Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

02.03.2009  |  zdroj: Vláda  |  145× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 2. března 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

4.  
Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 727)  
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

K projednání bez rozpravy:

12.  
Zpráva o stavu zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojení do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a účasti České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti  
č.j. 218/09  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy  

13.  
Zpráva o průběhu a výsledcích devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a návrh na přijetí změny Přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů  
č.j. 228/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

19.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. g), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro konání motoristické akce MEZ Mistrovství České republiky „Valašská rally 2009“  
č.j. 211/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

20.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro konání Mistrovství Evropy resp. Mistrovství světa v trialu  
č.j. 212/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

21.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, a to pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v souvislosti s prováděním správy, údržby a kontroly vodních zdrojů a souvisejících objektů  
č.j. 213/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

22.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací  
č.j. 214/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

23.  
Žádost pana Ivana Novotného o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu trvalého užívání objektu  
č.j. 215/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

24.  
Přírodní rezervace (PR) Údolí Brtnice - stavba vrtané studny u rodinného domu na p.č. 62/2 v k.ú. Panská Lhota, okres Jihlava, žadatel Ing. Jan Coufal, Panská Lhota - Rokštýn 58, 588 32 Brtnice  
č.j. 216/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

25.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, za účelem vjezdu motorových vozidel a vstupu osob při realizaci rekonstrukce vedení VN 310 Teplice nad Metují - Adršpach  
č.j. 221/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

26.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala za účelem výstavby oplocení lesních kultur na pozemku p.č. 835/4 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí  
č.j. 222/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d), h) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví za účelem srážky vody v toku Střední Moravy potřebné k realizaci stavební akce "Rekonstrukce jezu Chomoutov, č.a. 61019"  
č.j. 223/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

28.  
CHKO Bílé Karpaty, vybrané přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) - odchyt hmyzu a sběr rostlin pro výzkumné účely, žadatel Petr Záruba, Průběžná I. 368, 251 64 Mnichovice  
č.j. 224/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

29.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, a to za účelem provádění výcviku členů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Hranické propasti v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic  
č.j. 230/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

30.  
Žádost společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování svozu a distribuce prádla na území Krkonošského národního parku  
č.j. 231/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

31.  
Žádost pana Jiřího Šolce o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 232/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

32.  
Žádost pana Romana Otty o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Špindlerův Mlýn – Vrbatova bouda za účelem zajištění zásobování a údržby rekreačního objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 239/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

33.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro umístění dvou rodinných domů na p.p.č. 107/4, 107/6 a v k.ú. 108/5, v k.ú. Hlinná, v I. zóně CHKO  
č.j. 240/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

34.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Soos, a to za účelem provedení botanického výzkumu v rámci diplomové práce  
č.j. 241/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

35.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Beskydy, a to pro stavbu „Janíkovy mandlovny“ v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm  
č.j. 242/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

36.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální, na vysílači Děvín  
č.j. 243/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

37.  
Přírodní rezervace (PR) Choryňský mokřad - odchyt denních motýlů za účelem jejich mapování, žadatel Severomoravské sdružení Českého svazu ochránců přírody, PS 49, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí  
č.j. 244/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

Pro informaci:

2.  
Informace o průběhu a výsledcích 14. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 4. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (1. – 12. prosince 2008, Poznaň, Polsko)  
č.j. 219/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

3.  
Informace o průběhu a výsledcích Dvacátého šestého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států  
č.j. 229/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist