Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

18.04.2007  |  zdroj: Vláda  |  123× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 18. dubna 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2.
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kterou se implementuje směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů 
č.j. 14/07 - předběžně rozesláno dne: 08.01.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 11.4.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

18.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/17 „Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území“
č.j. 141/07 - předběžně rozesláno dne: 05.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K proejdnání bez rozpravy:

21.
Návrh na obeslání 3. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
č.j. 491/07 - materiál připojen
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem zpracování diplomové práce na téma "Rzi ve vybraných rostlinných společenstvech"
č.j. 471/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem stabilizace silničního tělesa účelové komunikace Hvězda - Ovčárna na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
č.j. 472/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a Rybniční správu Zbiroh, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko
č.j. 473/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Český svaz ochránců přírody, ZO Silvatika, za účelem použití biocidů při likvidaci invazních druhů rostlin křidlatky a bolševníku velkolepého na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko
č.j. 474/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 3 písm. a), v § 29 písm. a) a v § 35, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. a II. zóny CHKO Šumava, a to za účelem použití insekticidů proti kůrovcům na smrku a klikorohu borovému
č.j. 475/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 3 písm. a), v § 29 písm. a) a v § 35, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. a II. zóny CHKO Šumava, a to za účelem použití insekticidů proti ostatním hmyzím škůdcům, herbicidů, fungicidů a rodenticidů
č.j. 476/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30.
Přírodní rezervace (PR) Údolí Únětického potoka - povolení sběru a odchytu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae za účelem faunistického průzkumu, žadatel Jiří Háva, člen České společnosti entomologické, 252 62 Únětice u Prahy 37
č.j. 477/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá:
místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.
CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - vstup a sběr půdních vzorků a částí rostlin na lokalitě Velká kotlina za účelem studie "Populační biologie a ekologie druhu Phyteuma orbiculare subsp. montanum (zvonečník hlavatý horský, kriticky ohrožený druh) v rámci bakalářské a diplomové práce Terezy Fialové z Přírodovědecké fakulty UK Praha
č.j. 478/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro České Dráhy a.s., České Budějovice za účelem použití biocidů při předepsané údržbě železničního svršku určených traťových úseků železniční tratě České Velenice - Veselí n.L procházející územím II. zóny a okrajem I. zóny CHKO Třeboňsko
č.j. 479/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro Junáka – svaz skautů a skautek ČR pro pořádání skautského tábora v termínu od 15.7.2007 do 5.8.2007 v lokalitě u Dolského mlýna
č.j. 480/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Klatovy, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech ve správě LČR, s.p., LS Klatovy na území I.a II. zóny CHKO Šumava
č.j. 481/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky, za účelem vypouštění odpadních vod vsakem do vod podzemních v k.ú. Malá Morávka
č.j. 482/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro JIKO Čácha Sušice k pořádání cyklistických závodů v rámci poháru Š.U.A.C. RAMALA CUP
č.j. 483/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Broumovsko uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Ing. J. Maixnera, CSc. za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin při realizaci lesního hospodářského plánu pro LHC Skalka s platností let 2007 - 2016
č.j. 484/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
CHKO Křivoklátsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Týřov a NPR Vůznice - povolení vstupu za účelem realizace Jednotného programu sčítání ptáků, žadatel Milan Tichai, 270 01 Kněževes 280 
č.j. 485/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
CHKO Křivoklátsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Vůznice - vstup a vjezd vozidel za účelem zajištění havarijní části hradu Jenčov, žadatel Spolek pro hrad Jenčov, Košťálova 1355, 266 01 Beroun 2, J. Mikšíková, předsedkyně spolku 
č.j. 486/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro Rekreační centrum Sepetná za účelem výjezdu autobusu s důchodci na vrchol Lysé hory
č.j. 492/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Ranšpurk za účelem výzkumu druhového a početního zastoupení obojživelníků
č.j. 493/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
CHKO Blanský les, Národní přírodní rezervace (NPR) Vyšenské kopce - povolení vstupu a odchytu živočichů v rámci studie populační ekologie motýla okáče kluběnkového, žadatel RNDr. Martin Konvička, Entomologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
č.j. 494/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist