Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

25.10.2006  |  134× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 25. října 2006 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1534/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006
Předkládá: ministr zdravotnictví

Bez rozpravy:

18.
CHKO Poodří - povolení vstupu a vjezdu Doc. RNDr. Bohumíra Lojkáska, CSc., bytem Korunní 74, 709 00 Ostrava, do Národní přírodní rezervace (NPR) Polanská niva a Přírodní rezervace (PR) Polanský les za účelem ichtyologického průzkumu se zaměřením na inventarizační průzkumy piskoře pruhovaného
č.j. 1569/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Kokořínsko podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem vytvoření čtyř tůní v k.ú. Korce, v I. zóně CHKO Kokořínsko
č.j. 1577/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Jaroslava Zelingera, jednatele firmy Ječmínek, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 21, k vjezdu motorových vozidel na lesní účelovou komunikaci Čeňkova Pila - Turnerova chata za účelem zajištění provozu občerstvení a ubytování v Turnerově chatě
č.j. 1578/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem plánované výstavby „šumavského roubeného stavení“ na pozemku č. 537/1 v k.ú. Zdíkov, nacházejícím se ve II. zóně CHKO Šumava
č.j. 1579/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro paní Alenu Marcovou, bytem Praha 5 – Zbraslav, A. Santarové 1450/3, k vjezdu dvou osobních motorových vozidel na účelovou komunikaci za účelem příjezdu k soukromému rekreačnímu objektu č.p. 17 v k.ú. obce Svinná Lada
č.j. 1580/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
č.j. 1581/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací v intravilánu města Jeseník
č.j. 1582/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro Ministerstvo vnitra ČR, odbor sportu, oddělení zimních sportů, za účelem úpravy lyžařských tras Jizerské magistrály a běžeckých tratí v lyžařském areálu „v Břízkách“ na území CHKO Jizerské hory
č.j. 1583/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Jaroslava Zelingera, bytem Rejštějn, Svojše 44, k vjezdu dvou motorových vozidel na lesní účelovou komunikaci Čeňkova Pila – objekt čp.44 (u Turnerovy chaty)
č.j. 1584/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Zamítnutí žádosti o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko, uvedených v § 16 odst.1 písm. d) a odst.2 písm. b) zákona
č.j. 1585/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
CHKO Jeseníky - Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd a NPR Šerák - Keprník - výjimka pro povolení vstupu za účelem zpracování diplomové práce Moniky Vejrostové z Prahy 5, studentky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, na téma rozmístění blokových akumulací v Hrubém Jeseníku
č.j. 1586/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Národní přírodní rezervace (NPR) Brouskův mlýn - žádost Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště České Budějovice, o povolení údržby hlavního odvodňovacího zařízení Třebeč - Brouskův Mlýn formou pročištění od nánosů a prořezání náletových dřevin
č.j. 1597/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
č.j. 1598/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup, a to za účelem fotografování
č.j. 1599/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj, pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací 
č.j. 1600/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací 
č.j. 1601/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro provedení terénních úprav a změnu vodního režimu v souvislosti se stavební akcí "Revitalizace Žalanského potoka"
č.j. 1602/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) a b) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem možnosti stavby „Areálu zdraví“ na p.č. 506/2 a 506/3 v k.ú. Ondříkovice, v I. zóně CHKO Český ráj a v ochranném pásmu PP Ondříkovický pseudokrasový systém
č.j. 1603/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

36.
Přírodní rezervace (PR) Mazurovy Chalupy - povolení odchytu živočichů v rámci bakalářské práce Lukáše Dubrovského, studenta Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, na téma "Inventarizace výskytu brouků čeledi střevlíkovitých (Carabidae) v PR Mazurovy Chalupy"
č.j. 1604/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko pro firmu DEMOS, s. r. o., pro vjezd do lokality „Na Tokání“ v souvislosti realizací stavby čistírny odpadních vod a kanalizace v této lokalitě na území NP České Švýcarsko
č.j. 1605/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro České dráhy, a.s., Správu dopravní cesty, se sídlem v Českých Budějovicích, Nádražní 12, a Správu železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správu Plzeň, se sídlem v Plzni, Purkyňova 22, k vjezdu na účelové komunikace vedoucí k železničním tratím a drážním pozemkům
č.j. 1606/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

2.
Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2005
č.j. 1567/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu, životního prostředí a předseda Energetického regulačního úřadu

4.
Informace o pracovní návštěvě ministra životního prostředí České republiky Petra J. Kalaše v Bruselu ve dnech 5. - 6. října 2006
č.j. 1594/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist