Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co projedná ve středu vláda

19.08.2008  |  zdroj: Vláda  |  178× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 20. srpna 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

16.  
Specifikace vybavení pro zabezpečovací, záchranné a evakuační práce pro povodí řeky Opavy v období let 2009 - 2011 včetně vyčíslení finančních prostředků a návrhů zdrojů na jejich pokrytí  
č.j. 1214/08  
Předkládají: ministr zemědělství, místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr vnitra

K projednání bez rozpravy:

 31.  
Návrh na obeslání čtvrtého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Antananaviro, Madagaskar, 15. - 19. září 2008)  
č.j. 1235/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí 

35.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava, a to pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti s pilařským provozem na pozemcích p.č. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 v k.ú. Horní Němčice  
č.j. 1165/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří podle § 43 a § 26, odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb., Antonína Šímu a to pro vjezd motorovým vozidlem na území CHKO České středohoří za účelem výkonu rybářského práva  
č.j. 1166/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a písm. i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, NPR Radhošť, NPR Kněhyně-Čertův Mlýn, NPR Mazák, PR Smrk a PR Travný pro vjezd mimo silnice a místní komunikace na území CHKO, pro vstup do území NPR, dále pro sběr rostlin na území NPR a PR  
č.j. 1167/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní památky Pivovařiska, za účelem povolení a umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 3082/10 v k.ú. Liptál  
č.j. 1168/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm.d) zákona pro p. Lukáše Schrödera bytem nám. Chuchelských bojovníků 3/19, 159 00 Praha 5 za účelem vjezdu na účelové komunikace vedoucí k objektu č.p. 81, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1169/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Žádost společnosti ComArr s.r.o.o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování stavebních prací na objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1170/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří podle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26, odst. 1, písm. g) zákona 114/1992 Sb. pro Moto Klub Bezinka Kamýk, a to pro vjezd motorovými vozidly a pořádání motocyklové soutěže na území CHKO České Středohoří  
č.j. 1171/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce, pro rozdělávání ohně na parcele p.č. 640/85 ve vyhrazeném tábořišti v k.ú. Labská Stráň  
č.j. 1172/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1 písm. d) zákona pro pí. Moniku Hyblerovou, bytem Lipová 178, 503 21 Stěžery za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 253, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1185/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Blaník, pro povolení vjezdu a stání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace  
č.j. 1186/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava, pro stavbu srubového objektu jako zázemí pro rybářské hospodaření na p.p.č. 241/1 v k.ú. Hliniště, pro účely Zemědělské farmy Strážný, ve vlastnictví Ing. Pavla Vokála  
č.j. 1187/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Orlické hory podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1413, Rychnov nad Kněžnou, pro vjezd a setrvávání s motorovými vozidly na komunikaci Podolí - Luisino údolí na území CHKO Orlické hory.  
č.j. 1188/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Aleše Müllera a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování nemovitosti  
č.j. 1189/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Žádost pana Vladimíra Kunce o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup za účelem fotografování na území I. zón ochrany přírody Národního parku Šumava  
č.j. 1190/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3) písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy, pro realizaci akce "Srážka vody v toku Střední Moravy"  
č.j. 1195/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1, písm. d) zákona pro PharmDr. A. Novotnou bytem Spojovací 676, 503 11 Hradec Králové za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 104, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1196/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1, písm. d) zákona pro spol. Moras, a.s. Moravany za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Horní Maršov - Suchý Důl vedoucí k objektu č.p. 62, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1197/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v souvislosti s provozováním a údržbou vodohospodářských zařízení a vodovodních přivaděčů na území CHKO  
č.j. 1198/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst.1, písm. d), e) zákona pro Velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi za účelem pořádání 14. ročníku mezinárodního pochodu armád v oblasti Šumavy.  
č.j. 1199/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Kokořínský důl, a to v souvislosti s realizací hydrogeologického vrtu na pozemku podle KN p.č. 1213 v k.ú. Olešno s následným vystrojením na studnu  
č.j. 1200/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a § 29 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Soos, a to v souvislosti s vypracováním diplomové práce s názvem „Recentní a subrecentní rozsivky lokality Soos“  
č.j. 1201/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 56.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro p. Josefa Chadimu bytem Veverkova 1211, 500 02 Hradec Králové 2 za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl (k mostu) vedoucí k objektu č.p. 94, nacházejícího se na území I. zóny KRNAP  
č.j. 1204/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 57.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro povolení vjezdu motorového vozidla na Lysou horu  
č.j. 1205/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 58.  
Žádost České geologické služby o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem realizace projektu „Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy“ na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1206/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 59.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro TJ Spartak Rokytnice n. Jizerou za účelem uspořádání 11. ročníku v běhu do vrchu v trase Rokytnice n.J. - Dvoračky  
č.j. 1207/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 60.  
Žádost pana Jana Kavaleho o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup do I. zón ochrany přírody na území Národního parku Šumava za účelem fotografování  
č.j. 1208/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 61.  
CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - povolení vstupu mimo cesty, sběru rostlin a odběru vzorků půdy za účelem řešení projektu MŽP, žadatel Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., ředitel Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., Zámek č. 1, 252 43 Průhonice  
č.j. 1209/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 62.  
Žádost pana Martina Milforta o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup do I. zón ochrany přírody na území Národního parku Šumava za účelem fotografování  
č.j. 1226/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 63.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v LHC LDO Přibyslav  
č.j. 1242/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 64.  
CHKO Křivoklátsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Vůznice - výjimka pro výzkum vegetace vodních nádrží, žadatel RNDr. Jaroslav Rydlo, Středočeské muzeum, 252 63 Roztoky u Prahy  
č.j. 1243/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 65.  
Žádost pana Mgr. Davida Raina a pana Lubomíra Raina o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1244/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 66.  
Žádost ZO Odborového sdružení železničářů Správy dopravní cesty Trutnov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý důl z důvodu údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1245/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 67.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Zdeňka Zintla, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti  
č.j. 1246/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 68.  
NP Šumava - vstup a vjezd vozidla do lokalit I. zóny v oblasti Březníku a Roklanských slatí za účelem fotografování, žadatel pan Herbert Thiel, bytem Listopadová 8, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
č.j. 1247/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 69.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, Krumlovsko-rokytenské slepence, Pouzdřanská step-Kolby, Ramena řeky Moravy, Vrapač a Zástudánčí a to za účelem realizace vědeckovýzkumného úkolu SP/2d4/59/07 "Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 - TARMAG 2000"  
č.j. 1248/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 70.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro TJ Jiskra Mladé Buky, o.s., Mladé Buky č.p. 132, a to pro pořádání hromadné turistické akce „Mladobucká padesátka“ na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1249/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 71.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro společnost AEZZ, a.s., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 1250/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 72.  
Žádost společnosti Eisnet Budweiser spol. s r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění zásobování občerstvení v Černém Kříži.  
č.j. 1251/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 73.  
Žádost Českomoravského odborového svazu pracovníků školství o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Zadní Rennerovky z důvodu zajištění zásobování, údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1252/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 74.  
Žádost pana Eduarda Marka a paní Bohumily Markové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem vlastnického spravování majetku a zajištění stavebních prací v objektu na území Národního parku Šumava  
č.j. 1253/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 75.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Řežabinec a Řežabinecké tůně - vstup mimo cesty, odchyt a kroužkování ptáků a povolení vjezdu motorového vozidla, žadatel RNDr. Jiří Šebestián, CSc., Bezdrevská 15, 370 11 České Budějovice  
č.j. 1254/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 14.  
Informace o průběhu a výsledcích Čtvrtého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické orzmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti  
č.j. 1150/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 15.  
Informace o průběhu a výsledcích devátého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Bali, Indonésie, 23. - 27. 6. 2008)  
č.j. 1238/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 16.  
Informace o průběhu a výsledcích třetího zasedání smluvních stran úmluvy o příslupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí  
č.j. 1151/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist