Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

09.06.2008  |  zdroj: Vláda  |  127× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 9. června 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

5.  
Návrh dalšího postupu k urychlení řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací  
č.j. 778/08  
Předkládá: ministr financí 

11.  
Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) a vyhodnocení plnění požadavků nitrátové směrnice  
č.j. 800/08  
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

16.  
Návrh na sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využití biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat  
č.j. 773/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí  

 17.  
Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek  
č.j. 765/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí  

 18.  
Návrh na obeslání druhého zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Bukurešť, Rumunsko, 17. - 19. června 2008)  
č.j. 768/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí  

 19.  
Návrh na obeslání devátého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Bali, Indonésie, 23. – 27. 6. 2008)  
č.j. 767/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí 

22.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, a to pro vjezd a stání motorové techniky, provádění terénních úprav značného rozsahu a změnu vodního režimu v souvislosti se stavbou MVE2 ve variantě 5 v k.ú. Hamry a Blatno u Hlinska  
č.j. 779/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost paní Ing. arch. Zuzany Rákosníkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 780/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku  
č.j. 781/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro pana Tomáše Gerleho, Královická 98, Praha 10, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 782/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost pana Ing. Petra Piskače o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 784/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro paní Dagmar Radoňovou, bytem Za Kulturním Domem 398, 503 15 Nechanice, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 785/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro společnost Telefónica O2, Czech republic, a.s. k vjezdu na účelové komunikace za účelem technické údržby telekomunikačních zařízení umístěných u vybraných objektů na území KRNAP  
č.j. 786/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Český rybářský svaz, MO Horní Maršov za účelem vjezdu na určené účelové komunikace v povodí řeky Úpy na území II. zóny KRNAP  
č.j. 787/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro společnost 1.LABSKÁ spol. s r.o., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 793/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin  
č.j. 795/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro Obec Stožec, za účelem pořádání 3. ročníku přeshraničního běhu "Zlatá Stezka 2008"  
č.j. 796/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Štěpánku Trojánkovou, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem dopravy do zaměstnání  
č.j. 797/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Horolezecký oddíl Hore zdar, se sídlem Wonkova 799, 500 02 Hradec Králové, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 798/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro firmu Jaroslav Šípek - SNOWMOBILES SERVIS, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 799/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Richterovy Boudy, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování školícho střediska  
č.j. 801/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro firmu ŠKOP klima s.r.o, Dvůr Králové n.L, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem provedení stavebních prací na budově školícího střediska provozovaného MŠMT na Richterových boudách  
č.j. 802/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Žádost firmy Bohemian Outdoor Sports s.r.o. o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vjezd motorových vozidel k penzionu na Tokání na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 803/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Žádost ZO OS České spořitelny, a.s., okresní pobočky v Trutnově, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý důl z důvodu užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 804/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti s obnovou malé vodní elektrárny na toku Fryšávky před ústím do řeky Svratky  
č.j. 805/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Petra Štěpánka, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem dopravy do zaměstnání  
č.j. 806/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Žádost Ski klubu Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu na kolečkových bruslích na trase Horní Vltavice – Borová Lada – Kvilda na území Národního parku Šumava  
č.j. 807/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Zuzanu Bartovou, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování a údržby rekreačního objektu  
č.j. 808/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Josefa Janouška, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem dopravy do zaměstnání  
č.j. 809/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Žádost Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání pravidelného závodu ve výkonu služebních psů s názvem „O Stožecký pohár“  
č.j. 810/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko dle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26, odst. 1, písm. g) zákona 114/1992 Sb. pro Jaroslava Zbuzka, a to pro vjezd motorovými vozidly a pořádání motocyklové soutěže na území CHKO Křivoklátsko  
č.j. 826/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Pavla Křížka, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování a údržby rekreačního objektu  
č.j. 827/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

5.  
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2007  
č.j. 818/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí 

7.  
Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2007  
č.j. 770/08  
Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist