Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

12.03.2007  |  zdroj: Vláda  |  124× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v ponděí 12. března 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

13.
Informace o stavu plnění Realizační smlouvy o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci, uzavřené mezi podnikem Diamo, s. p. a Sdružením Čistá Ostrava" ve věci "Nápravná opatření - Laguny Ostramo"
č.j. 206/07 - bod 6 schůze vlády 28.2.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

14.
Návrh opatření k zajištění sanačních prací na lokalitě Lomu Ležáky
č.j. 258/07 - předběžně rozesláno dne: 01.03.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

15.
Návrh postupu realizace opatření na ochranu před povodněmi v povodí horní Opavy
č.j. 274/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: ministr zemědělství

Bez rozpravy:

25.
Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992)
č.j. 236/07 - předběžně rozesláno dne: 28.02.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

36.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Obecní úřad Stožec k pořádání přeshraničního běhu "Zlatá Stezka 2007"
č.j. 227/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Změna usnesení vlády ČR č. 540 ze dne 10. května 2006, kterým byla povolena výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Vítězslava Holého a pana Ing. Ivana Kalinu, k vjezdu dvěma motorovými vozidly na účelovou komunikaci Nová Hůrka - Hůrka za účelem opravy kaple Sv. Kříže
č.j. 228/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro firmu MADETA, a.s. k vjezdu na účelovou komunikaci Stožec - Nové Údolí za účelem zásobování hotelu GANEA
č.j. 229/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek CHKO Pálava, uvedených v § 26 odst.3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p. LZ Židlochovice za účelem leteckého zásahu s použitím biocidů proti klíněnce jírovcové v porostech, nacházejících se na území II. zóny CHKO Pálava
č.j. 230/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace 
č.j. 231/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro družstvo Selské lesy Hředle za účelem použití biocidů v II. zóně CHKO Křivoklátsko
č.j. 232/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem pořádání 5. a 6. závodu Českého poháru a Mistrovství ČR družstev ve sjezdu na divoké vodě na řece Otavě v úseku Čeňkova Pila – Rejštejn pro TJ Lokomotiva Plzeň
č.j. 233/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro obec Březová za účelem použití biocidů v lesních porostech ve vlastnictví obce a které se nacházejí na území II. zóny CHKO Křivoklátsko
č.j. 276/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I a II zóny Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce pro použití biocidů k hubení hmyzích škůdců a k likvidaci buřeně 
č.j. 277/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska a Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, a to za účelem archeologického průzkumu
č.j. 278/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro spol. Lesy Bzová s.r.o. za účelem použití biocidů v lesních porostech ve vlastnictví žadatele a nacházející se na území II. zóny CHKO Křivoklátsko
č.j. 279/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, pro použití biocidních přípravků na hubení hmyzích škůdců v I. a II. zóně LHC Mnichov
č.j. 280/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko pro zpevnění lesního pozemku a vytvoření přibližovací linky v k.ú. Přeseka, v I. zóně CHKO 
č.j. 281/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

49.
Povolení výjimky podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., pro Auto sport klub Hořovice, a to za účelem pořádání automobilové soutěže „Rallye Hořovice 2007“ v úseku Třenice – Bzová, částečně na území CHKO Křivoklátsko, ve dnech 5. a 6. května 2007
č.j. 282/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

50.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., pro vjezd a stání motorových vozidel na účelové komunikaci Nová Pec – Černý Kříž – Stožec pro JEDNOTU – Družstvo spotřebitelů Kaplice za účelem zásobování odběratelů v obcích Černý Kříž a Stožec
č.j. 283/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko pro základní organizaci odborového svazu zaměstnanců firmy Preciosa – Lustry, a.s., pro pořádání dálkového pochodu „Za kvetoucí měsíčnicí“ na území NP České Švýcarsko
č.j. 284/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

52.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro Lesní sdružení Velká n. Veličkou za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
č.j. 285/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

53.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona 114/1992 Sb., pro Českou obec sokolskou, a to za účelem splouvání řeky Otavy v úseku Čeňkova Pila – Rejštejn v rámci pořádání semináře „Vodní turistika a rafting“ ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2007
č.j. 286/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist