Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

13.07.2009  |  zdroj: Vláda  |  135× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 13. července 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

 14.  
Zpráva o stavu podzemních objektů na území České republiky  
č.j. 982/09  
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českéhoj báňského úřadu  
Přizván: I. Pěgřímek, předseda Českéhoj báňského úřadu  

 15.  
Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu  
č.j. 959/09  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

K projednání bez rozpravy:

20.  
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008  
č.j. 981/09  
Předkládá: ministr zemědělství  

 21.  
Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ČR, a.s. za rok 2008  
č.j. 932/09  
Předkládá: ministr zemědělství 

35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník za účelem zpracování odborné studie „Prostorová hydrologická a hydrogeologická studie Novozámeckého rybníku a Jestřebských slatin“ dle objednávky Ministerstva životního prostředí  
č.j. 933/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  
 
 36.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Nadační fond Gymnázia Trutnov za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 91 v k.ú Pec p.Sněžkou, nacházejícího se na území I. zóny KRNAP  
č.j. 934/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 37.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. SOLE pekařství, s.r.o., Hostinné, Sejfská fortna 325, PSČ 534 71, za účelem vjezdu na účelové komunikace na území KRNAP  
č.j. 935/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.c) zákona pro vjezd 4 motorových vozidel pro MS Racek Pustějov za účelem výkonu práva myslivosti  
č.j. 943/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 39.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. d), § 29 písm. d) a písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, Blanský les, České středohoří, Český ráj, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací na území těchto CHKO a dále z ochranných podmínek Národního Parku Podyjí  
č.j. 945/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 40.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm.d), e) zákona pro Z&S APACHE Team, o.s. za účelem pořádání cyklistického závodu "HAVEX - MTB MARATHON" dne 9.8.2009 na části území KRNAP  
č.j. 946/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 41.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory, a to za účelem pořádání cyklistické části závodu Kytlice X – duatlon a umožnění vjezdu doprovodného vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, v letech 2009-2011  
č.j. 947/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 42.  
Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, pro použití biocidů na částech železniční trati na území CHKO Beskydy za účelem likvidace plevelů  
č.j. 948/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 43.  
Vybrané národní přírodní rezervace (NPR) ČR - povolení vstupu a vjezdu motorových vozidel do CHKO Český les, CHKO Třeboňsko, CHKO Moravský kras, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Jizerské hory, CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Žďárské vrchy za účelem zpracování disertační práce, žadatelka Ing. Kateřina Rebrošová, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno  
č.j. 949/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 44.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko a Přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova, v souvislosti se stavbou „Oprava hrází rybníka Ženich v k.ú. Holičky u Staré Hlíny“  
č.j. 950/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 45.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.2, písm.a) a b) zákona pro Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, za účelem umístění nové stavby a vstup mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody pro umístění monitorovacího zařízení včetně související přípojky u chaty Výrovka  
č.j. 951/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 46.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základní ochranné podmínky CHKO Beskydy, konkrétně ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže, a to za účelem konání motokrosových závodů a souvisejících tréninků „Zděchovská grapa“  
č.j. 952/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 47.  
Žádost Povodí Moravy, s.p., závodu Olomouc o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1) písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, a to pro vjezd motorového vozidla (autobagru) mimo silnice a místní komunuikace v souvislosti s akcí „Rekonstrukce jezu Chomoutov“  
č.j. 953/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 48.  
Žádost pana Miroslava Hynka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava a národních přírodních rezervací Boubínský prales, Bílá Strž, Černé a Čertovo jezero  
č.j. 954/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 49.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 2, písm. b) zákona pro Ing. Stanislava Zajíčka, člena výboru Klubu vojenské historie Náchod pro vstup na území I. zóny KRNAP za účelem prohlídky vojenského opevnění v dotčeném území  
č.j. 955/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost Mysliveckého sdružení Bartošovice, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří, podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro vjezd 5 motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem výkonu práva myslivosti  
č.j. 956/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 51.  
Žádost Města Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, v souvislosti se stavbou "Odbahnění a opravy rybníků rybniční soustavy Michova v Novém Městě na Moravě“  
č.j. 957/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost Ing. Jaromíra Čaška o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro stavbu rybníka Chlumětín  
č.j. 958/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 53.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) a b) zákona pro Lesy České republiky, s.p, lesní správa Kladská, za účelem realizace stavby "2. etapa Naučné stezky Kladská"  
č.j. 972/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 54.  
Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty pro použití biocidů na částech železničních tratí na území CHKO Bílé Karpaty  
č.j. 973/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 55.  
CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - vjezd motorového vláčku po trase Ovčárna - vrchol Pradědu na zkušební dobu do září 2009 pro zásobování a dopravu osob k hotelu Praděd vysílač, žadatel Ing. Jiří Pospíšil, NIKA, Farského 357/13, 772 00 Olomouc  
č.j. 974/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 56.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro TJ Maratonstav Úpice za účelem pořádání tradiční sportovní akce "Běh do vrchu Jánské Lázně - Černá hora"  
č.j. 975/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 57.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pí Zuzanu Pavelcovou, Raisova 1350, 288 02 Nymburk za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Severka z důvodu údržby a užívání objektu č.p. 71 v k.ú. Pec p.S., a nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 976/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 10.  
Souhrnná zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2008  
č.j. 991/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 

 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist