Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Rok 2003 v životním prostředí

29.12.2003  |  126× přečteno      vytisknout článek

Rok 2003 přinesl v oblasti životního prostředí řadu úspěchů...

 – například vláda schválila průlomový  plán odpadového hospodářství, sněmovna začala projednávat zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který by měl stimulovat rozvoj tohoto odvětví, šumavský národní park má teze nové koncepce a nového ředitele, který by je měl naplňovat. Na druhou stranu sněmovna neschválila novelu zákona o ochraně přírody, která by do českého právního řadu zakomponovala takzvanou soustavu Natura 2000. Sněmovna naopak schválila na novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která v rozporu s evropskými pravidly umožní výstavbu vodních děl bez ohledu na jejich dopady na přírodu.

·        Významný krok je schválení Plánu odpadového hospodářství vládou. Ministerstvo životního prostředí zde vytyčilo velmi ambiciózní cíle – například zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000, snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 -  a vláda tyto cíle vzala za svoje. Nyní se připravují krajské plány odpadového hospodářství, které by měly být s dokumentem přijatým vládou v souladu.

·        V dohodě s MPO se podařilo vyjednat takovou podobu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, která by mohla skutečně efektivně stimulovat rozvoj tohoto energetického odvětví. Dá  výrobcům elektřiny  a tepla jistotu stabilního prostředí,  což by mělo vést k vyšším investicím ze soukromých zdrojů v této oblasti. Podpora obnovitelných zdrojů energie přináší technologický rozvoj, zvýšení konkurenceschopnosti, efektivní využití zemědělské půdy, pracovní příležitosti zejména pro regiony ohrožené nezaměstnaností, vyšší soběstačnost obcí a regionů, snížení závislosti na dovozu, zlepšení životního prostředí, ochranu klimatu.

·        MŽP připravilo návrh energetické politiky, který doložil, že spotřebu energie lze pokrýt bez bourání vesnic kvůli uhelným dolům i nových jaderných reaktorů a přitom snížit vysoké české emise oxidu uhličitého, který přispívá ke globálním změnám klimatu.

·        Mezi priority MŽP patří krajinotvorné programy. Zdravá krajina se totiž  dokáže s extremními klimatickými jevy jako jsou sucha či povodně lépe vypořádat. Programy jsou zaměřeny na konkrétní opatření – třeba vysazování remízků, revitalizaci napřímených koryt potoků a podobně.  Oba krajinotvorné programy byly v letošním roce ve srovnání s rokem 2002 finančně posíleny. Program revitalizace říčních systémů byl zvýšen z přibližně 404 mil. Kč v roce 2002 na přibližně 576 mil. Kč v roce 2003, Program péče o krajinu pak ze 107 mil. Kč na 209 mil. Kč. Obdobné objemy finančních prostředků jako v roce 2003 lze očekávat u krajinotvorných programů i v roce 2004.

·        Ministerstvo životního prostředí vypracovalo po letech sporů teze nové koncepce péče o Národní park Šumava. Respektují mezinárodní standardy  a zároveň i místní podmínky. Důležitým partnerem při jejich naplňování budou šumavské obce, které s nimi vyjádřily souhlas. Ministr životního prostředí navíc inicioval vznik speciálního programu Státního fondu životního prostředí zaměřeného právě na obce v národních parcích. Ty by tak mohly například získat dotaci na stavbu čistíren odpadních vod a sběrných dvorů ve výši až 80 % plánovaných investic. Ministrovi se už letos podařilo získat do rozpočtu 5,6 milionu korun na ušlé daně z nemovitostí pro obce ve všech národních parcích. Od Nového roku bude mít šumavský národní park nového ředitele, který je jmenován na základě výběrového řízení. Je jím Alois Pavlíčko.

·        Posílení role Ministerstva životního prostředí při odstraňování starých ekologických zátěží – důsledek nové společné směrnice Fondu národního majetku a MŽP. Ta převádí odborné kompetence v procesu kontroly a posuzování odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací a hrazených FNM kompletně na MŽP, odbor ekologických škod. Při odstraňování zátěží se bude postupovat podle priorit, které stanovuje MŽP v souladu s ochranou životního prostředí.

·        Ozeleňování veřejné správy: na ministerstvu životního prostředí i v jeho resortních organizacích se v běžném úředním provozu používá recyklovaný papír od prosince 2002 a po zhodnocení všech kladů i záporů se úřad rozhodl používat jej i nadále. Ministr životního prostředí zaslal všem svým resortním kolegům, hejtmanům krajů, předsedům obou parlamentních komor i předsedům parlamentních klubů dopis, v němž je informoval o zkušenostech MŽP s používáním recyklovaného papíru a zároveň je také požádal, aby zvážili možnost používat recyklovaný papír na svých úřadech. Recyklovaný papír začal již používat i Senát i  řada městských úřadů. MŽP také používá ekologicky šetrné výrobky, na akcích pořádaných MŽP se nepoužívají jednorázové lahve  a preferuje se občerstvení z produktů ekologického zemědělství.

·        Na základě návrhu MŽP byla zřízena Rada vlády pro trvale udržitelný rozvoj, která připraví strategii  České republiky v této oblasti.

·        Senát schválil návrh na ratifikaci Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Pokud ratifikaci schválí i sněmovna, posílí to demokratické právo občanů vyjadřovat se k rozhodování o místě, kde žijí.

·         Sněmovnou prošly (kromě jednoho) všechny zákony, které MŽP předložilo. Jednalo se především o novely zákonů, které jsou potřeba v souvislosti se vstupem do EU (například novela zákona o prevenci závažných havárií, novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  atd.) [1].

·        Poslanecká sněmovna odmítla návrh, aby MŽP poprvé od roku 1995 přišlo o kompetence a ekologická stanoviska ke svým vlastním návrhům vládních koncepcí a programů si napříště připravovaly jednotlivé resorty samy.

·         Zřejmě největším neúspěchem je  zamítnutí novely zákona o ochraně přírody (zákon neprošel o jeden hlas). Proti překvapivě hlasovali i někteří poslanci vládní koalice, ačkoli vyhlášení soustavy Natura 2000 je i součástí Programového prohlášení vlády. Sněmovna svým hlasováním výrazně zkomplikovala splnění našich závazků vůči Evropské unii. Navíc paradoxně znemožnila, aby soukromí vlastníci dostávali kompenzace za případné ztráty, které jim způsobí hospodaření v chráněných územích. A v neposlední řadě ohrozila i možnost čerpání ze Strukturálních a Kohezního fondu – zde se totiž musí dokazovat soulad projektu se soustavou Natura 2000, oficiálně vyhlášenou podle zákona.

Poznámky:

[1] Přehled a stav projednávání návrhů předložených MŽP

a) Předložené a schválené návrhy:

- Novela zákona o integrované prevenci - schválena 22. 10. 2002, již vyšla ve Sbírce zákonů.

-          Návrh zákona o zoologických zahradách - vrácen Senátem a schválen PS 18. 4. 2003, vyšel ve Sbírce zákonů

-          Návrh zákona o Antarktidě - schválen  8. 7. 2003 , vyšel ve Sbírce zákonů

-          Návrh novely zákona o chemických látkách – vrácen Senátem a schválen PS  23. 9. 2003, vyšel ve Sbírce zákonů

-          Novela zákona o vodách – schválena  24. 10. 2003 a odeslána do Senátu

-          Evropská úmluva o krajině – schválena 29. 10. 2003 na 22. Schůzi PS a postoupena Senátu

-          Novela zákona o obchodování s ohroženými druhy – schválena 26. 11. 2003 a  odeslána do Senátu

-          Novela zákona o prevenci závažných havárií – schválena 26. 11. 2003 na a odeslána do Senátu

-          Novela zákona o nakládání s geneticky modif. organismy, schválena 26. 11. 2003 a odeslána do Senátu

-          Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - schválena 12.12.2003 a odeslána do Senátu

-          Novela zákona o ovzduší - schválena 12.12.2003 a odeslána do Senátu

-          Novela zákona o obalech - schválena 12.12.2003 a odeslána do Senátu

b)  Předložené a projednávané návrhy poslaneckou sněmovnou

-          Novela zákona o odpadech – prošlo 1. čtením a návrh projednávají výbory

-          Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) – schválena Senátem a ve sněmovně prošla 1. čtením 16.12.2003

-          Protokol ke Smlouvě o Antarktidě –  prošel 1. čtením 16.12.2003

-          Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu – předložena PS, zařazena na 23. Schůzi PS

c) Návrhy schválené vládou a předložené Poslanecké sněmovně

-          Návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie – 1. čtení proběhne po Novém roce

d) Neschválen byl za celé období pouze jeden návrh zákona:

- Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny  – 3. čtení proběhlo 4. 11. 2003, ke schválení návrhu chyběl jeden hlas

Zdroj: MŽP


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist