Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co se událo v květnu 2006 na SEVERu

10.06.2006  |  125× přečteno      vytisknout článek

= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:

· V Pardubickém a Královéhradeckém kraji bylo vybráno 12 dalších organizací, které budou podpořeny jako  ekologická vzdělávací, informační a poradenská střediska v rámci projektu „KAPKA21“, který přinese 17,8 milionů korun z Evropského sociálního fondu. Jde např. o SEV Dům z modrého kamene v Kosteleckých horkách, Ekocentrum Skřítek v Poličce, Centrum rozvoje Česká Skalice, Muzeum Prachov Český ráj, ČSOP Krňovice, Altus Chrudim a další. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem  je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery – oběma kraji, Ekocentrem Paleta, ČSOP Křižánky, Správou KRNAP, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučina, STEP a Nadací Partnerství. Na obdobném projektu pod názvem  „Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ se SEVER podílí od března i v Ústeckém kraji(viz dále).

· 17 škol,  podpořených v rámci grantového a asistenčního programu  Škola pro udržitelný život, začalo pracovat na svých projektech zaměřených na udržitelný rozvoj, zlepšení životního prostředí  a  podporu komunitní práce v obci. Spoluvyhlašovateli projektu jsou již třetím rokem Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. Celková částka na podpořené projekty činí  884 100 Kč.  Podrobnější informace o těchto projektech na  
     www.sever.ekologickavychova.cz a www.ssd-cap.org.
     Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké  
     Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Mezinárodní spolupráce je
     podporována Evropskou unií z programu INTERREG.

· Byly vyhlášeny výsledky celostátního kola projektu „Úspory energie ve škole“, jehož vyhlašovatelem je Nadace Partnerství a celostátním koordinátorem středisko  SEVER.  V celé republice se do projektu zapojilo 21 základních a středních škol.
     Dne 26.5.. proběhlo toto kolo v prostorách Krajského úřadu v Hradci Králové. Zúčastnily se ho 4  
     školy, které jako nejlepší postoupily z regionů. 1.místo získala ZŠ Machov (KH kraj, odměna
     50 000,-) a  2.místo Gymnázium Roudnice nad Labem (UL kraj, odměna 46 000,-). Tyto odměny
     školy využijí k realizaci energeticky úsporných opatření. Další dvě školy ZŠ Polnička (Kraj
     Vysočina) a ZŠ Klíček, Praha 4 získaly čestná uznání.

· SEVER je pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Specializační studium zajišťované SEVERem proběhne na území Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého kraje od srpna 2006 do srpna 2007. Přihlásilo se 70 zájemců z úplných základních a středních škol.. 30 z nich bylo zařazeno do studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin, které je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.

· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou žáci z Gymnázia Broumov (2.-5.5.), z Gymnázia Úpice (9.-12.5.), ze ZŠ Komenského Hořice (15.-19.5.) a ze ZŠ Broumov (22.-26.5.) Dne 3.5. se zde koná seminář pro studenty Pedagogické fakulty UK a  22.5. seminář pro studenty VŠCHT Praha.

· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijeli žáci z Gymnázia Broumov (2.-5.5.), z Gymnázia Úpice (9.-12.5.), ze ZŠ Komenského Hořice (15.-19.5.) a ze ZŠ Broumov (22.-26.5.)
· V rámci práce s vysokými školami dne 3.5. proběhl ve středisku SEVER v Horním Maršově seminář pro studenty Pedagogické fakulty UK Praha a  22.5. seminář pro studenty VŠCHT Praha .

Královéhradecký kraj:

· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).
· 8 škol z kraje pracovalo na projektech, které získaly podporu v rámci grantového a asistenčního programu  Škola pro udržitelný život. (viz výše).  Jsou to školy: ZŠ TGM, Náchod (projekt „Cesta plastové lahve“), ZŠ Machov („Z náměstí k pomníku padlých v 1. světové válce“), ZŠ a MŠ Pecka („Mluvící stromy a oživlá studna“),  ZŠ Na Daliborce Hořice („Daliborka, vstupní brána do Smetanových sadů II“), VOZŠ a SZŠ Hradec Králové („Hurá do zahrady“), ZŠ Železnická, Jičín  („Rozšíření ekoareálu Čtyřlístek s úpravami v okolí školy II“),  ZŠ a MŠ Nechanice („Nechanická pěšinková sezóna 2006),  ZŠ praktická, Broumov („Školní zahrada“).
· 3.5. proběhl na Kavčím plácku  seminář pro učitele 2.stupně ZŠ a SŠ o problematice vztahu člověka k ostatním živým tvorům s názvem Člověk a zvíře.

Hradec Králové:

· V měsíci květnu se uskutečnilo 42  převážně terénních ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ.
· 4. – 8.5. se uskutečnila výprava oddílu Rosnatek přírodovědného klubu SVIŽNÍK do Břeclavi a okolí. Oddíly mladších dětí – Tučňáci a Veverky se vydaly poznávat krásy Litoměřicka.
· 19.5. se sešli na Kavčím plácku účastníci plánované expedice SE SEVEREM NA SEVER. Ve dvouapůlhodinové přednášce o Národních parcích Norska  se dozvěděli vše o průběhu akce v červenci 06.

Krkonoše,Trutnovsko:

· Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově  připravil tyto akce:
- 12..5. – plánování s veřejností o uspořádání farní zahrady a okolí
- 13.5. a 14.5.  Smaltované obrázky – výtvarně řemeslná dílna
- 13.5. koncert – Skrytý půvab byrokracie (legendární undergroundová kapela v pořadu: „Předvoj 
                             armády monster“)
- 21.5. komorní koncert – Pozdrav lásky (housle, kytara) ve starém  kostele v Horním Maršově

· Dne 25.5. v rámci Ekologického klubu učitelů Podkrkonoší - SEVERKA – proběhl na Gymnáziu v Trutnově seminář „ Sněhové a lavinové jevy v krkonošské tundře“.
· V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhly pobytové výukové programy (viz výše)
· Každý pátek se konal Ekologický kroužek pro žáky prvního stupně ZŠ Horní Maršov a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň
· Uskutečnilo se 9 krátkodobých výukových programů – 2 pro MŠ, 6 pro ZŠ a 1 pro SŠ.

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319,
sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:
· V rámci projektu „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ proběhl na Krajském úřadě v Ústí nad Labem první seminář v rámci vzdělávání pracovníků nových i stávajících ekocenter. Jednalo se o „ Enviromentální poradenství  v praxi“.   První část semináře lektorovala Mgr. Kalichová ze Sítě ekologických poraden STEP a účastníkům přednášela o metodice poradenství, o ukazatelích pro zapojení ekoporadny do sítě STEP, o systémovém poradenství apod. Druhou část semináře vedla Ing. Sońa Hykyšová –vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří.  Její přednáška byla zaměřena na praktické zkušenosti ekoporadenství a představení „Zeleného telefonu“.
· Pro žáky a studenty základních a středních škol byly na druhou půlku května připraveny exkurze „ Za Naturou na túru“ .  Pro účastníky byla připravena krátká procházka přírodou v NPP Bílé stráně u Litoměřic, spojená s prací v terénu ( terénní zkoumání, smyslové poznávání přírody, práce s mapou  apod.) ve skupinách. 
· Od 4. do 8.května 2006 byla na výstavišti v Litoměřicích prezentována činnost Střediska SEVER. Návštěvníci výstaviště projevili velký zájem o fungování solární kuchyně , kterou má Středisko SEVER od letošního roku v užívání. 
Město Litoměřice:
· V průběhu května proběhlo cca 25 výukových programů . Pro mateřské školy „Luční království“, pro základní školy „ Pán, správce, či jeden z mnoha“, „ Kam s ním“ , „ Procházka po Zemi“, „ Africká vesnice“, pro střední školy „ Fish Banks“.
· Dětské zastupitelstvo v měsíci květnu zahájilo kampaň „ Prevence kouření na školách“. Na 5 základních školách v Litoměřicích proběhly výukové programy v druhých až čtvrtých třídách . Zástupci dětského parlamentu byli na výuku odborně připraveni Mgr. Petrou  Lebedovou, která je metodikem prevence závislostí pro Ústecký kraj. Kampaň sklidila velký zájem u dětí, ale i u učitelů škol.
· Dětské zastupitelstvo se aktivně zúčastnilo organizování akce Běh T. Foxe, který pořádal DDM Rozmarýn. Zastupitelé připravili  soutěže pro veřejnost a pomáhali s organizací . 
· Celý květen probíhala soutěž „Strom města Litoměřic 2006“. Začátkem měsíce června zasedne odborná komise a vybere nejzdařilejší dílo. Autor bude odměněn věcnou cenou.
· Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist