečná, přímo ve stroji tvořená hadice ze sulfátového papíru. Papírová drť je při tom rozprašovaným adhezivem vzájemně bodově propojena, aby u odseknutých polštářků nedocházelo k jejímu uvolňování. Alternativně je možný (při aplikaci papíru s termoplastickým nánosem) dokonalý tepelný svár obou konců formovaných hadic a tím vytvoření zcela uzavřené podušky. Uvedené zařízení pracuje s rychlostí 15 - 25 m/min a produkuje finální výrobky v šíři 150-300 mm, tloušťce 10-20 mm a délce min. 200 mm, což představuje až 2500 m2 polštářků za 2 směny. Tyto polštářky dobře absorbují mechanické namáhání a využívají se proto pro obdobné účely (a se stejným postupem) jako již dříve uvedené typy prostorově tvarovaných papírů. Fa Devipack soustavně hledá další cesty k využití recyklovaného papíru jako obalového materiálu a jedním z posledních vývojových novinek jsou polštářky, které je možno odvzdušnit. To redukuje jejich rozměry, takže se dá jimi balený předmět snadno obložit. Polštářky pak postupně znovu samovolně nasají vzduch a tím zboží dokonale zafixují. Existuje ještě možnost ručního plnění předem vyrobených sáčků buď papírovou drtí, nebo jinými papírovými tělísky s jejich následným uzavřením. Tento postup se např. praktikuje ve SRN v síti dílen společnosti GDW, kde se využívá levné, státem částečně dotované, pracovní síly tělesně handicapovaných občanů. Tím sice pro odběratele odpadá nutnost pořizování nákladného zařízení (což je výhodné zvláště u balení malých sérií výrobků), znamená však již zmíněné problémy s nákupem prostorově náročného materiálu. Do kategorie papírových fixačních tělísek se řadí rovněž Pappis fy Lika Pack. Tyto zvlněné proužky ze dvou vrstev papírů různé kvality a slepené vodním sklem svým optimálním tvarem zabraňují \"propadu\" zboží na dno obalu, a proto ho na přepravní trase dokonale ochraňují. Pappis je rovněž možno plnit do různě tvarovaných podušek nebo do formy nekonečných hadic (s odtrhovou perforací) pod označením Pappis-pack a jsou perfektní a ekologickou alternativou EPS chipsů. Dalším typem tlumicích tělísek jsou kruhové výseky (s průměrem 30 mm) z odpadních vícevrstvých vlnitých lepenek (do tloušťky 15 milimetrů), respektive z použitých beden aj. na zařízení CP 422 CC fy Cushion Pack. K fixaci slouží i zbývající mřížka po výseku chipsů. Poslední jmenovanou skupinou fixačních tělísek jsou produkty z nasávané papíroviny ve tvaru mřížkou vyztužených drobných polokoulí, s vynikajícími tlumicími vlastnostmi, které lze aplikovat na stejném zařízení jako EPS chipsy. Ing. Miloslav Vítek ZDROJ: LOGISTIKA


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist