Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Veřejné zakázky - ČR

30.09.2005  |  134× přečteno      vytisknout článek

Veřejné zakázky - ČR

Evid číslo VZ 50013312
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ zadavatele: 00240079
Název VZ: Brandýs nad Labem - Revitalizace Houšťské tůně.
Místo plnění / realizace: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74732000-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  3 706 770.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  04.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

 

Evid číslo VZ 50013309
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa
IČ zadavatele: 00020451
Název VZ: "Rekonstrukce Anenského potoka "
Místo plnění / realizace: obec Hroubovice, okres Chrudim
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  8 975 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  03.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013283
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Biskupství královéhradecké
IČ zadavatele: 00445134
Název VZ: Instalace tepelných čerpadel v Jazykovém gymnaziu V.J.Tomáška ve Skutči
Místo plnění / realizace: Skuteč
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  29231111-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  10 800 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  07.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013268
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Maleč
IČ zadavatele: 00267856
Název VZ: Dílna pro úpravu odpadů Maleč - technologická část
Místo plnění / realizace: Maleč
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90315300-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  03.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013230
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Hrabětice
IČ zadavatele: 00600385
Název VZ: Splašková kanalizace v obci Hrabětice
Místo plnění / realizace: Hrabětice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  14 137 650.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  07.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013186
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Studium vlastností produktů přeměny radonu v reálných pobytových podmínkách v závislosti na charakteristikách prostředí
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 200 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013185
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Vývoj a aplikace měřicích a diagnostických metod a metodik pro hodnocení ozáření osob přírodními zdroji záření v objektech
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 330 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013184
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Zajištění úkolů Radonového programu ČR vyplývajících z požadavků na změnu systému vyhledávání a na zhodnocení jeho efektivity
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  3 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013183
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Vývoj a experimentální ověření protíradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  4 300 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013182
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Aktuální problémy radiační ochrany v oblasti lékařských expozic
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  1 850 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013181
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Vývoj a ověření účinnosti metod pro sledování lidských expozic vybraným mykotoxinům zneužitelným v rámci bioterorismu
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  570 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013180
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Zkvalitnění osobní dozimetrie pracovníků ve veřejnosti přístupných jeskyních a v jeskyních využívaných pro speleoterapii s možností rozšíření na ostatní podzemní pracoviště
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  970 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013059
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno
IČ zadavatele: 60162694
Název VZ: Likvidace komunálního odpadu u VUSS Brno
Místo plnění / realizace: Jihomoravský
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121200-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  9 454 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  21.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50012972
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
IČ zadavatele: 00081531
Název VZ: Údržba zeleně okolo cyklistické stezky Církvice - Ústí nad Labem - Valtířov
Místo plnění / realizace: Ústí nad Labem
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  77310000-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 850 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  09.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50012912
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
IČ zadavatele: 60162694
Název VZ: Čáslav, likvidace ekologické zátěže
Místo plnění / realizace: Čáslav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45262640-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  5 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  07.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50012475
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
IČ zadavatele: 48173193
Název VZ: Odbahnění rybníku Štěpánský v k.ú. Kobylice a návrh bezpečnostního přelivu v k.ú. Kobylice
Místo plnění / realizace: Kobylice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  21 448 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  06.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50003410
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Hlavní město Praha
IČ zadavatele: 00064581
Název VZ: Provozování sběrného dvora v nájmu nebo ve vlastnictví uchazeče na území městské části Praha 9
Místo plnění / realizace: Praha 9
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 670 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  19.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50003299
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Hlavní město Praha
IČ zadavatele: 00064581
Název VZ: Provozování sběrného dvora v nájmu nebo ve vlastnictví uchazeče na území městské části Praha 6
Místo plnění / realizace: Praha 6
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  11 440 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  19.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist