Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

11.04.2007  |  zdroj: Vláda  |  135× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 11. dubna 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 352/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: ministr zemědělství

7.
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
č.j. 353/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: ministr zemědělství

8.
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
č.j. 386/07 - předběžně rozesláno dne: 28.03.2007
Předkládá: ministr zemědělství

17.
Návrh Pravidel Národního programu environmentálního značení
č.j. 443/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

26.
Návrh na obeslání 59. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Anchorage, Spojené státy americké, 5. - 31. května 2007)
č.j. 444/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

32.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro spol. AQUAŠUMAVA, s.r.o. k vjezdu na účelovou komunikaci Čeňkova Pila - Turnérova chata a k stavbě čistírny odpadních vod u objektu Turnerovy chaty
č.j. 412/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., pro Sportovní klub X – AIR Ostrava za účelem vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci vedoucí na vrchol Lysé hory v rámci pořádáni „Českého poháru v běhu do vrchu“ dne 26. 5. 2007
č.j. 413/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a to za účelem provádění speleologické činnosti
č.j. 414/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd v CHKO Jeseníky - povolení vstupu a sběru entomologického materiálu - brouků čeledi nosatcovitých, žadatel Ing. Bořivoj Malec, Generála Krátkého 2, 787 01 Šumperk
č.j. 415/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Zvláště chráněná území v CHKO Bílé Karpaty a okolí - výzkum pestřenek, žadatel RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., bytem 779 00 Olomouc, Starodružiníků 2
č.j. 416/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras, pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace 
č.j. 417/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO České středohoří uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Litoměřice, za účelem použití biocidů v I.a II. zóně CHKO České středohoří
č.j. 418/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. e), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka za účelem vysazování nepůvodního druhu ryby - amura bílého do lokality „Laguna I“ a nepovolení výjimky pro lokalitu „Laguna II“
č.j. 419/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro ČSAD autobusy Plzeň a.s. k vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci Kvilda - Bučina za účelem přepravy turistů
č.j. 420/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Přírodní rezervace (PR) Kuchyňka a PR Hradec - povolení sběru živočichů v rámci průzkumu společenstva suchozemských a vodních měkkýšů, žadatelka Mgr. Alena Míkovcová, bytem Neumannova 1453/22, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, studentka postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě UK Praha
č.j. 422/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Národní přírodní rezervace (NPR) Brouskův mlýn - inventarizační průzkum brouků čeledí střevlíkovití, tesaříkovití, kovaříkovití, nosatcovití a slunéčkovití, žadatelé František Grycz a Jaroslav Blízek z Českých Budějovic a Dušan Čudan z obce Brloh
č.j. 423/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro paní Janu Soukupovou a pana MUDr. Stanislava Soukupa, bytem Husova 46, Mělník, k vstupu do I. zón ochrany přírody za účelem pořizování fotografií
č.j. 424/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44.
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky a Národní přírodní památka (NPP) Pastvisko u Lednice - žádost pana Vladislava Hájka, bytem Smetanovo nábřeží 30, 690 02 Břeclav, o povolení vstupu za účelem kroužkování ptactva
č.j. 425/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 v § 34 odst. 1 písm. b, v § 36 odst. 2 a v § 26, odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. a II. zóny CHKO Šumava a PR Měsišťské rokle, PR Prameniště, PR Onen Svět, PR Zhůřský lom, PR Kepelské mokřady, PR Amálino údolí, PR Brčálnické mokřady, PR Svobodova niva a PP Královský hvozd, a to za účelem použití biocidů proti kůrovcům na smrku
č.j. 448/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a § 26, odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, a to za účelem použití biocidů proti lýkožroutu smrkovému a proti klikorohu borovému a lalokonosci černému
č.j. 449/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
CHKO Litovelské Pomoraví - vstup mimo cesty a sběr rostlin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Vrapač, NPR Žebračka a sběr rostlin v Přírodní rezervaci (PR) Litovelské luhy, PR Doubrava, PR Templ, PR Bradlec a PR Hejtmanka pro účely výzkumu v rámci disertační práce, žadatel Mgr. Tomáš Berka, Slavíčkova 22, 586 02 Jihlava
č.j. 450/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro Český svaz kanoistů, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov, k pořádání tradičního závodu ve vodním slalomu, sjezdu a raftingu na horním toku Labe pod přehradou Labská
č.j. 453/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

3.
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 a celkově od počátku velké privatizace 
č.j. 437/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: ministr financí

 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist