Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Zamyšlení: Je v otázce nakládání s azbestem v ČR vše v pořádku?

03.01.2006  |  339× přečteno      vytisknout článek

Zamyšlení: Je v otázce nakládání s azbestem v ČR vše v pořádku?

 

Azbest je i podle našich předpisů zařazen mezi potencionální karcinogeny (Výnos MZ z 27.2.1990) a působení respirabilních azbestových vláken je obecně akceptováno jako výrazný rizikový faktor pro vznik plicních nádorů, speciálně mesoteliomu pleury.

V současné době ještě stále bývá u nás podceňováno nebezpečí nepracovního styku s azbestem, tj. práce v místnostech opatřených izolačním materiálem obsahujícím azbest, jako jsou různé azbestové protipožární nástřiky, azbestocementové desky, příček, obkladů, eternitové izolace apod. Zájem, aby tyto prostory byly bez azbestových materiálů v současné době mají téměř výlučně zahraniční firmy, které si pronajímají, případně kupují výrobní , skladovací a kancelářské prostory. Tuzemskými firmami, ale i státními institucemi, je tato skutečnost opomíjena anebo je to nechuť investovat prostředky do ozdravění životního a pracovního prostředí. Ve Švédsku, kde nyní je již azbestový problém vyřešen, byly na odstranění poskytovány prostředky výlučně ze státního rozpočtu.

Vyhledáváním azbestových materiálů a následným sanováním objektů a ekologickým zneškodněním azbestového odpadu se zabývá v ČR několik společností. Vždy se jedná o podrobný průzkum budov, odebrání vzorků podezřelých materiálů a jejich analýzu. Nikdy se nelze spolehnout na dokumentaci o stavbě, existuje –li vůbec. Naše zkušenost nás přesvědčila, že při stavbě budovy jsou často použity materiály, které byly zrovna v té době dostupné, nikoli ty, které byly uvedeny v projektu a změna materiálu není v dokumentaci zaznamenána. Pro pozdější případné úpravy nebo přestavby obvykle žádná dokumentace neexistuje.

V případě nalezení azbestového materiálu v budově musí majitel rozhodnout, zda bude azbest sanovat. V Německu používají odpovědné orgány systém bodového hodnocení budovy podle 7 kritérií a v případě dosažení předepsané limitní hodnoty bodů doporučují neodkladně sanaci. V ČR se v současné době sanace azbestu dle zákona a příslušných zákonných ustanovení provádějí prakticky jen v těch budovách a zařízeních, které vlastní zahraniční firmy nebo stát a nebo o které mají zájem zahraniční investoři. Je nemálo případů, kdy rekonstrukci objektu s azbestovou zátěží získá stavební firma, často i držitelka ISO!!!, která ve snaze více vydělat, odstraní azbest “na černo” s použitím zahraničních dělníků(!), kteří pracují bez náležité ochrany a ani nevědí o co se vlastně jedná a jak závažně ohrožují svoje zdraví. O zamoření okolního prostředí ani nemluvě. Pak samozřejmě oprávněná firma, která při odstraňování požívá všech příslušných zákonných opatření, nemůže nabídnutou cenou konkurovat.

Problémem také je, že některé nezodpovědné firmy, ale i např. nepoučené obsluhy sběrných středisek pošlou azbestový materiál spolu s osatní stavební sutí na recyklační linku! Pouze náhodou a díky proškolenému personálu se některým provozovatelů daří azbestový materiál před rozemletím v lince odstranit.

Základním krokem ke zjištění úrovně nebezpečnosti azbestu v objektu, a to jak v normálním provozování objektu, tak v případě rekonstrukce při práci je zjištění množství polétavých respirabilních azbestových vláken.

Měření koncentrace respirabilních vláken ve vnitřním a vnějším ovzduší se provádí metodou rastrovací elektronové mikroskopie doplněné energiově-disperzním analyzátorem X-paprsků metodikou popsanou ve Směrnici VDI 3492-SRN, která je platná ve všech státech EU.

 

Metoda spočívá ve třech základních krocích:

 

 1. odběr vzorku prachu s případnými vlákny na povrch analytického filtru se změřeným objemem prosátého vzduchu
 2. příprava preparátu pod mikroskop, počítání vláken, měření vláken a jejich identifikace podle chemického složení
 3. výpočet koncentrace vláken v m3 vzduchu a výpočet pravděpodobnostního pásu spolehlivosti této koncentrace s použitím Poissonova rozdělení

Doporučený limit WHO (Světová zdravotnická organizace), který je uznáván ve všech státech EU i v USA, je 1 000 vláken/m3. V ČR je navrhována tato hodnota Státním zdravotním ústavem a jeho národním referenčním centrem pro faktory vnitřního prostředí.

Prahová hodnota pro respirabilní azbestová vlákna, tedy koncentrace ze zdravotního hlediska nezávadná, není známa a proto při každé navržené hodnotě povolené koncentrace zůstává stále zbytkové riziko, které je nutno udržovat v co nejmenší míře.

Jasná pravidla jsou pro limitní hodnotu koncentrace respirabilních azbestových vláken ve vzduchu v budovách po sanacích azbestu. Limitní hodnoty jsou uvedeny v Předpisu pro sanace azbestu TRGS 519-SRN, který platí pro celé EU, a jsou určeny jako 500 vláken/m3 a Poissonova hodnota menší než 1 000 vláken/m3.

 

Závěry z praxe:

V budovách v ČR, kde jsme od roku 1999 prováděli měření se převážně nacházela následující azbestová vlákna:

 1. amozit – amfibolový typ azbestu, tzv. hnědý azbest tvořící charakteristické jehlice s ostrými hranami
 2. krokydolit – amfibolový typ azbestu tzv. modrý azbest, vytvářející svazky velice snadno štěpitelné do kratších a tenkých vláken s drsným povrchem
 3. chryzotil – serpentinový typ azbestu, tzv. bílý azbest, tvořící jemná zvlněná ohebná dlouhá vlákna, často se vyskytující ve svazcích

Významnými zdroji respirabilních azbestových vláken ve vzduchu byly:

 1. protipožárné nástřikové hmoty s krokydolitem, v menší míře amozitem, které byly použity jako protipožární ochrana ocelových konstrukcí, izolace a protipožární ochrana stropů a izolace potrubí
 2. izolační desky obsahující chryzotil anebo amozit, převážně používané jako protipožární ochrana, zvukové izolace a přepážky tvořící stěny a stropy.
 3. Azbestocementové desky obsahující amozit anebo krokydolit nebo chryzotil, které obvykle tvořily vnější, případně vnitřní pláště budov.

Koncentrace azbestových vláken ve vzduchu v administrativních budovách a školách se lišily i řádově závisely na několika faktorech:

 1. v případě stříkaných azbestů na špatné přilnavosti k podložce
 2. narušování vrstev vibracemi a pohybem vzduchu
 3. poškozování azbestových materiálů činností pracovníků údržby v budovách
 4. poškozování stěn stropů s azbestovým materiálem činností lidí – uživatelů budovy, např. ve školách, nemocnicích a kancelářích apod.

Pro ilustraci uvádím rozsahy naměřených hodnot koncentrací respirabilních azbestových vláken v různých budovách, rozsahy koncentrací při sanacích azbestu závislé na druhu prováděných prací (hodnoty naměřené FOSTER Bohemia)

Naměřené hodnoty v různých budovách v ČR normální provoz:

Budova Koncentrace vlákna/m3 Poisson vlákna/m3

Výškové budovy – kanceláře, haly 2 000 až 17 000 4 000 až 23 000

Administrativní budova 4 patrová 600 1 500

Domov důchodců – inspekční pokoj 8 000 12 000

Škola třída 2 800 6 720

Škola tělocvična 4 200 8 570

Budova školy po rekonstrukci instalace topení 400 až 2 500 1 000 až 3 800

Administrativní budova jídelna 700 1 600

Administrativní budova schodiště 2 400 3 900

Administrativní budova chodba u kanceláří 3 900 6 000

Koncentrace respirabilních azbestových vláken ve vzduchu během sanace azbestu při různých úkonech:

Sanační práce koncentrace vlákna/m3 Poisson vlákna/m3

Demontáž a balení azbestových desek 95 660 116 380

Demontáž dřevěných obkladů stěn s azbestem 1 417 3 808

Demontáž stropů se stříkaným azbestem až 480 000 až 570 000

Mytí podhledů a vysávání 1 650 4 230

Špinavá šatna 900 3 242

Úklid po sanaci 2 178 5 571

Demontáž azbestových desek 10 024 13 371

Všechny odběry vzorků byly provedeny ve vzdálenosti cca 10 m od pracovníků sanace

Dále připojuji z literatury převzaté údaje o expozicích pracovníků údržby azbestovými vlákny při různých činnostech v budovách. V ČR dosud tyto činnosti nejsou vůbec sledovány a jak jsme zjistili, různé firmy, např. provádějí rekonstrukce topení nebo rozvodů elektrického proudu v budovách, vůbec netuší, že mnohdy jejich pracovníci vrtají do azbestových desek a při tom dýchají vysoké koncentrace azbestových vláken.V současné době dochází k častým výměnám stoupaček u panelových domů. Neodbornou výměnou dochází nejen k ohrožení zdraví zaměstnanců, ale i k dlouhodobému zamoření bytů a společných prostor budov a tedy i k vážnému ohrožení zdraví nájemníků.

 

Expozice pracovníků údržby na azbest při různých činnostech:

Činnost pracovníků údržby koncentrace vlákna/m3

Odstraňování sutě s azbestem 74 000

Umísťování kabelů 48 000

Výměna stropních desek 350 000

Elektrická instalace 37 000

Opravy elektrického rozvodu 20 000

Výměna zářivek 25 000

HEPA vakuové/

Mokré vytírání azbestových materiálů 98 000

Mokré vytírání 31 000

Na rozdíl od metod používaných v minulosti současný analytický přístup uplatňovaný mimo jiné i naší firmou přes svou složitost a náročnost na přístrojové vybavení je významným přínosem, protože dovoluje odlišit azbestová vlákna jak z morfologických, tak i chemických hledisek a stává se významnou pomůckou hodnocení rizika expozice azbestových vláken i efektivnosti sanačních postupů.

Nakládání s azbestovými odpady v ČR v současné době vykazuje řadu nedostatků. Jde hlavně o nezodpovědný přístup původců azbestových odpadů, nedostatečný přehled těchto azbestových zátěží (v podstatě jakýchsi skrytých starých ekolog.zátěží) a následnou nedostatečnou kontrolu příslušných orgánů státní správy. Problémem je také nízká úroveň hlubších znalostí o problematice v laické i úřednické veřejnosti a u stavebních a elektrikářských firem. Často jsou hrubě porušovány nejen zásady ochrany zdraví zaměstnanců při práci s azbestem, ale i pracovníků pracujících v prostorách s výskytem azbestových materiálů. Je věcí nás všech, abychom tento problém nenechávali bez povšimnutí a snažili se ho řešit, aby náš život a práce probíhali v zdravotně nezávadném prostředí a naše děti nebyly vystaveny zcela netušenému závažnému riziku.

ZDROJ: R. Jaszay, SITA CZ a.s., upraveno Enviweb


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist