Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co projedná ve středu vláda

02.09.2008  |  zdroj: Vláda  |  134× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 3. září 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

4.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1098/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

15.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Oskovec, a to v souvislosti s realizací pokusu "Role drobných hlodavců při šíření bakterií rezistentních k účinku antibiotik" pro účely řešení výzkumného záměru Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno "Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin"  
č.j. 1293/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 16.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - realizace projektu "Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici", žadatel Ing. Jan Vybíral, ředitel, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav  
č.j. 1294/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 17.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se stavbou sportoviště v obci Kameničky  
č.j. 1295/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 18.  
Žádost pana Petra Hromátky o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vjezd motorových vozidel na území Krkonošského národního parku za účelem zajišťování přepravy osob a jejich zavazadel prostřednictvím taxislužby  
č.j. 1296/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 19.  
Žádost Správy NP a CHKO Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem revitalizace Zvěřínského potoka  
č.j. 1297/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 20.  
Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1298/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 21.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro spol. Lesy Tábor, a.s., za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko  
č.j. 1299/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1300/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro povolení výjezdu autobusu na Lysou horu  
č.j. 1305/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Žádost Českého krkonošského spolku SKI o.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 41. ročníku závodu v běhu do vrchu Jilemnice – Žalý dne 20.9.2008 na území KRNAP  
č.j. 1306/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se záměrem obnovy MVE na řece Úhlavě v k.ú. Hojsova Stráž a Hamry na Šumavě  
č.j. 1307/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost Ing. Martina Kmínka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1312/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1313/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1314/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Žádost Římskokatolické farnosti České Žleby o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání pouti ke Stožecké kapli na území Národního parku Šumava  
.j. 1320/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem provedení taktického cvičení v prostoru lokality „Pravčická brána“  
č.j. 1321/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost Regionální rozvojové agentury Šumava, o.p.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem dopravy účastníků konference „Karel Klostermann – krajina Šumavy a její spisovatel“ do lokality Březník v rámci plánované exkurze  
č.j. 1322/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pana Stanislava Radoně, bytem Lipová 1, 503 21 Stěžery, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 1323/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
Povolení výjimky podle ustanovení §§ 43, 26 odst. 1 písm. c) a 29 písm. h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje a Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k výkonu práva myslivosti a údržbě chaty č.p. 473 ležící na pozemku p.č.st. 499 v k. ú. Kněždub  
č.j. 1324/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
Žádost společnosti JIP východočeská, a.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel do I. a II. zón z důvodu zásobování následujících objektů: Výrovka, Petrova bouda, Bouda pod Sněžkou, Bouda v Obřím dole, Lyžařská bouda, Zadní Rennerovky a chata Vatra  
č.j. 1325/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1326/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3) písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, a to pro realizaci akce "Srážka vody v toku Malé Vody a v toku Muzejní vody“  
č.j. 1327/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro výjezd na Lysou horu  
č.j. 1328/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště - realizace projektu "Stavba lesních oplocenek na majetku AOPK ČR v NPR Božídarské rašeliniště", žadatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4  
č.j. 1329/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro výjezd na Lysou horu  
č.j. 1330/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Žádost pana Karla Kouly o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Jelení louky z důvodu zajištění péče o pozemky na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1331/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Žádost Ing. Pavla Randáka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1332/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 3.  
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 a celkově od počátku velké privatizace  
č.j. 1290/08  
Předkládá: ministr financí 

 5.  
Informace o průběhu a výsledcích devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti  
č.j. 1342/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist