Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Prioritou je ochrana ovzduší, říká ministr životního prostředí

03.10.2006  |  zdroj: MŽP  |  124× přečteno      vytisknout článek

Ministr chce úzce spolupracovat s ostatními ministerstvy, kraji, zájmovými svazy, ekologickými organizacemi, odbornou i laickou veřejností

„Své priority odvozuji od skutečného stavu životního prostředí. Chci se soustředit na řešení problémů, které nejvíce poškozují zdraví a kvalitu života lidí,“ říká Petr Jan  Kalaš, ministr životního prostředí. Priority vyplývají především z nejnovější Zprávy o životním prostředí, jejíž návrh je v meziresortním připomínkovém řízení.

Za nejproblematičtější oblasti považuji zhoršující se stav ovzduší a klimatu Země. Hlavní příčiny vidím v rostoucím znečištění z dopravy a lokálních topenišť, v neefektivním zacházení s energií a nedostatečném využití obnovitelných zdrojů energie,“ zdůrazňuje ministr Kalaš a dodává: „Přestože roste třídění komunálních odpadů, vidím stále velké rezervy v nízké úrovni jeho materiálového využití.“ Na řešení těchto problémů se proto MŽP v následujícím období soustředí.

Ministr chce úzce spolupracovat s ostatními ministerstvy, kraji, zájmovými svazy, ekologickými organizacemi, odbornou i laickou veřejností: „Širší účast veřejnosti na rozhodování a transparentní politiku  považuji za svou hlavní prioritu.“

Ministr již zadal audity všech smluv uzavřených na MŽP a připravuje se audit Státního fondu životního prostředí, v přípravě je rovněž personální audit MŽP. Chtěl by také pokračovat v „ozeleňování“ provozu svého úřadu: „Rád bych, aby ministerstvo šlo příkladem v  šetrném chování k životnímu prostředí.“ Důraz na řešení aktuálních problémů, snaha učinit z MŽP kompetentnějšího partnera zejména ve vztahu k hospodářským resortům, zvýšit kvalitu práce, posílit jeho zahraniční spolupráci a připravit jej na české předsednictví EU se projevilo ve zjednodušení a zeštíhlení  organizační struktury ministerstva a posílení jeho ekonomické složky [2]. 

MŽP bude mnohem větší důraz klást na takzvané ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. „Nejsem přítel zákazů, proto upřednostňuji ekonomickou motivaci, která poskytuje prostor pro podnikatelskou iniciativu a osobní volbu,“ uvedl Petr Jan Kalaš.  Ministr ustavil meziresortní pracovní skupinu, která dokončí návrh Národního alokačního plánu a předloží jej k veřejné debatě. Intenzivně bude pokračovat příprava výnosově neutrální ekologické daňové reformy s cílem snížit daňové zatížení práce a ve stejné míře zvýšit zdanění jednotlivých druhů paliv podle míry, kterou poškozují lidské zdraví a životní prostředí.    

MŽP bude podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie také prosazováním daňového zvýhodnění pro občany, kteří je využívají. Dřevo, pelety a další zdroje by tak postupně měly při vytápění v domácnostech nahradit část uhlí či uhelných kalů, jejichž spalováním vznikají toxické zplodiny a popílek.  Ministr Kalaš minulý týden také obnovil příjem žádostí do takzvaných národních programů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Lidé, obce, školy či  zdravotnická zařízení tak budou moci opět požádat například o finanční podporu při budování solárních systémů na ohřev vody a vytápění, kotlů na biomasu či tepelných čerpadel. 

MŽP bude podporovat zavedení diferencovaných sazeb mýtného podle úrovně znečištění a rozvoj veřejné hromadné dopravy. Podpoří časové omezení víkendového provozu kamionové dopravy.

Z evropských fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti) může Česká republika v letech 2007 – 2013  získat celkem 5 176,5 mil. EUR, které  by měly výrazně přispět ke kvalitě života.  Pro oblast životního prostředí to znamená zhruba 20 miliard korun ročně. Nejvíce prostředků je směrováno do řešení nejpalčivějších problémů - čistoty vod a ovzduší a zlepšení nakládání s odpady. Podrobný popis priorit a rozdělení finančních prostředků obsahuje návrh Operačního programu životní prostředí [3]. Na kofinancování projektů se bude podílet Státní fond životního prostředí.

Ministr Kalaš hodlá navázat na svého předchůdce ve snaze změnit návrh evropské směrnice o odpadech tak, aby umožňovala nadále bránit dovozu zahraničních odpadů do českých spaloven a skládek [4]. Podporuje také návrh soustředit část prostředků OPŽP, která je určena pro zlepšení nakládání  s odpady, do podpory prevence a materiálového využití odpadů. To je v souladu s prioritami Plánu odpadového hospodářství ČR, který výslovně zakazuje uvolňování státních (a evropských) prostředků na budování nových skládek a spaloven (či zařízení k energetickému využití) komunálních odpadů.

Náměstci ministra ŽP:

Ing. Rut Bízková (49) vystudovala VŠCHT v Praze a od roku 1981 pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, v oboru radiofarmak a instrumentálních metod analýzy jaderných materiálů. V letech 1986-1988 absolvovala postgraduální studium matematiky a v roce 1993 tříměsíční stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni. Od roku 1993 se profesně orientovala na životní prostředí a energetiku. V letech 1994-98 pracovala jako tisková mluvčí uhelných elektráren ČEZ, a. s., ředitelka odboru styku s veřejností na Ministerstvu životního prostředí, od roku 1999 jako vedoucí oddělení mezinárodních aspektů průmyslové politiky na MPO a poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, hutnictví a stavebnictví. Od roku 2004 byla v agentuře CENIA jako zástupkyně ředitele a ředitelka úseku hodnocení a publikace. Ing. Bízková je hlavní autorkou publikace Životní prostředí v České republice 1989-2004 a analýz vývoje průmyslových odvětví a energetiky, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí, věnovala se přednáškové a publikační činnosti. V roce 1990 vstoupila do Křesťanskodemokratické strany, která se v roce 1995 integrovala s ODS. Od roku 1998 je tajemnicí odborné komise ODS pro životní prostředí.

Ke dni 18. září 2006 ji ministr Kalaš jmenoval svou náměstkyní a ředitelkou sekce ekonomiky a politiky životního prostředí.

Ing. Karel Bláha, CSc. (53)  vystudoval VŠCHT v Praze a v roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci. V letech 1971-82 pracoval v ÚTZCHT ČSAV Praha, potom ve Státním zdravotním  ústavu v Centru hygieny práce a nemocí z povolání (1982-95), kde získal vědecký kvalifikační stupeň II.a. Od dubna 1995 pracuje na MŽP, nejprve ve funkci odborného referenta, v srpnu 1998 se stal ředitelem Odboru environmentálních rizik. Ing. Bláha absolvoval (1984-86) postgraduální kurs "Průmyslová toxikologie" na VŠCHT Pardubice a několik studijních pobytů v zahraničí (r.1986 "Toxicology-Chemical Safety-Risk assessment" Medical College of St Bartholomew°s Hospital, LONDON, r.1988 WHO "Toxicology of Heavy Metals" Institut za Medicinu Rada, BEOGRAD, r. 1988-89 University of Arizona, Tucson, USA), je členem Čs. společnosti chemické; Society for Risk Analysis, zakládající člen CSECETOX. Rovněž organizoval kurzy a přednášel na téma průmyslová toxikologie a hodnocení rizika, je autorem a spoluautorem více než 50 publikací a vědeckých článků a přednášek. Jako zástupce ČR a MŽP je zapojen do mezinárodních úmluv (Rotterdamská, Stockholmská, Aarhuská), tvorby nové evropské legislativy (REACH).

Ke dni 18. září 2006 jej ministr Kalaš jmenoval svým náměstkem a ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí.

JUDr. Jan Dusík, M.Sc. (31), absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a v roce 2001 zde získal titul JUDr. V letech 2001-02 studoval Univerzitu v Oxfordu (M.Sc. in Environmental Change and Management). Již během studií se zapojil do ochrany životního prostředí – pracoval v hnutí Brontosaurus (v r. 1995 jako vedoucí ústřední kanceláře), v letech 1993-98 byl členem poradní skupiny středo- a východoevropského programu UICN, členem a později i předsedou YEE (Youth and Environment Europe), předsedou a později místopředsedou Ekologického právního servisu. V roce 1998 nastoupil na MŽP do odboru zahraničních vztahů. V letech 1999-2001 byl zástupcem ředitele odboru a zmocněncem ministra pro přijetí ČR do Evropské unie. V roce 2001 se stal ředitelem odboru evropské integrace a v roce 2002 byl pověřen řízením sekce zahraničních vazeb. V letech 2003-04 pracoval JUDr. Dusík jako právní expert v Evropské komisi v Bruselu. Po návratu na MŽP byl ředitelem odboru Evropské unie a v roce 2005 jej ministr pověřil vykonáváním funkce náměstka-ředitele sekce legislativní a státní správy, která se později změnila na sekci strategicko-legislativní. V roce 2000 získal Cenu ministra životního prostředí za komplexní a zodpovědný přístup k problematice přibližování ČR k EU v oblasti ochrany ŽP. JUDr. Dusík absolvoval i další vzdělávací programy a studijní pobyty související s právem ŽP a EU v USA, Japonsku, Francii a Velké Británii.

Ke dni 18. září 2006 jej ministr Kalaš jmenoval svým náměstkem a ředitelem sekce legislativy a zahraničních vztahů.

RNDr. František Pojer (51) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V letech 1980-91 pracoval v ochraně přírody na okresním úřadě v Berouně, později byl zoologem Správy CHKO Křivoklátsko (1991-94). Působil jako kurátor ornitologických sbírek Národního muzea (1994-97), na Městském úřadu Beroun (1997-98) a v Českém rozhlase jako manažer projektu Africká odysea (1998-99). Od roku 1999 byl náměstkem ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podílel se významným způsobem na přípravě, mapování a koordinaci odborných podkladů pro vyhlášení lokalit soustavy Natura 2000 v České republice. František Pojer není členem žádné politické strany.

 

 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist