Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co projedná ve středu vláda

08.07.2008  |  zdroj: Vláda  |  145× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 9. července 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

16.  
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015)  
č.j. 1021/08  
Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

20.  
Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a o doplnění programu revitalizace v Moravskoslezském kraji o řešení důsledků ekologických zátěží vzniklých činností chemického průmyslu při zpracování černého uhlí před jeho privatizací  
č.j. 999/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

K projednání bez rozpravy:

23.  
Národní strategie regenerace brownfieldů  
č.j. 972/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

 24.  
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2007  
č.j. 994/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

26.  
Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady  
č.j. 1017/08  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Pálava uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Židlochovice, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Pálava  
č.j. 974/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro p. Jiřího Duška za účelem provozování veřejných prohlídek vojenského opevnění nacházejícího se v k.ú Příchovice na území KRNAP  
č.j. 975/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Děvín-Kotel-Soutěska, NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, NPR Ranšpurk, NPR Cahnov-Soutok, NPR Křivé jezero, NPR Lednické rybníky, NPR Zástudánčí a NPR Žebračka - povolení vstupu a odchytu živočichů, žadatel RNDr. Josef Chytil, Ph.D., ORNIS - Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov, Horní náměstí 7, 750 11 Přerov  
č.j. 976/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Změna usnesení vlády č. 939 ze dne 2. srpna 2006, kterým byla povolena výjimka podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, pro pana Josefa Figuru, bytem Malá Morávka 256, PSČ 793 36 Zrušení usnesení vlády č. 806 ze dne 22. června 2005 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky  
č.j. 1001/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
CHKO Šumava - povolení ke vstupu a vjezdu do Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero za účelem přírodovědných průzkumů pro zpracování biologického hodnocení, žadatel Dr. Mirek Dostál, Ph.D., Bsc, společnost AMEC, s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno  
č.j. 1002/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory pro konání Mistrovství ČR v motoskijöringu v obci Olešnice v Orlických horách  
č.j. 1003/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce v souvislosti s realizací akce „Sanace krajnic silniční komunikace I/62 Děčín - Hřensko“  
č.j. 1004/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - výjimka pro čerpání závlahové vody z rybníka Nesyt, žadatel Ing. Jan Hajda, předseda Zemědělského družstva Sedlec u Mikulova č. 308, 691 21 Sedlec u Mikulova  
č.j. 1005/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce, a to za účelem zásobování provozovny občerstvení u rozhledny na Děčínském Sněžníku  
č.j. 1006/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
CHKO Český kras - vstup mimo cesty a odběr vzorků rostlin v NPR Karlštejn a NPR Koda na lokalitách včelníku rakouského v rámci projektu Institutu botaniky a botanické zahrady ve Vídni, žadatel David Prehsler, Pezzlgasse 66/7, 1170 Wien, Austria  
č.j. 1007/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm., zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek KRNAP pro konání hromadné sportovní akce „Běh do vrchu Jánské Lázně - Černá hora“  
č.j. 1008/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona pro Bc. Stanislava Šůnu, za účelem fotografování na území I. zóny NP Šumava  
č.j. 1009/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost Znojemského hudebního festivalu, občanského sdružení, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání koncertu "Matiné v přírodě ala Jazz"  
č.j. 1024/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Žádost firmy Autodoprava Miloš Koudela o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci do lokality Na Tokání, za účelem zajištění závozu pečivem rekreačních objektů  
č.j. 1025/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Kokořínský důl, a to v souvislosti s výstavbou rekreačního objektu, elektropřípojkou a ČOV BIO-CLEANER BC 4 na pozemcích dle KN p.č. 767/3, 768/1 a 768/2 v k.ú. Kokořín  
č.j. 1026/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava, a to v souvislosti se stavbou „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“  
č.j. 1027/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek národních parků České republiky uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) a odst. 2 písm. b), za účelem vstupu mimo vyhrazené cesty v 1. zónách národních parků a vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území národních parků České republiky  
č.j. 1028/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Změna usnesení vlády č. 938 ze dne 2. srpna 2006, kterým byla povolena výjimka podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, pro pana Josefa Figuru, bytem Malá Morávka 256, PSČ 793 36. Zrušení usnesení vlády č. 807 ze dne 22. června 2005 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky  
č.j. 1029/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

2.  
Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody  
č.j. 1010/08  
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví  

 3.  
Informace o stavu ekonomické výhodnosti těžby uranu na dole Rožná  
č.j. 990/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist