Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co projedná vláda ve středu

21.08.2007  |  zdroj: Vláda  |  155× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 22. srpna 2007 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

5.
Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
č.j. 1040/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 15.8.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

6.
Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
č.j. 1034/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 10.8.2007
Předkládá: ministr zemědělství

8.
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 a analýza jeho efektivnosti za uplynulé období
č.j. 1132/07 - bod 17 schůze vlády 13.8.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9.
Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji (NSVUR)
č.j. 1209/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

16.
Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
č.j. 1184/07 - předběžně rozesláno dne: 03.08.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

22.
Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
č.j. 1206/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

30.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - povolení výstavby bikrosové dráhy na pozemku KN 1739/7 v k.ú. Mšeno, žadatel Město Mšeno, pan Martin Mach, starosta, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
č.j. 1214/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Bohuslavice nad Vláří za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku obce
č.j. 1215/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k vjezdu na účelové komunikace za účelem poskytování a zajištění telekomunikačních služeb
č.j. 1216/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava a PP Královský hvozd podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) a v § 36 odst. 2 téhož zákona, a to pro společnost Lesy ČR, s.p. – Lesní závod Železná Ruda za účelem výstavby příjezdové linky na pozemku p.č. 1720/19 v k.ú. Hojsova Stráž v souvislosti s likvidací následků orkánu Kyrill
č.j. 1217/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Výzkum mravenců rodu Formica a čmeláků rodu Bombus ve vybraných národních přírodních rezervacích (NPR) a v přírodních rezervacích (PR) na území CHKO v ČR, žadatelé RNDr. Klára Tichá, Ph.D., bytem Komenského 20, 586 01 Jihlava a Pavel Bezděčka, bytem V.Vaculky 994, 686 05 Uherské Hradiště
č.j. 1218/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Žádost Lesů ČR, s.p. – Lesní správy Karlovice, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona za účelem zpřístupnění lesních porostů v I. zóně odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
č.j. 1219/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro spol. Vimperská masna a.s. k v jezdu na účelovou komunikaci Stožec – Černý Kříž – Nová Pec za účelem zásobování rekreačních zařízení
č.j. 1220/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Rokytnice u Slavičína za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku obce
č.j. 1221/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Lesní společnost L.W., s.r.o., za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin
č.j. 1222/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro realizaci akce "Nádrže Krouna v k.ú. Krouna" 
č.j. 1223/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) tohoto zákona za účelem vjezdu vozidel členů Mysliveckého sdružení Údolíčko a hostů mimo silnice a místní komunikace při výkonu práva myslivosti v honitbě Bartošovice v Orlických horách v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
č.j. 1224/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost Slavičínské lesy s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku Města Slavičín
č.j. 1225/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Štítná nad Vláří, obec Jestřabí, obec Slopné, Lesní družstvo Slopné, Singulární společnost Slopné, Singulární společnost Šanov, Singulární společnost Brumov, Spolek singularistů Sehradice a společnost Kloboucká lesní s.r.o., a to za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích ve vlastnictví či nájmu žadatelů
č.j. 1226/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a CHKO Šumava pro Ing. Martina Pavlíčka k vjezdu na účelovou komunikaci Stožec - Nové Údolí
č.j. 1227/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Koda v Chráněné krajinné oblast Český kras pro vjezd a povolení stavby, a to za účelem přestavby rodinného domu
č.j. 1228/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Jiřího Beneše, Vladimíra Caise a Marii Kluibrovou pro vjezd a stání obytného přívěsu – maringotky na pozemku p.č. 605/4 v k.ú. Pestřice, na území III. zóny CHKO Šumava, za účelem vytvoření zázemí pro rybaření
č.j. 1229/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost Lesy Jamné s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin
č.j. 1230/07 - předběžně rozesláno dne: 10.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
Přírodní rezervace (PR) Bartošovický luh - povolení odchytu ptáků a kroužkovací akce Acrocephalus, žadatel Slezská ornitologická společnost se sídlem Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava
č.j. 1237/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Ing. Milana Wichterleho za účelem výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku žadatele
č.j. 1238/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

49.
Přírodní rezervace (PR) Vidnavské mokřiny a Přírodní památka (PP) Černé jezero - odchyt vážek v rámci jejich výzkumu ve vodních biotopech, žadatel Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
č.j. 1239/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

50.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., a to pro vjezd a stání motorových vozidel firmy Miligal, s.r.o. na účelové komunikace v oblasti Horní Planá – Loučovice za účelem realizace geofyzikálních měření
č.j. 1240/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Národní přírodní rezervace Kněžičky a to za účelem provádění ornitologického monitoringu a výzkumu ptačích populací
č.j. 1241/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

52.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 1242/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

53.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona čísla 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Salajka, Přírodní rezervace V Podolánkách a Přírodní rezervace Smrk a to za účelem provádění entomologického výzkumu skupiny pisivky (Psocoptera)
č.j. 1243/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

54.
Žádost firmy CL-NET s.r.o. o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vjezd motorových vozidel do lokality obec Hřensko – Pravčická Brána na území Národního parku České Švýcarsko 
č.j. 1244/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

55.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší a Chráněné krajinné oblasti Beskydy a to za účelem geologického výzkumu
č.j. 1250/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

56.
Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP pro Jaroslava Makovičku k vjezdu na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – chata Výrovka
č.j. 1251/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

57.
CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Výtopa Rožmberka - výstavba fotbalového hřiště s umělým trávníkem na části pozemku p.č. 461/2 v k.ú. Stará Hlína, žadatel TJ Fotbalový klub Stará Hlína, 379 01 Třeboň
č.j. 1252/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

58.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a to za účelem povolení a umístění stavby naučné stezky
č.j. 1253/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist