Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co projedná vláda ve středu

10.07.2007  |  zdroj: Vláda  |  132× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 11. července 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
č.j. 861/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 27.6.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

13.
Návrh způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisů
č.j. 1019/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr financí

K projednání bez rozpravy:

21.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2006
č.j. 1026/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr zemědělství

22.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2006 
č.j. 1032/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládá: ministr zemědělství

23.
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2006
č.j. 1047/07 - materiál připojen
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24.
Zpráva o stavu ochrany vod v České republice v roce 2006
č.j. 1039/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25.
Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2006
č.j. 1038/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26.
Opatření ke zmírnění ztrát provozovatelů mezinárodní nákladní vodní dopravy v důsledku plavební nedostatečnosti na dolním Labi
č.j. 1022/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr dopravy

29.
Aktualizace „Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře, včetně návrhů opatření“
č.j. 982/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.
Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992)
č.j. 1042/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Městské lesy Rožnov p. R. za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin (modřín) v lesích ležících v prostoru lesního hospodářského celku Město Rožnov p. R.
č.j. 945/07 - předběžně rozesláno dne: 25.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění servisu, údržby a zabezpečení funkčnosti základnových stanic na území CHKO
č.j. 962/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spol. T-Mobile Czech Republic a.s. k vjezdu na účelovou komunikaci vedoucí k Luční boudě za účelem údržby základnové stanice jednotné telekomunikační sítě
č.j. 963/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, pro povolení táboření na pozemcích v soukromém vlastnictví v k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
č.j. 964/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPP Kalendář věků pro provedení výzkumných prací a pro odběr geologických vzorků
č.j. 965/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro společnost Gerimo s.r.o., za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti hmyzím škůdcům v lesních porostech ve vlastnictví společnosti, nacházejících se na území II. zóny CHKO Slavkovský les
č.j. 966/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění servisu, údržby a zabezpečení funkčnosti základnové stanice Francova Lhota 
č.j. 968/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

44.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění servisu, údržby a zabezpečení funkčnosti základnových stanic 
č.j. 973/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek a Národní přírodní rezervace Rejvíz v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro vstup a odběr vzorků, konkrétně plodnic hub a dvoukřídlého hmyzu, a to za účelem výzkumu
č.j. 974/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d), h) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek zvláště chráněných území v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a to za účelem botanického výzkumu v rámci diplomové práce
č.j. 975/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
Nepovolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spo. LAZA - Reisen za účelem provozování výletního vláčku
č.j. 976/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Týřov a Národní přírodní rezervaci Velká Pleš pro vstup, a to za účelem botanického výzkumu
č.j. 977/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

49.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I zóny Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v souvislosti s realizací akce „Obnova rybníka Černý v Novém Městě na Moravě“
č.j. 980/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

50.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Třeboňské lesy a rybníky s.r.o, za účelem použití biocidů v určených lesních porostech ve správě Městských lesů Třeboň nacházejících se na území II. zóny CHKO Třeboňsko
č.j. 1002/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Aloise Holbu a paní Věru Holbovou za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin na pozemku p.č. 1339/4 v k.ú. Nedašova Lhota
č.j. 1003/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

52.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona čísla 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací nacházejících se na Moravě a to za účelem provádění entomologického výzkumu skupiny polokřídlí (Hemiptera) a brouci (Coleoptera)
č.j. 1004/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

53.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Marii Ridoškovou za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin na pozemku p.č. 1342 v k.ú. Nedašova Lhota
č.j. 1005/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

54.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ust. § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. pro ZO ČSOP 76/13 Salamandr za účelem aplikace biocidů v rámci likvidace invazních druhů rostlin v povodí Morávky, na území CHKO Beskydy
č.j. 1007/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

55.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. pro Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR – ZO Zděchov za účelem pořádání 36. ročníku motokrosových závodů „Zděchovská grapa“ dne 30. 8., 1. 9. a 2. 9. 2007 ve sportovním areálu ve Zděchově
č.j. 1008/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

56.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění servisu, údržby a zabezpečení funkčnosti základnových stanic na území CHKO 
č.j. 1009/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

57.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek KRNAP uvedených v § 16 odst. 1 písm.a) zákona pro Ing. Jiřího Chotka, zplnomocněného spolumajitele lesního majetku "Šimková a spol." za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v lesních porostech uvedeného lesního majetku nacházejícího se na území KRNAP
č.j. 1010/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

58.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko za účelem použití biocidů v I. a II. zónách odstupňované ochrany přírody
č.j. 1011/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

59.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., pro pana Jana Hataše za účelem vjezdu a stání mobilního dřevěného stánku na p.č. 763/1 v k.ú. Daliměřice, ve II. zóně CHKO Český ráj
č.j. 1012/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

3.
Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky za období 2004 - 2006
č.j. 972/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

6.
Zpráva o výsledcích podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků za rok 2006
č.j. 1006/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

7.
Seznam vydaných rozhodnutí České inspekce životního prostředí obsahující výčet existujících akcí vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací na území České republiky, včetně termínů ukončení sanace (zahrnující i postsanační monitoring)
č.j. 1036/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
 
11.
Informace o výběrových řízeních na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací připravovaných Ministerstvem financí
č.j. 1017/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr financí

17.
Zpráva o Programu EMAS
č.j. 967/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

21.
Informace o průběhu a výsledcích 3. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
č.j. 946/07 - předběžně rozesláno dne: 25.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30.
Informace o průběhu jednání mezi ministry zemědělství a životního prostředí o převedení práva hospodaření s pozemky, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích a vyžadují zvláštní ochranu
č.j. 994/07 - předběžně rozesláno dne: 28.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 

Pozn. redakce: Toto vše projednat během jednoho dne - a to se jedná pouze o výběr dokumentů týkajících-se životního prostředí - to nejsou lidé, to jsou stroje...


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist