Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Rozhodnutí a nařízení v EU k životnímu prostředí - ekoznačky

14.09.2009  |  131× přečteno      vytisknout článek

Ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství  tepelným čerpadlům, mazivům, čistícím a mycím  prostředkům, počítačům, službám, pracím prostředkům, vysavačům, pračkám,…

Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici většinou v HTML a stránky příslušející danému dokumentu obsahují i další informace včetně doplňků a oprav. České překlady názvů směrnic jsou krácené. 

EKOZNAČKY

 Rozhodnutí Komise
2009/607/ES
2009/607/EC

Rozhodnutí Komise 2009/607/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým krytinám (oznámeno pod číslem K(2009) 5613) (1)

 Rozhodnutí Komise
2009/598/ES 2009/598/EC

Rozhodnutí Komise 2009/598/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím (oznámeno pod číslem  K(2009) 4597)
Rozhodnutí Komise
2009/568/ES
2009/568/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/568/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství hedvábnému papíru (oznámeno pod číslem K(2009) 4596) (1)
Rozhodnutí Komise
2009/567/ES
2009/567/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/567/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům (oznámeno pod číslem K(2009) 4595) (1) 
Rozhodnutí Komise
2009/564/ES
2009/564/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/564/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech (oznámeno pod číslem K(2009) 5618) (1)
Rozhodnutí Komise
2009/563/ES
2009/563/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/563/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi (oznámeno pod číslem K(2009) 5612) (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 643/2009
(EC) No 643/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 642/2009
(EC) No 642/2009
Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 641/2009
(EC) No 641/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 640/2009
(EC) No 640/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (1)
 26
Rozhodnutí Komise 2009/544/ES
2009/544/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/544/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2008) 4453) (1)
Rozhodnutí Komise 2009/543/ES
2009/543/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/543/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2008) 4452) (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 278/2009
(EC) No 278/2009
Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (1)
Nařízení Komise
(ES)  č. 244/2009
(EC) No 244/2009
Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (1)
Nařízení Komise
(ES)  č. 245/2009(EC) No 245/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (1)
Rozhodnutí Komise 2009/300/ES
2009/300/EC
Rozhodnutí Komise 2009/300/ES ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (oznámeno pod číslem K(2009) 1830) (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 107/2009
(EC) No 107/2009
Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (1)
Rozhodnutí Komise 2008/962/ES 
2008/962/EC
Rozhodnutí Komise 2008/962/ES  ze dne 15. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 8442) (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 1254/2008
(EC) No 1254/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Rozhodnutí Komise
2008/889/ES
2008/889/EC
Rozhodnutí Komise 2008/889/ES ze dne 18. listopadu 2008, kterým se mění rozhodnutí 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 6941) (1), změněno nařízením Komise (ES) č. 1254/2008 
Rozhodnutí Komise 2008/591/ES
2008/591/EC
Rozhodnutí Komise 2008/591/ES ze dne 30. června 2008 o konzultačním fóru o ekodesignu
Rozhodnutí Komise 2008/63/ES
2008/63/EC
Rozhodnutí Komise 2008/63/ES  ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/231/ES, 2002/255/ES, 2002/272/ES, 2002/371/ES, 2003/200/ES a 2003/287/ES, aby se  prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 6800) (1)
Rozhodnutí Komise
2007/742/ES   
2007/742/EC
Rozhodnutí Komise 2007/742/ES  ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn 
Nařízení Rady
(ES) č. 834/2007
(EC) No 834/2007
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, změněno  Nařízením Rady (ES) č. 967/2008, (nově norma) viz. Sdělení Komise 2008/C 323/09
Rozhodnutí Komise
2007/506/ES
2007/206/EC
Rozhodnutí Komise 2007/506/ES  ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům
Rozhodnutí Komise
2007/457/ES
2007/457/EC
Rozhodnutí Komise 2007/457/ES ze dne 21. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/689/ES, 2002/739/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2002/747/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
Rozhodnutí Komise 
2007/207/ES
2007/207/EC 
Rozhodnutí Komise 2007/207/ES ze dne 29. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
Rozhodnutí Komise
2005/360/ES
2005/360/EC
Rozhodnutí Komise 2005/360/ES, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům. Oprava rozhodnutí Komise 2005/360/ES
Rozhodnutí Komise
2005/344/ES
2005/344/EC
Rozhodnutí Komise 2005/344/ES, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení
Rozhodnutí Komise
2005/343/ES
2005/343/EC
Rozhodnutí Komise 2005/343/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství přenosným počítačům
Rozhodnutí Komise
2005/342/ES
2005/342/EC
Rozhodnutí Komise 2005/342/ES, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí
Rozhodnuti Komise
2005/341/ES
2005/341/EC
Rozhodnuti Komise 2005/341/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství osobním počítačům
Rozhodnutí Komise
2005/338/ES
2005/338/EC
Rozhodnutí Komise 2005/338/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech, změněno rozhodnutím Komise  2008/276/ES
Směrnice
2005/32/ES
2005/32/EC

Směrnice Evropského parlamenru a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, změněno směrnicí 2008/28/ES,  Rozhodnutí Komise 2008/591/ES o konzultačním fóru,  provedení  nařízením (ES) č. 1275/2008  a  (ES) č. 278/2009

Rozhodnutí Komise
2003/287/ES
2003/287/EC
Rozhodnutí Komise 2003/287/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise
2003/200/ES
2003/200/EC
Rozhodnutí Komise 2003/200/ES, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pracím prostředkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/476/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise
2003/121/ES
2003/121/EC
Rozhodnutí Komise, 2003/121/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství vysavačům
Rozhodnutí Komise
2002/747/ES
2002/747/EC
Rozhodnutí Komise 2002/747/ES ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství přenosným počítačům (oznámeno pod číslem K(2001) 2596)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise
2002/741/ES
2002/741/EC
Rozhodnutí Komise 2002/741/ES ze dne 4. září 2002,kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství kopírovacímu a grafickému papíru a kterým se mění rozhodnutí 1999/554/ES
Rozhodnutí Komise
2002/740/ES
2002/740/EC
Rozhodnutí Komise 2002/740/ES ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím a kterým se mění rozhodnutí 98/634/ES
Rozhodnutí Komise
2002/739/ES
2002/739/EC 
Rozhodnutí Komise 2002/739/ES ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům a kterým se mění rozhodnutí 1999/10/ES
Rozhodnutí Komise 2002/371/ES
2002/371/EC
Rozhodnutí Komise 2002/371/ES ze dne 15. května 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/178/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise 2002/272/ES
2002/272/ES
Rozhodnutí Komise 2002/272/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým podlahovým krytinám změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise 2002/255/ES
2002/255/EC
Rozhodnutí Komise 2002/255/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise 2002/231/ES
2002/231/EC
Rozhodnutí Komise 2002/231/ES ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi a kterým se mění rozhodnutí 1999/179/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise
2001/689/ES
2001/689/EC
Rozhodnutí Komise 2001/689/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství myčkám nádobí, změněno  rozhodnutím Komise 2005/783/ES
Rozhodnutí Komise
2001/687/ES
2001/687/EC
Rozhodnutí Komise 2001/687/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství přenosným počítačům, změněno rozhodnutím Komise 2005/343/ES
Rozhodnutí Komise
2001/607/ES
2001/607/EC
Rozhodnutí Komise 2001/607/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí
Rozhodnutí Komise
2001/523/ES
2001/523/EC
Rozhodnutí Komise 2001/523/ES kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení
Rozhodnutí Komise
2001/405/ES
2001/405/EC   
Rozhodnutí Komise 2001/405/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství výrobkům z hedvábného papíru, změněno rozhodnutím Komise 2008/277/ES

Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1980/2000
(EC) No 1980/2000

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky
Rozhodnutí Komise
2000/731/ES
2000/731/EC
Rozhodnutí Komise 2000/731/ES, kterým se stanovuje jednací řád Konzultačního fóra revidovaného systému Společenství pro udělování ekoznačky
Rozhodnutí Komise
2000/730/ES 
2000/730/EC
Rozhodnutí Komise 2000/730/ES, kterým se zřizuje Výbor Evropské unie pro ekoznačku a stanovuje jeho jednací řád

Rozhodnutí Komise
2000/729/ES
2000/729/EC

Rozhodnutí Komise 2000/729/ES o vzorové smlouvě o podmínkách používání ekoznačky Společenství
Rozhodnutí Komise
2000/728/ES
2000/728/EC
Rozhodnutí Komise 2000/728/ES, kterým se stanovují poplatky za podání žádosti a roční poplatky za ekoznačku Společenství

Rozhodnutí Komise
2000/45/ES 
2000/45/EC

Rozhodnutí Komise 2000/45/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pračkám, změněno rozhodnutím Komise 2003/240/ES a 2005/384/ES

Rozhodnutí Komise
94/10/ES 
94/10/EC

Rozhodnutí Komise 94/10/ES o vzorovém formuláři pro oznámení rozhodnutí o udělení ekoznačky Společenství (1994D0010)

 

Zdroj: http://www.bozpinfo.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist