Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co projedná ve středu vláda

13.05.2008  |  125× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 14. května 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou: 

 2.  
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 304/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

17.  
Zpráva o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2007  
č.j. 626/08  
Předkládá: ministr zemědělství

21.  
Analýza možností zařazení jaderného paliva do systému státních hmotných rezerv  
č.j. 643/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

K projednání bez rozpravy:

25.  
Informace o splácení dluhů obcí vzniklých neplněním smluvních podmínek o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci realizace programu 2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí  
č.j. 605/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

36.  
Návrh na obeslání devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (Bonn, Německo, 19. - 30. května 2008)  
č.j. 589/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a, ministr zahraničních věcí 

40.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava a CHKO Šumava dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro společnost ZEFA Volary, s.r.o., a to pro vjezd motorovými vozidly na území NP Šumava a CHKO Šumava za účelem výkonu funkce myslivecký hospodář a myslivecká stráž  
č.j. 569/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Klatovy, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech ve správě LČR, s.p., LS Klatovy na území I.a II. zóny CHKO Šumava  
č.j. 578/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát, za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO Křivoklátsko  
č.j. 592/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro obnovu (odbahění) rybníka Budeč ve II. zóně CHKO  
č.j. 593/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
CHKO Litovelské Pomoraví - vstup, vjezd vozidel mimo cesty a odchyt ptáků v rámci ornitologického výzkumu, žadatel Karel Poprach, předseda občanského sdružení TYTO, Sdružení pro ochranu přírody a krajiny, Nenakonice 500, 783 76 pošta Věrovany  
č.j. 594/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Obec Křekov, 766 01 Valašské Klobouky, a to pro obnovu lesního hospodářského plánu na LHC Obec Křekov s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017  
č.j. 595/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
CHKO Český kras - vstup mimo cesty a odběr vzorků rostlin v NPR Karlštejn a NPR Koda na lokalitách včelníku rakouského v rámci projektu MŠMT, žadatelé Mgr. Tomáš Dostálek a Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D., oba z Katedry botaniky, Přírodovědecké fakulty UK Praha 2, Benátská 2  
č.j. 596/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Zamítnutí žádosti o výjimku podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro spol. Kinský dal Borgo, a.s  
č.j. 597/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ranšpurk, a to za účelem pořízení fotodokumentace  
č.j. 598/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ze zákazu vjíždění a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace  
č.j. 599/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 29 písm. b), d) a h) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a I. zóny CHKO Moravský kras, pro umístění meteorologických a jiných mikroklimatických stanic, pro vstup mimo cesty a pro vjezd motorových vozidel v souvislosti s umístěním, obsluhou a kontrolou uvedených stanic  
č.j. 606/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Pálava a v jejím okolí - povolení exkurze 30 nizozemských mykologů a sběru hub v rámci mykologického průzkumu, žadatel RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Moravské muzeum v Brně, Zelný trh 6, 659 37 Brno  
č.j. 607/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a h) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Český kras a NPR Karlštejn pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel a potřebné techniky za účelem provedení hydrogeologických vrtů a pro stavbu studny v I. zóně CHKO  
č.j. 608/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
CHKO Moravský kras - výjimka pro výzkum bezobratlých v propasti Macocha v Národní přírodní rezervaci (NPR) Vývěry Punkvy, žadatel Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i., Branišovská 31, 370 05 České Budějovice  
č.j. 609/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy dle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro Tělovýchovnou jednotu JÄKL Karviná, oddíl atletiky, a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Beskydy za účelem pořádání závodu Českého poháru v běhu do vrchu  
č.j. 610/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Broumovsko dle § 43 a § 26, odst. 1, písm. b) zákona 114/1992 Sb. pro Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka a to pro rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody za účelem pálení klestu na lesních pozemcích  
č.j. 611/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 56.  
Přírodní rezervace (PR) Zvolská Homole - stavba malé dřevěné vyhlídky v rámci rekonstrukce a rozšíření naučné stezky, žadatel Základní organizace ČSOP 11/11 Zvoneček, Březovská 382, 252 46 Vrané nad Vltavou  
č.j. 612/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 57.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Žofínský prales a NPR Brouskův mlýn - povolení vstupu a sběru hub pro 25 mykologů v rámci V. ročníku akce "Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách" ve dnech 26.9. - 2.10.2008, žadatel Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice  
č.j. 619/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 58.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro konání sportovní akce „ABB MBT MARATON“ (závodu na horských kolech) a vjezd doprovodného motorového vozidla  
č.j. 628/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 59.  
Žádost České televize o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace na trasu Strážné – Přední Rennerovky z důvodu natáčení dětského seriálu „Škola Na Výsluní II“  
č.j. 629/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 60.  
Žádost Triatlon klubu Klatovy o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v ustanoveních § 16 odst. 1 písm. e), § 26 odst. 3 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, za účelem pořádání cyklistických závodů JAVOR 1456 a Autor Král Šumavy 2008  
č.j. 630/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 61.  
Žádost pana Václava Sklenáře o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem setkání tělesně postižených občanů – vozíčkářů dne 15.5.2008  
č.j. 631/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 62.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO České středohoří uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Litoměřice, za účelem použití biocidů v I.a II. zóně CHKO České středohoří  
č.j. 639/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 63.  
Žádost pana Hynka Spurného o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý Důl z důvodu trvalého užívání objektu  
č.j. 647/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 64.  
Žádost Vodáckého turistického klubu RAK o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem splutí řeky Křemelné v úseku Stodůlky – Čeňkova pila  
č.j. 648/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 65.  
Žádost firmy Severočeská investorská a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci k objektu hotelu a restaurace Zámeček ve Vysoké Lípě  
č.j. 649/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 66.  
Žádost KČT Červený Kostelec o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání tradičního dálkového pochodu „Cestou Jakuba Haliny“ dne 14. 6. 2008 na území KRNAP  
č.j. 650/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 67.  
Žádost TJ Lokomotiva Trutnov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání silničního cyklistického závodu a časovky MTB na území KRNAP  
č.j. 651/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 68.  
Žádost Klubu českých turistů Kašperské Hory o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání seriálového závodu Š.U.A.C. s názvem „Krajem Karla Klostermanna“ dne 7.6.2008  
č.j. 652/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 69.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) a e) zákona pro Obec Stachy, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území NP Šumava a uspořádání hromadných sportovních akcí  
č.j. 658/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

8.  
Zpráva o plnění bodu č. 10 Cílů vlády ČR - Podpořit investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií - za rok 2007  
č.j. 573/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist