Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Čeští podnikatelé se probudili a hrnou se do Vietnamu

16.02.2007  |  zdroj: Podniky a trhy  |  135× přečteno      vytisknout článek

Čeští podnikatelé se probudili a hrnou se do Vietnamu Našim obchodníkům a investorům by mohlo pomoci povědomí o kvalitě českých výrobků.

Pod povrchem leží naleziště kaolínu, pyritu a dalších minerálů dobré kvality. Zatím čekají na investory, schována v mírných pahorcích táhnoucích se do dáli, porostlých zelení a nízkými keři, obklopena malými políčky. To je provincie Phu Tho v srdci severní části Vietnamu. Provincie má o něco více než 1,3 milionu obyvatel. A od počátku roku zde jedno z místních zdravotních center může využívat čistírnu odpadních vod. "Výstavba čističky proběhla v rámci rozvojové pomoci České republiky pro VSR," říká Zdeněk Choutka, ředitel společnosti Antares AZV, výrobce čistíren odpadních vod a technologických celků, která ve Vietnamu posbírala první zkušenosti.
Pro vstup na trh se rozhodla před šesti lety a využila k tomu strojírenský veletrh. "Tam jsme získali kontakty na pracovníky ministerstva životního prostředí a vedení firem, které svojí produkcí životní prostředí znečišťují. V průběhu dalších tří let jsme se stále aktivněji účastnili veletrhů a díky získaným kontaktům jsme začali navštěvovat problematické lokality," popisuje začátky Zdeněk Choutka.
S organizací pomáhali firmě její partneři vietnamského původu, kteří většinou žili nebo žijí v ČR. "Díky svým znalostem prostředí nás uvedli do problematiky životního prostředí ve Vietnamu a s jejich pomocí byla zorganizována většina návštěv. Vedli jsme pak množství jednání, na jejichž základě byly zpracovány návrhy řešení a konkrétní cenové nabídky," říká Zdeněk Choutka.
Účast na dálku se však pro Antares AZV ukázala nedostatečně efektivní, podobně jako zastoupení v Hanoji pod vietnamským vedením. Nakonec firma před dvěma lety otevřela reprezentativní kancelář v Hanoji s českými šéfy. "K tomuto rozhodnutí vedlo zlepšení přístupu vietnamské vlády k ochraně životního prostředí a možná realizace projektu na čistírnu odpadních vod pro textilku," říká Zdeněk Choutka. Téma životního prostředí začíná být podle něho jednou z prioritních otázek, ale jeho ochrana je zatím minimální.
"Komunální a průmyslová odpadní voda je vypouštěna bez čištění a současné čistírny, kterých je minimum, jsou většinou zastaralé, a vyčištěná odpadní voda nedosahuje požadovaných limitů. I když jsou zde zákony a normy, jejichž požadavky na výstupu jsou v mnoha případech daleko tvrdší než v EU, neexistuje tu kontrola či penalizace," uvádí Zdeněk Choutka. Nehledě na tvrdou konkurenci v odvětví, způsobenou štědrou rozvojovou pomocí z vyspělých zemí, ani na časovou a finanční náročnost podnikání, má Antares AZV již rozpracovanou řadu plánů. K nim patří i podpora a zastupování těch českých firem, které by spolu s ní chtěly na vietnamský trh.

Před více než čtyřmi lety se do Vietnamu pustila i firma ČBE (ČKD Blansko Engineering), působící v oboru vodních turbín, čerpadel a zařízení vodních elektráren. Vlastně navazuje na stoletou tradici vývoje a dodávek vodních turbín z Blanska. A právě na tradici a dobrou image podniků bývalého Československa a spolupráci ČBE vsadila. "Nejen že vyhledáváme nové obchodní partnery ve světě, ale obnovujeme i dřívější vazby. A k tomu, abychom se mohli lépe prosadit na vietnamském trhu při výrobě vodních strojů, uzavřeli jsme písemnou smlouvu o spolupráci a kooperaci s vietnamskou firmou Agrimeco," uvádí Zdeněk Zavadil, technický ředitel ČBE, která teď bude spolupracovat na projektech pěti vodních elektráren.
Podepsání smlouvy proběhlo v důstojné atmosféře: při návštěvě Václava Klause ve Vietnamu koncem loňského roku, což upoutalo pozornost novinářů a médií. Mimochodem smluv o dodávkách či investicích bylo podepsáno za přítomnosti českého prezidenta hned několik, například firmou ALTA Brno na dodávku důlních zařízení v hodnotě kolem 20 milionů USD či ZVU Potez na dodávku pivovaru za 14 milionů eur.
Od spolupráce s vietnamským partnerem si ČBE slibuje zvýšení dodávek zařízení vodních elektráren a spolupráci s místním průmyslem. "Budeme zajišťovat návrhy hydraulických vodních strojů, projekt strojně-technologických částí vodních elektráren a konstrukční dokumentaci pro výrobu vodních turbin a zařízení. Ostatní díly vodních strojů budou podle naší dokumentace vyráběny ve Vietnamské republice právě prostřednictvím firmy Agrimeco," říká optimisticky Zdeněk Zavadil.
Vietnam musí totiž vzhledem k svému mohutnému technickému rozvoji vytvořit silnou energetickou soustavu. A k tomu může využít i vodních elektráren, jejichž budování je podporováno vládou a orgány státní správy. Navíc o českých výrobcích, jejich technické kvalitě a spolehlivosti, panuje ve Vietnamu dobré povědomí: pozice českých firem při prosazování se na tamním trhu je výhodná, a toho lze nyní využít. "Navíc se Vietnam v konkurenci s levným čínským zbožím snaží vybudovat vlastní a nezávislý průmysl, který bude podpořen kvalitním know-how z ČR a zároveň vidí i možnost prostřednictvím českých firem uplatnit své výrobky na evropském trhu," dodává Zdeněk Zavadil.

Na vietnamský trh se vydává i společnost Technoexport, vývozce a dovozce kompletních investičních celků. "Vstupem Vietnamu do WTO a měnícím se zákonodárstvím by bylo chybou tuto zemi opomíjet. Je tu řada příležitostí ve strojírenství, zejména pokud jde o obráběcí stroje, v oblasti čističek odpadních vod či ve zpracování komunálních odpadů. Rozhodli jsme se proto vstoupit na tento trh, kde máme už zkušenosti," říká Pavel Mráz, místopředseda představenstva a obchodní náměstek Technoexportu.
Cest, jak se dostat na vietnamský trh, je samozřejmě několik - najmout si existující zastoupení české firmy, otevřít stálou kancelář, využít jako zástupce Vietnamce - společnost zvažovala veškeré možnosti. Nakonec se rozhodla pro třetí variantu.
"Máme vzdělaného a erudovaného Vietnamce, člověka s právnickým a technickým vzděláním, překladatele. Má vhodné předpoklady, zná tamní legislativu. Opíráme se také o naší zkušenost, že příležitosti se otevírají především v provinciích, kde se místní člověk domluví s úředníky ve správě či v bankách lépe než cizinec. Vycházíme také z našich zkušeností v Damašku, kde šéf kanceláře je Arab a reference a výsledky jsou ty nejlepší. Samozřejmě jde o odlišné prostředí a mnohé záleží na jedinci," vysvětluje Jiří Palounek, šéf kanceláře generálního ředitele Technoexportu.
Právě komunikace se středním managementem je pro české podnikatele někdy nepřekonatelnou bariérou, vždyť mnohdy se s nimi domluvíte jen vietnamsky. Ovšem zda je právě pověření Vietnamce, žijícího převážně v Česku, tou skutečně efektivní cestou, vyhodnotí firma za půl či tři čtvrtě roku.
I tak jsou manažeři Technoexportu naladěni optimisticky. "Ve Vietnamu by nejraději měli všechno profinancované a na klíč. My máme za zády ČEB a EGAP, což je pro nás plus. Již jsme začali s menšími projekty," uvádí Pavel Mráz.
Především u velkých projektů je to nejdůležitější najít spolehlivé partnery. Do Vietnamu proto v loňském roce směřovali zástupci této české společnosti několikrát. "Spíše než na veletrzích je však budeme hledat na námi zorganizovaných sympóziích, kam zveme zástupce místních podniků a představitele municipalit," dodává Pavel Mráz.

Na Vietnam však v tuto dobu upírají zrak i další tuzemské firmy, přičemž jejich spektrum se rozšiřuje, ať už jde o strojírenství, dopravní prostředky, ochranu životního prostředí či různá odvětví chemie.
Již nyní se mluví o tom, že na dubnovém veletrhu VIETNAM EXPO 2007 v Hanoji představí firma VARI z Libice nad Cidlinou model traktoru pro sklízení rýže.
A počátkem února otevřela v Hanoji své zastoupení firma Bochemie Bohumín, která má na tamním trhu dlouholetou a poměrně silnou pozici. O české přípravky, vítězící kvalitou a cenou, je ve Vietnamu zájem v řadě zdravotnických zařízení.
Již v době epidemie SARS zde získala výsadní postavení v dodávkách dezinfekčních přípravků. A v polovině loňského roku si image vylepšila tím, že jejích 22 tun Chloraminu B a devět tun Chiroxu v rámci boje proto ptačí chřipce převzaly hanojské úřady od České republiky jako mezistátní pomoc. Česko se tak s pětimilionovým příspěvkem stalo z pohledu Vietnamu nejštědřejším dárcem mezi novými členskými zeměmi EU.
České firmy začínají projevovat větší zájem také o investice. "Ve Vietnamu je v současné době pět investičních projektů v celkové výši 35,9 milionu USD. Hlavními oblastmi těchto investic jsou kožedělný a oděvní průmysl, plasty, potravinářství. Jejich hodnota a rozsah jsou dosud malé a vesměs se v nich angažují Vietnamci, žijící v České republice," říká vedoucí obchodně ekonomického úseku na ambasádě ČR v Hanoji Lukáš Hlavatý.
"České firmy mají však v poslední době o investice zájem, a to zejména v oblasti energetiky, výroby stavebních hmot, důlního zařízení a zdravotnické techniky," prozrazuje Lukáš Hlavatý.

Vietnam - průmysl vítězí (podíl sektorů na HDP, v %)
1998 2010*
průmysl, staveb. 21,6 43
zemědělství 46,3 16
služby 33,1 41
* prognóza Zdroj: KAD

Technická univerzita v Liberci vzdělává vietnamské studenty
AUTOR: Petr Němec
Potkat Vietnamce v učebně či aule Technické univerzity v Liberci není nic neobvyklého. Tato škola spustila totiž program kombinovaného studia pro vietnamské studenty výukou v Hanoji a v Liberci a zájem je obrovský.
"Můžeme mluvit přibližně o padesáti studentech ročně. Už teď probíhá třetí rok kurzu českého jazyka, který trvá jeden rok. Po něm se absolventi ucházejí o studium na vybrané fakultě, přičemž procházejí řádnými přijímacími zkouškami. Pokud jsou přijati, mohou studovat bezplatně v českém jazyce," vysvětluje rektor Technické univerzity Oldřich Jirsák.
K této myšlence dospělo vedení univerzity z několika důvodů. "Ve Vietnamu máme na čem stavět. Je tam mnoho absolventů českých, respektive československých vysokých škol. Dobře se nám tam jedná. Často v češtině. A především, Vietnam je civilizovaná země, vzdělání je ve značné úctě, což ostatně odpovídá tradičnímu myšlení lidí. Navíc, Vietnamci považují studium v Česku za prestižní," říká Oldřich Jirsák.
K tomu se vietnamští studenti odlišují od českých větším zájmem o technické obory, než je dnes u nás běžné. Obvykle jsou dobře připravení, zejména v přírodovědních oborech. "U nás dostanou technickou průpravu. V tom jsme rozhodně dále. Vietnamští studenti jsou také obvykle dobře motivovaní. Jinak nemají žádné úlevy, absolvují stejné programy jako jejich čeští kolegové," tvrdí liberecký rektor s tím, že zahraniční studenti samozřejmě zvyšují prestiž školy. A jedním dechem dodává:
"Je to vedlejší produkt. Hlavně jde o to, že nejlepší absolventi mohou být zaměstnáni v českých podnicích a mohou tak přispět ke snížení deficitu absolventů technických škol, který už začíná být citelný. A i když se vrátí domů, bude to pro rozvoj všestranných vztahů s Vietnamem přínosné. Vždyť budou ovládat češtinu a poznají prostředí."
Partnerem projektu na vietnamské straně je Vietnamský svaz pro podporu vzdělání. Napojený je na tamní ministerstvo školství a jeho zástupce, s nímž univerzita jedná, žije v Liberci.
Překážkou však zůstává vízová povinnost, víza zájemci o studium v Česku získávají k cestě poměrně obtížně. "Jednáme o tom s ministerstvem zahraničních věcí a českým zastupitelským úřadem v Hanoji," dodává Oldřich Jirsák.


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist