Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co projedná v pátek vláda

26.06.2008  |  156× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pátek 27. června 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

16.  
Řešení vypořádání ekologických závazků vyplývajících z ekologických závad vzniklých před privatizací na privatizovaném majetku bývalého státního podniku Jihostroj Velešín  
č.j. 881/08  
Předkládá: ministr financí 

K projednání bez rozpravy:

24.  
Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ČR, a.s. za rok 2007  
č.j. 909/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

25.  
Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2007  
č.j. 884/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

41.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti s realizací stavby lesní cesty „Koupaliště I. a Koupaliště II.“ v k.ú. Pustá Rybná a Pustá Kamenice ve II. zóně CHKO  
č.j. 850/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Josefa Láška, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem účasti na mezinárodních radioamatérských závodech  
č.j. 851/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pana Pavla Volka, 542 21 Pec pod Sněžkou 188, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 852/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro společnost Budějovický Budvar, národní podnik, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 853/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Šternberk, za účelem použití biocidů při asanaci kůrovcového dřívína území II. zóny CHKO Litovelské Pomoraví  
č.j. 856/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky pro Povodí Odry, s.p., Ostrava, a to z důvodů provádění zásahů do koryt vodních toků a do stávajících vodních děl  
č.j. 857/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty pro použití biocidu Roundup Rapid při likvidaci nežádoucích dřevin a invazních rostlin v prostoru železničních tratí v I. a II. zóně CHKO  
č.j. 858/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Toužim, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Slavkovský les  
č.j. 859/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Špraněk, NPR Rejvíz, NPR Rašeliniště Skřítek, NPR Boubínský prales, NPR Soos a Přírodní rezervace (PR) Ztracený rybník - povolení vstupu za účelem studia druhů korálice trojklanná a bradáček srdčitý v rámci grantu GA AV ČR, žadatelka RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
č.j. 860/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost Central Scope Production s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace vedoucí do lokalit Dolský mlýn a Zadní Doubice, z důvodu natáčení filmu „The Reader“ na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 894/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří dle § 43 a § 26, odst. 1, písm. b) zákona 114/1992 Sb. pro Davida Tomáška, a to pro rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území CHKO Poodří  
č.j. 895/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Lesní správu Nouzov, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko  
č.j. 896/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Přírodní rezervace (PR) Štěpánovský potok - výjimka pro odchyt a kroužkování ledňáčka říčního, žadatel Mgr. Pavel Čech, člen ZO ČSOP 02/19 ALCEDO, Blanická ul., č. 1299, 258 01 Vlašim a člen Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea Praha  
č.j. 898/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Žádost pana Ing. Romana Charváta o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy a Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu vykonávání stavebního dozoru na rekonstrukci objektů na území Krkonošského národního parku  
č.j. 899/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Blaník, a to z důvodů zřízení plochy pro parkování vozidel na p.p.č. 164/1 (louka) v k.ú. Světlá, v I. zóně CHKO  
č.j. 900/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 56.  
Žádost České speleologické společnosti, základní organizace 5-02, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem realizace projektu „Zajištění starého důlního díla „propad Kovárna“ na území Krkonošského národního parku  
č.j. 901/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 57.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16, odst. 1, písm. e) zákona 114/1992 Sb. pro TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, a to pro pořádání hromadné sportovní akce na území Krkonošského národního parku za účelem organizace cyklistického závodu  
č.j. 902/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 58.  
Žádost pana Jana Hajného o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří Důl z důvodu užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 903/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 59.  
Žádost TJ Sokol Dolní Kalná o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 32. ročníku „Nočního výstupu na Sněžku“  
č.j. 916/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

8.  
Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí  
č.j. 873/08  
Předkládá: ministr zdravotnictví 

10.  
Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise  
č.j. 855/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

16.  
Informace o průběhu 4. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti  
č.j. 865/08  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist