Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projednává vláda

10.05.2006  |  126× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 10. května 2006 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

9.
Financování protipovodňových opatření zajišťovaných Ministerstvem zeměděl-ství
č.j. 663/06 - předběžně rozesláno dne: 28.04.2006
Předkládá: ministr zemědělství
 
11.
Koncepce zahlazování následků hornické činnosti ve státních podnicích DIAMO a Palivový kombinát Ústí
č.j. 653/06 - předběžně rozesláno dne: 28.04.2006
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí
 
17.
Resortní program výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007 - 2013
č.j. 689/06 - předběžně rozesláno dne: 03.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
25.
Zabezpečení přípravných prací pro realizaci ochranné vodní nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s opatřeními v krajině povodí horní Opavy
č.j. 660/06 - předběžně rozesláno dne: 28.04.2006
Předkládá: ministr zemědělství
 
Bez rozpravy:

45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjezdu osobního motorového vozidla (Škoda 120, SPZ: KIM 92-55) po účelové komunikaci na Lysou horu z důvodu dopravy potřebného zařízení (radiostanice, antény a stožáry) pro účast na radioamatérských závodech dne 24. a 25. června 2006
č.j. 619/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro podnikatele Ing. Jana Tutokyho k vjezdu na účelovou komunikaci Stožec - Nové Údolí za účelem zásobování prodejních prostor
č.j. 620/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

47.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 621/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

48.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Policii ČR, Okresní ředitelství Prachatice, skupina služební kynologie Volary, za účelem uspořádání závodů ve výkonu služebních psů na území NP Šumava, v termínu od 30.6.2006 do 2.7.2006
č.j. 622/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

49.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko – teplické skály v CHKO Broumovsko a to za účelem provádění průzkumu přírodního prostředí v "pískovně Adršpach"
č.j. 623/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

50.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro MgA. Karla Martínka a Ing. Karla Martínka za účelem pořizování fotografického materiálu
č.j. 625/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-dy a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro společnost SIMMO a.s. za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny
č.j. 626/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

52.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek NP Podyjí uvedených v § 16 odst. 1 písm.a), d) a odst. 2, písm.b) zákona pro Správu NP Podyjí
č.j. 627/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

53.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro pana Vladislava Hoška za účelem pořizování fotografického materiálu
č.j. 628/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

54.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2. písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Kokořínský důl, pro stavbu dřevěného altánu, dřevěného povalového chodníku a dřevěné stavby pro chemické WC na pozemku č. 752 v k.ú. Kokořín
č.j. 639/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

55.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro pořádání motoristické akce "Valašský klobúk 2006"
č.j. 640/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

56.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Váté písky za účelem získání podkladů pro zpracování diplomové práce "Management psamofilní vegetace v Dolnomoravském úvalu"
č.j. 641/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

57.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Ing. Ivana Kalinu a P. Vítězslava Holého, k vjezdu dvou vozidel na lesní účelovou komunikaci Nová Hůrka – Hůrka (kaple sv. Kříže) za účelem údržby kaple a zajišťování příprav poutních mší
č.j. 642/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

58.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro firmu Marwinex - David Keliš za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Vltavská při zajišťování náhradní přepravy cestujících ČD
č.j. 643/06 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

59.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Ing. Zdeňka Koblížka, za účelem vjezdu vozidel na účelovou komunikaci Horská Kvilda – podél Hamerského potoka k objektu ev. č. 1, který je v jeho vlastnictví
č.j. 666/06 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

60.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Český ráj uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro LČR LS Hořice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny
č.j. 667/06 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

61.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Soos, a to za účelem mykologického průzkumu
č.j. 668/06 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

62.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně za úče- lem provedení průzkumných prací a speleologického a potápěčského průzkumu
č.j. 670/06 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

63.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro společnost Schöller zmrzlina a mražené výrobky, spol. s r. o., zastoupenou panem Josefem Hubeným, za účelem vjezdu vozidel na účelové komunikaci za účelem zajištění zásobování hotelového zařízení
č.j. 671/06 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

64.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
č.j. 672/06 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

65.
Národní přírodní rezervace (NPR) v NP České Švýcarsko, v CHKO Beskydy, v CHKO Moravský kras, v CHKO Žďárské vrchy a NPR a Národní přírodní památky (NPP) v CHKO Bílé Karpaty a v CHKO Pálava - výjimka pro mykologický výzkum pracovníků Moravského zemského muzea v Brně v letech 2006 - 2009
č.j. 673/06 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

66.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro pana Martina Milforta za účelem pořizování fotografického materiálu
č.j. 678/06 - předběžně rozesláno dne: 03.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci:

9.
Pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005 a celkově od počátku velké privatizace
č.j. 615/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí
 
11.
Informace o vyhodnocení činnosti smogových regulačních systémů (SRS) v České republice v zimním období 2005 - 2006
č.j. 677/06 - předběžně rozesláno dne: 02.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

12.
Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí
č.j. 603/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: ministr zdravotnictví

13.
Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2005
č.j. 609/06 - předběžně rozesláno dne: 24.04.2006
Předkládá: místopředseda vlády pro ekonomiku


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist