Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Fondy a programy využitelné na ochranu životního prostředí

24.05.2006  |  zdroj: MŽP  |  123× přečteno      vytisknout článek

Zkuste získat finance pro váš podnik či firmu...

V tomto článku  se budeme věnovat fondům EU a to tzv. strukturálním fondům.

Jedná se o skupinu menších fondů ve srovnání s Fondem soudržnosti a tvoří ji následující fondy:

- Evropský fond regionálního rozvoje ( ERDF)

- Evropský sociální fond (ESF)

- Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)

- Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)

Základním smyslem strukturální pomoci z uvedených fondů je hospodářská a sociální soudržnost.

Hlavním programovým dokumentem pro využívání prostředků ERDF pro oblast životního prostředí je Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura), vzniklý sloučením původně samostatných OP Životní prostředí a OP Doprava. Program má čtyři priority. První priorita se zaměřuje na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, druhá na snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí, třetí na budování environmentální infrastruktury, poslední na technickou asistenci. První dvě priority jsou v gesci Ministerstva dopravy, třetí priorita v gesci Ministerstva životního prostředí, které je také řídícím orgánem pro celý OP Infrastruktura. Poslední priorita je společná.
Opatření na ochranu životního prostředí jsou obsažena i v některých dalších operačních programech – např. v OP Rozvoj lidských zdrojů je podporováno environmentální vzdělávání, OP Průmysl a podnikání zahrnuje opatření na zvýšení energetické účinnosti a úspory energie, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství obsahuje mimo jiné aktivity v lesním hospodářství (např. zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd) a opatření na zlepšení welfare hospodářských zvířat.
Zmíněné operační programy jsou zpracovávány pro regiony spadající do cíle 1, vztahují se tedy na veškeré území České republiky s výjimkou hl.m. Prahy. Praha však byla zařazena do cíle 2 a 3, k naplnění těchto cílů byly vypracovány dva samostatné jednotné programové dokumenty (JPD). JPD pro cíl 2 je podobně jako většina operačních programů financován z ERDF. Některá opatření obsažená v tomto dokumentu rovněž přispívají k ochraně životního prostředí.

Operační program Infrastruktura

Tento program přispívá ke zkvalitnění  infrastruktury a současně podporuje udržitelný rozvoj a vyvážený rozvoj regionů. Objem finančních prostředků na období 2004-2006  činí 246 mil.EUR.

Program sektoru životního prostředí je zaměřen na zlepšování environmentální infrastruktury. V rámci této priority je možné financovat následující  4 opatření:

  1. Obnova environmentálních funkcí území

Kategorie A: revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů

Kategorie  B : odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy

Konečnými příjemci podpory tohoto opatření jsou státní organizace a správci povodí.

2.   Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

        Kategorie A: vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů

         Kategorie  B:  zásobování obcí pitnou vodou

         Kategorie  C: budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod

Konečnými příjemci podpory jsou žadatelé, kteří musí být vlastníky nemovitostí, které jsou předměty podpory nebo u kterých je předmět podpory realizován. V řádně odůvodněných případech může žadatel mít k nemovitosti jiný vztah ( např. u liniových staveb, kde žadatel není vlastníkem dotčených pozemků). V takových případech musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých bude předmět podpory realizován.

   3.    Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

          Kategorie A:  využívání šetrných technologií při spalování

          Kategorie B:  snižování emisí těkavých organických látek

          Kategorie C:  využívání obnovitelných zdrojů energie

Konečnými příjemci podpory jsou podnikatelské  subjekty, zejména obchodní společnosti, státní podniky a družstva a dále také fyzické osoby-podnikatelé ( pouze projekty kategorie A a B).

    4.  Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

         Kategorie A:  vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadu

         Kategorie B:  rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

Konečnými příjemci podpory jsou stejní jako u opatření 3, tj. podnikatelské subjekty, zejména obchodní společnosti,státní podniky ,družstva a fyzické osoby-podnikatelé.

Pro všechna opatření této priority  jsou Konečnými příjemci  také právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským subjektům, zejména obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace prostřednictvím zřizovatelské organizační složky státu, organizační složky státu a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné předpisy umožňují  a jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu  Obchodního zákoníku.

Podpora se vztahuje na území všech regionů soudržnosti NUTS II České republiky s výjimkou hl.m.Prahy.

Podpora  je poskytována jednak na zpracování dokumentace pro investiční projekt vybraný k podpoře v rámci Operačního programu Infrastruktura (OPI), která je financována z prostředků Státního fondu  životního prostředí (SFŽP) a jednak na vlastní realizaci investičního projektu  vybraného k podpoře z OPI. Tato podpora je poskytována z prostředků ERDF a SFŽP.

Základem pro výpočet podpory pro zpracování dokumentace jsou způsobilé výdaje uznané SFŽP a pro  vlastní realizaci projektu  jsou celkové způsobilé výdaje. Konkrétní vymezení výdajů základu pro výpočet podpory pro jednotlivá opatření jsou uvedena v příloze č. 3 Směrnice MŽP č. 11/2005, o poskytování finančních prostředků z OPI – Priorita 3 včetně spolufinancování SFŽP ČR.

Důležitou podmínkou pro čerpání prostředků z ERDF je, že celkové náklady na investiční projekt musí být nižší než ekvivalent  10 mil. EUR. Spodní limity, případně horní limity pro každé opatření jsou stanoveny v programovém dodatku.

Podpora  z prostředků SFŽP na zpracování dokumentace pro investiční projekt se poskytuje formou nenávratné dotace až do výše 50 %  způsobilých výdajů (maximálně však 3 % ze základu pro výpočet podpory pro realizaci investičního projektu, nejvýše však 3 mil. Kč). Podpora se poskytuje po úspěšné realizaci projektu

Podpora na vlastní realizaci investičního projektu se poskytuje formou dotace až do výše 75 % ze základu pro výpočet podpory a v případě opatření Obnova environmentálních funkcí území se poskytuje dotace až do výše 80 % ze základu pro výpočet podpory.

U určitých typů projektů je však je však podpora z ERDF omezena a to v následujících případech:

- investice do infrastruktury, která bude tvořit podstatný čistý výnos, nesmí podpora přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů

- investice do firem nesmí podpora přesáhnout 35 % celkových způsobilých výdajů

Čerpání podpory je možné až po uzavření smlouvy o realizaci projektu OPI a poskytnutí podpory .

Celý proces podávaní žádostí a čerpání podpory z OPI a ze SFŽP, zahrnující podání žádosti o proplacení výdajů projektů vč. následné kontroly až po provedení platby  je specifikován v pokynech pro žadatele, které jsou v aktualizované podobě uvedeny na webových stránkách MŽP (www.env.czvztahy/EU/Evropské fondy/Strukturální fondy)  a SFŽP ČR (http://zadosti.sfzp.cz).

Autor: Ing. Zdeněk Zelený


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist