Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co projedná ve středu vláda

22.07.2008  |  zdroj: Vláda  |  130× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 23. července 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

8.  
Návrh poslanců Milana Urbana. Michala Haška, Jiřího Paroubka, Břetislava Petra, Richarda Dolejše, Vlastmila Aubrechta a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk č. 547)  
č.j.  
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

18.  
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007. Systém monitorování a vyhodnocování dosažených úspor energie v budovách vládních institucí  
č.j. 1113/08  
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

28.  
Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2007  
č.j. 1051/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky  
č.j. 1048/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

42.  
Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní organizace Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Městyse Kácov, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1109/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

44.  
Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem energetického zařízení na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava  
č.j. 1045/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Žádost společnosti O.K.SLUŽBY s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel k objektům v lokalitách Modrý důl, Růžová hora, Obří důl, Luční bouda a Černý Důl za účelem zajištění svozu komunálního odpadu, údržby místních komunikací a služeb městu a občanům  
č.j. 1046/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
CHKO Český kras - povolení vstupu do NPR Karlštejn a NPR Koda pro výzkumný tým Botanického ústavu AV ČR, v.v.i Průhonice u Prahy, oddělení ekologie Brno, Poříčí 3b, 603 00 Brno, za účelem řešení projektu Grantové agentury AV ČR , žadatel Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. z oddělení ekologie Brno  
č.j. 1061/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. a) zákona pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech na území NP Šumava  
č.j. 1062/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - povolení vstupu za účelem hydrobiologického a botanického monitoringu pro pracovníky a studenty Přírodovědecké fakulty MU Brno a MZLU Brno, žadatel Doc. RNDr. Jan Halešic, Ph.D., ředitel Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno  
č.j. 1063/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Přírodní rezervace (PR) Údolí Únětického potoka - povolení sběru a odchytu brouků za účelem faunistického průzkumu, žadatel Jiří Háva, člen České společnosti entomologické, bytem 252 62 Únětice u Prahy č. 37  
č.j. 1064/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro společnost GOBERGER, s.r.o., a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem údržby nemovitosti  
č.j. 1078/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Žádost KČT Baník Žacléř o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 31. ročníku pochodu „Vandr přes Vraní hory a Rýchory"  
č.j. 1079/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost Správy NP a CHKO Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem pořádání poznávacích akcí v doprovodu a s odborným výkladem tzv. „Průvodců krajinou a přírodou Šumavy“  
č.j. 1080/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Žádost KČT Jilemnice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání turistického pochodu „Po stopách říd. učitele Jana Buchara“  
č.j. 1081/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Žádost pana Jiřího Pavlíka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 26. ročníku dálkového turistického pochodu Skalními hrádky Labských pískovců  
č.j. 1082/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro tělovýchovnou jednotu SPOFA Praha se sídlem Krkonošská 6, 120 00 Praha 2, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 1083/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 56.  
Žádost pana Přemysla Večeři o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava  
č.j. 1084/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 57.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava - povolení vstupu a vjezdu motorového vozidla za účelem malakozoologického výzkumu, žadatel RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D., Palackého 876, 341 01 Horažďovice, pracovník Národního muzea v Praze  
č.j. 1085/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 58.  
NP Šumava - vstup a vjezd vozidla do lokalit I.zóny a do Národní přírodní rezervace (NPR) Boubínský prales v CHKO Šumava za účelem fotografování, žadatel pan Vladislav Hošek, 384 81 Čkyně č. 189  
č.j. 1086/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 59.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Otokara Randáka, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem údržby nemovitosti  
č.j. 1087/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 60.  
Žádost Z&S APACHE Team, o.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání cyklistického závodu HAVEX – MTB MARATON ve dne 16.8.2008  
č.j. 1095/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 61.  
Žádost Města Kašperské Hory o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadné turistické akce  
č.j. 1096/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 62.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d), h) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví za účelem realizace stavební akce "Malá Voda, jez Unčovice - oprava jezu, č. a. 222010"  
č.j. 1105/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 63.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví za účelem realizace stavební akce "Malá Voda, Lhota - Chořelice - oprava hrázové propusti, č. a. 61005"  
č.j. 1106/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 64.  
Žádost občanského sdružení Hnutí DUHA o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 8. ročníku turistického pochodu napříč Národním parkem Šumava.  
č.j. 1107/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 65.  
Žádost Českých drah, a.s. – Správa dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona za účelem použití biocidů v roce 2008 z důvodu ošetření železničních tratí v I. a II. zónách odstupňované ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskydy  
č.j. 1114/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 66.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a to za účelem natáčení filmové pohádky s názvem "Peklo s princeznou"  
č.j. 1115/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 67.  
Žádost společnosti A&K s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Hnědý vrch z důvodu realizace stavebních prací na technickém zasněžování sjezdovky „Hnědý vrch“ na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1116/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 68.  
Žádost firmy CERBER a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Jeseníky podle § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro začlenění pozemků v I. zóně CHKO Jeseníky do ÚP Nový Malín za účelem bytové výstavby  
č.j. 1117/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 69.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže na celém území CHKO  
č.j. 1118/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 70.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm.c), d) zákona pro společnost Bio Illusion, s.r.o. za účelem natáčení pohádky "Peklo s princeznou" na území NP České Švýcarsko  
č.j. 1119/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 71.  
Žádost společnosti IRBIS TR s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování stavebních prací v objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1120/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 72.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, a to pro Českou geologickou službu v souvislosti s pracemi na projektu „Základní geologické mapování ČR“  
č.j. 1121/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 73.  
Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1122/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 74.  
Žádost společnosti Stavební a inženýrská společnost SPS s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování stavebních prací na objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1123/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 75.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj dle § 43 a § 26 odst. 3, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. pro Krajský úřad Libereckého kraje a to pro používání biocidů na území I. a II. zóny CHKO za účelem likvidace akátu v k.ú. Mašov u Turnova  
č.j. 1124/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 76.  
Žádost MgA. Karla Martínka a Ing. Karla Martínka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava  
č.j. 1125/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 77.  
Žádost společnosti ČD Cargo, a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění provozu železniční trati  
č.j. 1126/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 78.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Přírodní rezervace Kútky, a to v souvislosti s vybudováním oplocení  
č.j. 1127/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 79.  
Žádost Ing. Pavla Starého o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování autorského dozoru stavby rekonstrukce objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1128/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 80.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro povolení táboření a ohniště skautského oddílu Vimperk v lokalitě Mergart v k.ú. Zahrádky u Borových Lad  
č.j. 1129/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 81.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří podle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro Myslivecké sdružení Petřvald u Nového Jičína, a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Poodří za účelem výkonu funkce myslivecký hospodář a myslivecká stráž  
č.j. 1130/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 82.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1, písm. d) zákona pro Ing. Petra Jelínka bytem Vacínova 5, 180 00 Praha 8 za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Strážné - Chalupa na Rozcestí - Klínové Boudy vedoucí k objektu č.p. 85, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1131/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 83.  
Žádost společnosti KERAMO – MONTÁŽ s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování stavebních prací v objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1132/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

2.  
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2007  
č.j. 1137/08  
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

17.  
Informace o průběhu a výsledcích čtvrtého zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států  
č.j. 1070/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist