Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

26.03.2008  |  zdroj: Vláda  |  142× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 26. března 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše

4.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření  
č.j. 256/08  
Předkládá: ministr zemědělství  

5.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě  
č.j. 257/08  
Předkládá: ministr zemědělství  

6.  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí  
č.j. 225/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

23.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek II. zóny CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti se stavbou ČOV a splaškové kanalizace v obci Líšná  
č.j. 309/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

24.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, a to pro rekonstrukci turistického chodníku „Kozí cesta“  
č.j. 310/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

25.  
Vjezd do CHKO Beskydy, povolení vjezdu, vstupu a odchytu brouků v Národní přírodní rezervaci (NPR) Mionší, NPR Salajka, NPR Razula a odchytu brouků v Přírodní rezervaci (PR) Smrk v rámci entomologického výzkumu, žadatel Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph. D., odborný asistent Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno  
č.j. 311/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

26.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník, Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseník, a to za účelem zimní údržby lyžařských běžeckých tratí  
č.j. 312/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

27.  
Žádost Ing. Michaela Jarocha o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý důl z důvodu trvalého užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 313/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

28.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd, Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek, Národní přírodní rezervace Rejvíz a Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník v Chráněné krajinné oblasti Jeseník, a to za účelem zpracování vědeckého projektu "Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet"  
č.j. 314/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

29.  
Přírodní rezervace (PR) Rohová - výjimka pro realizaci projektu "Hřebečské důlní stezky" v k.ú. Boršov u Moravské Třebové, žadatel Město Moravská Třebová, zastoupené panem Lumírem Moučkou, J.K.Tyla 633/17, 571 01 Moravská Třebová  
č.j. 324/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

30.  
Žádost Českého svazu kanoistů a Svazu vodáků ČR o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání tradičních závodů ve vodním slalomu, sjezdu na divoké vodě a raftingu na řece Labi pod přehradou Labská ve Špindlerově Mlýně  
č.j. 330/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

31.  
Žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro účely zpracování Územní studie Šumavy na území Národního parku Šumava  
č.j. 331/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bořeň, Národní přírodní rezervace Sedlo a Národní přírodní rezervace Praděd a to za účelem provádění monitoringu populací kriticky ohroženého druhu rostliny - astry alpské (Aster alpinus)  
č.j. 332/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

33.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro ZO OS České spořitelny, a.s. pobočky Trutnov za účelem vjezdu na účelovou komunikaci nacházející se na území KRNAP  
č.j. 333/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

34.  
Žádost společnosti GOBERGER, s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel, konkrétně osobního automobilu, sněžného skútru a nosiče pracovních adaptérů, na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří důl z důvodu užívání objektu  
č.j. 334/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro firmu Východočeská plynárenská a.s., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 335/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

36.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Moravský Kras dle § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. pro Pavla Okurka, a to pro stavbu minigolfového hřiště na pozemku p.č. 607 v k.ú. Adamov  
č.j. 336/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

37.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a) a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy a Přírodní památky Louky u Černého lesa, a to v souvislosti se stavbou „Naučná stezka kolem Zelené hory v k.ú. Zámek Žďár“  
č.j. 337/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

38.  
Žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro účely zpracování Územní studie Šumavy na území Národního parku Šumava  
č.j. 338/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

39.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to v souvislosti se stavbou vodovodního přivaděče Leština - Velké Březno, vč. odběrů vody z vrtů HV 2, HVB-4 a navazujících vodojemů na území II. zóny CHKO České středohoří  
č.j. 339/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

40.  
CHKO Broumovsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Adršpašsko - teplické skály - pořádání tradičního terénního běhu "Sluncekros", žadatel Václav Kubeček, bytem Seifertova 787, 549 31 Hronov  
č.j. 340/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

41.  
Žádost Správy NP a CHKO Šumava v zastoupení Ing. Irenou Hískovou o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro realizaci stavby „Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka – Prášily – Srní“  
č.j. 341/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

42.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro p. Václava Kůrku bytem Olešnice 35, 549 41 Červený Kostelec za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 342/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

43.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro táboření, vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem provozování radioamatérského sportu s účastí na mezinárodních soutěžích  
č.j. 349/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

44.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Broumovsko uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.b) zákona pro Město Hronov za účelem pálení klestu v lesích ve vlastnictví Města Hronov a nacházející se na území CHKO Broumovsko  
č.j. 350/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

45.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty dle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26, odst. 2, písm. a) zákona 114/1992 Sb. pro Lesy ČR, s.p. a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Bílé Karpaty a umístění stavby na území I. zóny za účelem umístění stožáru k měření a monitoringu a kontejneru pro uložení měřících systémů na pozemku č.p. 5222/1 v k.ú. Štítná nad Vláří  
č.j. 351/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

46.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem provozování radioamatérského sportu  
č.j. 352/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

47.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy dle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26, odst. 2, písm. a) zákona 114/1992 Sb. pro Lesy ČR, s.p. a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Žďárské vrchy a umístění stavby na území I. zóny za účelem revitalizace vodní nádrže Velký Černý  
č.j. 353/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

48.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Moravský kras dle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb., pro Muzeum Vyškovska, a to pro vjezd motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace za účelem archeologického výzkumu zaniklých středověkých osad v k.ú. Lipovec, Krasová a Ostrov u Macochy  
č.j. 354/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

49.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj dle § 43 a § 26 odst. 3, písm. a) zákona 114/1992 Sb., pro Krajský úřad Libereckého kraje a to pro používání biocidů na území I. a II. zóny CHKO za účelem likvidace invazních druhů rostlin v povodí Jizery  
č.j. 355/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

50.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Moravský Kras dle § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona 114/1992 Sb., pro Pavla Okurka, a to pro oplocení pozemků p.č. 601, 602, 603 a 607 v k.ú. Adamov  
č.j. 356/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

51.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava za účelem vjezdu a setrvání osobního motorového vozidla na účelové komunikaci Zhůří – Huťská hora při účasti na radioamatérských národních a mezinárodních závodech  
č.j. 357/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

7.  
Zpráva ze zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 3. března 2008 v Bruselu  
č.j. 359/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist