Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 4.

14.11.2000  |  151× přečteno      vytisknout článek

Podklady

IV. ZHODNOCENÍ RELEVANTNÍCH PODKLADŮ (TECHNICKÝCH, PRÁVNÍCH) PRO POSUZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z hlediska problematiky zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů lze přehled relevantních podkladů rozdělit do dvou základních oblastí: ? požadavky na zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů ? složkové zákony zajišťující ochranu životního prostředí ? Požadavky na zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů Ze základních výchozích podkladů pro posuzování zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů z hlediska vlivů na životní prostředí je nezbytné prezentovat následující přehled obecně závazných právních norem, které se nejvýznamněji uplatňují při realizaci zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů: - zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech - zejména § 7 Povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů - zákon č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) - vyhl. MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která stanovuje obecně technické požadavky na zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů - vyhl. MŽP č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití - vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší - ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu - TNO 83 8036 Skládkování odpadů - Provozní řád a monitorování skládek - TNO 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek Z hlediska vlastního zpracování dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí lze za rozhodující právní normy a metodické pokyny považovat: Ochrana ovzduší ? zákon č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), úplné znění zákona č. 309/1991 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 218/92 Sb. a zákonem č. 158/1994 Sb. ? zákon č. 389/191 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, vyhlášen v úplném znění pod č. 212/1994 Sb. ? vyhláška MŽP ČR č. 41/1991 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhl. MŽP ČR č. 279/1993 Sb. ? vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší ? opatření FVŽP ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění opatření FVŽP ze dne 23.6.1992 (částka č. 84/1992), vyhlášky č. 122/1995 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 117/1997 Sb. Lesní hospodářství ? zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ? vyhl. MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa ? vyhl. MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí ? vyhl. MZe č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa Odpady ? zákon č. 125/ 1997 Sb., o odpadech ? zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v části III. Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě věnuje pozornost přepravě nebezpečných věcí vymezených mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR /Ženeva, 1957/). V souvislosti s přepravou nebezpečných věcí vydalo MD vyhl. č. 187/1994 Sb. ve znění vyhlášky č. 48/1998 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. ? vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů ? vyhl. MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ? vyhl. MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Vodní hospodářství ? zákon č. 138/1973 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb., a zákona č. 58/1998 Sb. ? zákon ČNR č. 458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ? vyhl. MLVH č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků ? vyhl. MLVH č. 6/1997 Sb., o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod ? nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví přípustný stupeň znečištění vod, ve znění nařízení vlády č. 185/1996 Sb. ? nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o CHOPAV Beskydy, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy ? nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o CHOPAV Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky ? nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a kvartér řeky Moravy Ochrana přírody ? zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997, zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. ? vyhlášky a nařízení vlády ČR o zřízení národních parků, chráněných krajinných oblastí a přírodních rezervací konkrétních lokalit Ochrana zdraví a hygieny ? zákon ČNR č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění zákona č. 20/1966 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 210/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb. a zákonem č. 548/1991 Sb. ? vyhl. MZ ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nerostné bohatství, geologie ? zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 514/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. ? vyhl.ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech ? vyhl. MŽP ČR č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru ? vyhl. MŽP ČR č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích ? vyhl. MH ČR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů Půdní fond ? zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zák. č. 10/1993 Sb. ? vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu ? třídy ochrany BPEJ a jejich zařazení do třídy ochrany (metodický pokyn č.j. OOLP/1067/96) Územní plánování a stavební řád ? zákon č. 197/1998 Sb., úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb a zákonem č. 83/1998 Sb. ? vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu Archeologické lokality a kulturní památky ? zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ? vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Zdroj: Časopis EIA 03/2000, Převzato z Elektronické knihovny MŽP Poznánka: Kompletní seznam právních předpisů životního prostředí naleznete zde.


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.Inisoft s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist