Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Seznam diplomových prací s tematikou odpadů

21.05.1999  |  742× přečteno      vytisknout článek

Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí Českého ekologického ústavu v Praze bylo v roce 1995 pověřeno Ministerstvem životního prostředí - Referenčním informačním střediskem, jako zadavatelem, vytvořením Souborného katalogu diplomových prací s tematikou životního prostředí (dále jen SKDP) vznikajících na vysokých školách v České republice.

PACIOREK, René Odpadové hospodářství Železáren Bohumín. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: odpady ; hospodářství odpadové ; železárny ; O:Železárny Bohumín geografie: Bohumín TATÝREK, Jiří Energetika odpadového hospodářství. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: energetika ; hospodářství odpadové ; odpady ŘEHÁKOVÁ, Tatiana Optimalizace odpadového hospodářství lakoven. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: hospodářství odpadové ; odpady ; laky ; lakovny ; minimalizace odpadů VOKŘÁL, Marek Zpracování odpadů z podniku Brněnské papírny. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: odpady ; průmysl papírenský ; zpracování odpadů geografie: Brno KUČERA, Pavel Porovnání způsobu spalování vybraných druhů odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: odpady ; spalování odpadů ČERNÁ, Monika Vstupy průmyslu odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: odpady ; průmysl odpadů PRAVEC, Pavel Spalování pryžového průmyslového odpadu. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: odpady průmyslové ; odpady pryžové ; spalování odpadů ; spalování pryže MITÁČEK, Jiří Likvidace tekutých odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: odpady tekuté ; zneškodňování odpadů tekutých SRNCOVÁ, Renata Odpady galvanizoven a možnost jejich likvidace. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: galvanizovny ; odpady galvanické ; zneškodňování odpadů ŠŤASTNÍKOVÁ, Petra Vstupy průmyslu odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: průmysl odpadů ; odpady LEKEŠOVÁ, Dana Odpadové hospodářství provozů TATRA Kopřivnice. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. předm. hesla: odpady ; hospodářství odpadové ; O:Tatra Kopřivnice geografie: Kopřivnice SVOBODA, Libor Odpady z máčírny odlitků. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady průmyslové ; máčírna odlitků POHOŘELICKÁ, Pavlína Tuhý komunální odpad Třebíče. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady tuhé komunální geografie: Třebíč MANÍK, Vítězslav Tuhý komunální odpad města Hodonína. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady tuhé komunální geografie: Hodonín LIPKA, David Recyklace odpadu se zaměřením na odpad stavební. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady stavební ; recyklace odpadů stavebních GRUBER, Petr Termické zneškodňování odpadů ve spalovně Brno. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady ; spalování odpadů ; spalovny odpadů ; O:spalovna Brno geografie: Brno JANEBA, Pavel Likvidace odpadů hydroizolačních fólií. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady ; zneškodňování odpadů ; odpady fólií ; fólie hydroizolační BARTONĚK, Pavel Odplyňování skládek tuhých komunálních odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: skládky ; odpady tuhé komunální ; odplyňování skládek ; plyny skládkové MOZOLA, Karel Odpadové hospodářství okresu Vyškov. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: hospodářství odpadové ; odpady geografie: Vyškov MILERSKI, Janusz Vodní bilance skládky komunálního odpadu v Černovicích. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: skládky ; odpady tuhé komunální ; voda skládková geografie: Černovice JANEBOVÁ, Zuzana Odpadové hospodářství okresu Vyškov. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: hospodářství odpadové ; odpady geografie: Vyškov VITAMVÁSOVÁ, Eva Materiály pro zvukovou a tepelnou izolaci z textilních odpadů. Zlín, VUT, Fakulta technologická 1995. 1 sv. předm. hesla: izolace tepelná ; izolace akustická ; odpady textilní ; recyklace odpadů NOVOTNÁ, Erika Materiály z pevných kožedělných odpadů pro prostředky ke snižování hluku a vibrací. Zlín, VUT, Fakulta technologická 1995. 1 sv. předm. hesla: obuv ; hluk ; vibrace ; odpady kožedělné ŠLEICH, Jan Solidifikace a úprava toxických zrnitých odpadů. Zlín, VUT, Fakulta technologická 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady toxické ; solidifikace odpadů ; odpady zrnité ; zneškodňování odpadů SKOPALOVÁ, Eva Příspěvek k metodice stanovení anaerobního rozkladu kapalných a pevných látek. Zlín, VUT, Fakulta technologická 1995. 1 sv. předm. hesla: rozklad anaerobní ; odpady kapalné ; odpady pevné ; metodika ; látky kapalné ; látky pevné KORDÍKOVÁ, M. Divoké skládky na území města Ústí nad. Labem. Ústí nad Labem, UJEP, Fakulta pedagogická, katedra geografie 1995. 1 sv. předm. hesla: skládky divoké ; města geografie: Ústí nad Labem SITNÁ, Věra Regenerace a recyklace zušlechťovacích lázní. Liberec, TUL, Fakulta textilní 1995. 1 sv. předm. hesla: průmysl textilní ; lázně zušlechťovací ; regenerace lázní ; recyklace lázní METLICKÝ, Pavel Aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans při zpracování odpadních materiálů. Ostrava, VŠB 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady ; bakterie Thiobacillus ferrooxidans ; zpracování odpadů BALÁN, Pavel Veřejnost a umístění řízených skládek odpadů. Ostrava, VŠB 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady ; skládky ; komunikace s veřejností ; mínění veřejné ; stanoviště skládek DURDILOVÁ, Petra Recyklace glykolu z použitých chladírenských směsí. Praha, VŠCHT, Fakulta chemické technologie 1995. 1 sv. předm. hesla: glykol ; směsi chladírenské ; recyklace glykolu LÍDL, Libor Regenerace a recyklace zušlechťování lázní membránovými procesy. Liberec, TUL, Fakulta textilní, kat. textil. zušlechťování 1996. 75 s. 1 sv. 35 obr., 5 tab. předm. hesla: ultrafiltrace membránová ; barviva dispersní ; dispergátor ; elektrolyty ; jímání permeátu frakční ; analýza koncentrace ; lázně zušlechťovací ; průmysl textilní ; regenerace lázní ; recyklace lázní HRDLIČKOVÁ, Pavlína Posouzení systému zabezpečení skládky Spolchemie v Chabařovicích. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra průmyslových technologií a techniky 1995. 44 s. 8 příl. předm. hesla: skládky ; odpady ; O:Spolchemie geografie: Chabařovice RABIŇÁKOVÁ, Lenka Analýza Programu odpadového hospodářství v okrese Ústí n. Labem. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra přírodovědných aspektů ŽP 1995. 50 s. 6 příl. předm. hesla: hospodářství odpadové ; program OH ; odpady geografie: Ústí nad Labem SEMÍK, Jaroslav Evidence divokých skládek v okrese Litoměřice. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra průmyslových technologií a techniky 1995. 46 s. obr., příl. předm. hesla: skládky divoké ; evidence skládek geografie: Litoměřice SEMÍK, Jaroslav Evidenční karty skládek /samostatná příloha k diplomové práci/. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra průmyslových technologií a techniky 1995. 235 s. předm. hesla: skládky divoké ; evidence skládek geografie: Litoměřice STOKLASOVÁ, Eliška Monitoring a provoz skládek nebezpečného a průmyslového odpadu ve Všebořicích /nezávislý posudek/. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra průmyslových technologií a techniky 1995. 46 s. 13 obr., mp., příl. předm. hesla: skládky ; provoz skládek ; monitoring skládek ; odpady nebezpečné ; odpady průmyslové geografie: Všebořice FRELICHOVÁ, Simona Využití geografického informačního systému na OÚ v Pardubicích. Pardubice, UPA, KOŽP 1994. 25 s. předm. hesla: systém informační geografický ; GIS ARC/INFO ; ekologie ; odpady ; práce bakalářská geografie: Pardubice MAŠEK, Petr Ing. Studie skládky odpadů 4. skupiny pro zvláštní odpady z okresu Přerov. Brno, VUT, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny 1996. 70 s. 4 sv. předm. hesla: skládky řízené ; řád provozní ; hospodářství odpadové ; odpady zvláštní geografie: Přerov KOTÁSEK, Jiří Stabilizace pevného odpadu s vysokým obsahem chromu. Zlín, VUT, Fakulta technologická, KŽPCH 1996. předm. hesla: stabilizace odpadů ; odpady pevné ; chrom MILDE, David Stanovení organocíničitých sloučenin metodou GC-MS. Praha, VŠCHT, FCHI, Ústav analytické chemie 1996. 60 s. 1 sv. 22 obr., 15 tab. předm. hesla: sloučeniny organokovové ; sloučeniny organocíničité ; cín ; sedimenty ; odpady ; GC-MS ; množství stopová CEJPKOVÁ, Iveta Vliv odpadu na životní prostředí. Vyškov, VVŠPV, Fakulta ekonomiky obrany státu, katedra obchodně finanční 1996. 78 s. 1 sv. 4 fot. předm. hesla: prostředí životní ; odpady ; zneškodňování odpadů ; recyklace papíru ; recyklace skla ; recyklace hliníku ; skládky ; odpady ; vliv na ŽP geografie: Pozďáky ; Petrůvky SUCHOMEL, Jiří Ekologie ve veřejném sektoru. Vyškov, VVŠPV, Fakulta ekonomiky obrany státu, katedra obchodně finanční 1996. 54 s. 1 sv. předm. hesla: ekologie ; prostředí životní ; hospodářství odpadové ; financování ; legislativa ; práce bakalářská KRUML, Jiří Posouzení vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí s využitím komparace programů odpadového hospodářství a návrh koncepce nakládání s odpady ze zemědělské činnosti. Brno, VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie 1995. 97 s. 1 sv. 38 graf., 35 tab., 66 lit. předm. hesla: činnost zemědělská ; odpady ; analýza odpadů ; hospodářství odpadové ; odpady zemědělské ; původci odpadů ; práce atestační PILAŘ, Jan Fyzicko-geografické a krajinně-ekologické aspekty skládkování odpadu v okrese Beroun s podrobným zhodnocením skládky TKO Žebrák - Rybníčky. Praha, UK, FP, Katedra fyzické geografie a geoekologie 1996. 112 s. 1 sv. 35 příl., 27 fot., 17 obr., 13 mp. předm. hesla: odpady ; skládkování ; skládky geografie: Beroun ; Žebrák-Rybníčky DVOŘÁK, Karel Veterinární asanace a její specifika v podmínkách ekologie velkoměsta. Brno, VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie 1995. 107 s. 1 sv. 2 tab., 8 příl. předm. hesla: asanace veterinární ; výroba živočišná ; odpady živočišné ; odstraňování odpadů ; práce atestační ; odpady zemědělské VOPÁLKA, J. Vliv odpadu na biosféru. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1982. předm. hesla: odpady ; biosféra HAVLÍN, J. Narušování ŽP skládkováním tuhých odpadů a těžbou nerostných surovin. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1983. předm. hesla: prostředí životní ; narušování ŽP ; skládkování ; odpady tuhé ; suroviny nerostné ; těžba HEJZLAROVÁ, J. Populační biologie vybraných invazních druhů rostlin na skládkách Prahy-Jižního města. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1983. předm. hesla: biologie populační ; rostliny invazní ; skládky geografie: Praha-Jižní město ONDŘICHOVÁ, K. Sekundární sukcese na skládkách Prahy 4 - Jižního města. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1983. předm. hesla: sukcese sekundární ; skládky geografie: Praha 4 - Jižní město ZAJÍČEK, V. Těžké kovy v tkáních obratlovců žijících v okolí skládek. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1983. předm. hesla: kovy těžké ; obratlovci ; skládky BRUŠOVÁ, Š. Sledování řádů členovců v různých sukcesních fázích rekultivace skládky Libuš. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1985. předm. hesla: členovci ; skládky ; rekultivace skládek geografie: Praha-Libuš CIMBÁLNÍK, J. Posouzení skládky tuhých komunálních odpadů Beroun-Lištice. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1985. předm. hesla: odpady tuhé komunální ; skládky geografie: Beroun-Lištice KRÁTKÁ, l. Fermentační plyny ze skládek tuhého komunálního odpadu. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1985. předm. hesla: plyny fermentační ; sklády ; odpady tuhé komunální VYDROVÁ, A. Vegetace skládek a rumišť města Č. Budějovice ve vztahu k pylovým alergiím. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1985. předm. hesla: skládky ; vegetace ; alergie pylové geografie: České Budějovice VRŠKOVÁ, K. Sledování sezonní dynamiky roztočů v různých sukcesních fázích rekultivace skládky Libuš. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1986. předm. hesla: roztoči ; dynamika sezonní ; skládky ; rekultivace skládek geografie: Libuš KUNCLOVÁ, V. Analýza kriterií optimality technologie zneškodňování radioaktivních odpadů z jaderných elektráren a kvantifikace vybraných kritérií. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1987. předm. hesla: odpady radioaktivní ; zneškodňování odpadů radioaktivních ; elektrárny jaderné MUMTAZ, Ahmed Ibrahim Srovnání skládky tuhého komunálního odpadu. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1993. předm. hesla: odpady tuhé komunální ; skládky HRADECKÁ, H. Hospodaření s komunálním odpadem v Praze a v Hamburku. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1994. předm. hesla: odpady komunální ; hospodářství odpadové geografie: Praha ; Hamburk HYBŠOVÁ, Z. Zabezpečení skládek proti úniku průsakových vod do podloží a chemismus průsakových vod. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1995. předm. hesla: skládky ; zabezpečení skládek ; podloží skládek ; voda průsaková ; chemismus vody průsakové ; odpady KŘÍTKOVÁ, S. Těžké kovy v průsakových vodách ze skládek tuhých odpadů. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1995. předm. hesla: kovy těžké ; voda průsaková ; skládky ; odpady tuhé ŠVÉDOVÁ, R. Stanovení chemické spotřeby kyslíku průsakových vod ze skládek tuhých komunálních odpadů. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1995. předm. hesla: voda průsaková ; skládky ; odpady tuhé komunální HOUSER, V. Úniky bioplynu na skládce TKO v Praze-Ďáblicích - vliv na životní prostředí. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1996. předm. hesla: bioplyn ; úniky bioplynu ; skládky ; odpady tuhé komunální geografie: Praha-Ďáblice PONCOVÁ, M. Populační dynamika racka chechtavého na skládce TKO Ďáblice. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1996. předm. hesla: racek chechtavý ; dynamika populační ; skládky geografie: Praha-Ďáblice VÍTEK, O. Zhodnocení výsledků rekultivace skládky TKO ve Slivenci a návrh dodatečných opatření. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1996. předm. hesla: skládky ; rekultivace skládek geografie: Slivenec JANÁČEK, Michal Rozšíření městské skládky odpadů skupiny 3. a 4. Lapíkov - II. etapa. Projektová dokumentace. Praha, ČVUT, FSv, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 1996. 60 s. 1 sv. 25obr., 25tab., 25gr., 25příl., 25mp., fot. předm. hesla: skládky ; zabezpečení skládek ; systém drenážní ; voda odtoková geografie: Lapíkov DVOŘÁČEK, Tomáš Návrh sanace a využití skládky Huťský Dvůr. Praha, ČVUT, FSv, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 1993. 47 s. 1 sv. obr., 13 fot., 11 výkr., 6 příl., 11 lit. předm. hesla: skládky ; sanace skládek geografie: Huťský Dvůr ŠPERLING, Michal Využití plastových hmot, izolačních fólií ve skládkování. Praha, ČVUT, FSv, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 1995. 50 s. 1 sv. 10 obr., 10 tab., 10 příl., 10 gr., 8 fot. předm. hesla: skládky ; hmoty plastické ; izolace HORVÁTHOVÁ, Barbora Hodnocení chemické a radiační stability kompozitních měničů iontů. Praha, ČVUT, FJFI, Katedra jaderné chemie 1996. 68 s. 1 sv. 18 fot., 14 tab. předm. hesla: odpady radioaktivní ; stabilita chemická ; stabilita radiační ; měniče anorganicko-organické kompozitní LOUKOTOVÁ, Iva Návrh systému separovaného sběru tuhého domovního odpadu a odpadu od drobných živnostníků v okrese Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1996. 63 s. příl., obr., tab., fot. předm. hesla: sběr separovaný ; odpady tuhé komunální geografie: Ústí nad Labem MUSILOVÁ, Michaela Elektrárenský popílek jako možná druhotná surovina. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1996. 63 s. předm. hesla: popílek elektrárenský ; využití popílku ; suroviny druhotné ; odpady energetické RICHTEROVÁ, Lenka Využití a zneškodnění odpadního papíru v Setuza a. s. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1996. 57 s. předm. hesla: odpady ; papír odpadní ; využití papíru odpadního ; O:Setuza a.s. geografie: Ústí nad Labem ŘEZNÍČKOVÁ, Monika Možnosti čištění odpadních průsakových vod z uzavřených skládek průmyslových, komunálních a jiných odpadů. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1996. 43 s. tab., mp. předm. hesla: voda průsaková odpadní ; čištění vody průsakové ; skládky ; odpady POHNĚTALOVÁ, Petra Porovnání a zhodnocení sběru separovaného a neseparovaného tuhého komunálního odpadu. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1997. 90 s. fot., gr. předm. hesla: odpady tuhé komunální ; sběr separovaný ; města geografie: Čechy severní SVOBODA, Marek Využití biologických odpadů z papíren Štětí a.s. v zemědělství a lesnictví. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1997. 62 s. tab., fot. předm. hesla: odpady biologické ; využití odpadů ; papírny ; zemědělství ; lesnictví geografie: Štětí KONEČNÝ, Tomáš Státní správa a ochrana životního prostředí. Vyškov, VVŠPV, Fakulta ekonomiky obrany státu 1997. 48 s. 1 sv. předm. hesla: prostředí životní ; předpisy právní ; hospodářství odpadové KOUTNÝ, Antonín Možnosti negativního působení skládek odpadů 5. skupiny na člověka a životní prostředí. Vyškov, VVŠPV, Fakulta ekonomiky obrany státu 1997. 75 s. 1 sv. video předm. hesla: hospodářství odpadové ; člověk ; prostředí životní skládky odpadů ; odpady ŠŤOVÍČEK, Petr Technologie likvidace domácích chladniček a mrazniček. Praha, ČVUT, FSI, Katedra kompresorů, chlad. zař. a hydraulických strojů 1996. 76 s. 1 sv. 13 obr., 5 tab. předm. hesla: chladničky ; recyklace ; mrazničky ; freony TALÁŠEK, Jaroslav Zařízení k likvidaci použitých ocelových sudů. Praha, ČVUT, FSI, Katedra transportních, stavebních a zemědělských strojů 1996. 49 s. 1 sv. 1 příl., 7 výkr. předm. hesla: odpady ; dopravníky ; manipulárory ; sudy ocelové použité Zdroj: SVIS pro ŽP - ČEÚ


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
EKO-KOM a.s.Inisoft s.r.o.EKOLAMP s.r.o.Asekol s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist