Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Úřady třídí odpad, recyklovanému papíru se ale spíše vyhýbají

20.06.2005  |  130× přečteno      vytisknout článek

Úřady třídí odpad, recyklovanému papíru se ale spíše vyhýbají

PRAHA/NYMBURK – Pracovníci  středočeských úřadů třídí nejčastěji papír a plasty. Někde navíc i sklo, bioodpad (v Kutné Hoře), náplně kopírek (v Nymburku) či baterie (v Mladé Boleslavi). Úřady však jen v malé míře používají recyklovaný papír. Jen na dvou ze 14 oslovených úřadů přesahuje recyklovaný papír 50 % celkové spotřeby. Na většině úřadů to není   ani čtvrtina spotřebovaného papíru. Vyplynulo to z průzkumu, který na 14 městských úřadech (1) Středočeského kraje provedla Michaela Trejbalová z Nymburka v rámci kampaně Arniky Šetrné papírování.

Michaela Trejbalová písemně požádala největší radnice, aby jí odpověděly, zda používají recyklovaný papír, třídí odpady a zda používají výrobky s ekoznačkou či jiné životnímu prostředí příznivější výrobky. Cílem průzkumu Arniky je zjistit, zda se úřady chovají k životnímu prostředí šetrně či nikoliv.

„Nejlépe vyšla z průzkumu radnice města Beroun, která získala pomyslné první místo mezi středočeskými úřady,“ uvedla Michaela Trejbalová. Městský úřad v Berouně dle své odpovědi propaguje veřejně ekologický provoz i při jednáních s občany. Tento úřad byl rovněž jedním ze dvou (druhým je MěÚ Mělník), kde spotřeba recyklovaného papíru (2) přesahuje 50 %.

Z průzkumu dále vyplynulo, že jedna třetina (5 ze 14 úřadů) používá dle dotazníku certifikované Ekologicky šetrné výrobky (3) (nejčastěji mýdla a čisticí prostředky) a úsporné zářivky a žárovky. Čtyři další úřady používají alespoň úsporné zářivky a žárovky. „Používání těchto výrobků nesledujeme,“ zněla odpověď v Městci Králové. „Není nabídka, neovlivníme,“ odpovídal úředník za radnici města Kladno. „Výběr (nákup) není cílený,“ zaznělo z Příbrami.

Podrobnější údaje najdete v příloze (4).

Kontakt:

- Michaela Trejbalová, tel. 325 515 694 (10-13 hodin), e-mail: lesana@seznam.cz
- Milan Návoj, vedoucí kampaně Šetrné papírování, sdružení Arnika, tel. 222 781 471, mobil: 731 289 939, e-mail: milan.navoj@arnika.org

Poznámky a příloha:

(1) Získané údaje pocházejí z dotazníku, který Michaela Trejbalová zaslala 14 úřadům ve Středočeském kraji. Osloveny byly úřady: Magistrát města Mladá Boleslav, radnice statutárního města Kladno a městské úřady v Benešově, Berouně, Kolíně, Kutné Hoře, Lysé nad Labem, Mělníce, Městci Králové, Nymburce, Poděbradech, Příbrami, Rakovníku a Sadské. Zjištěné údaje se týkají roku 2004.

(2) Kancelářský papír A4, A3, recyklované obálky, tiskopisy, ubrousky a utěrky, toaletní papír, balicí papír, šanony a pořadače ad.

(3) Národní program označování Ekologicky šetrných výrobků:
http://www.ekoznacka.cz/

(4) Příloha – výsledky dotazníků:

1. Používáte recyklovaný kancelářský papír? (kanc. papír A4, kanc. papír A3, obálky, tiskopisy... )
2. Používáte jiný recyklovaný papír? (vizitky, ubrousky a utěrky, toaletní papír… )
3. Jak velké procento Vaší spotřeby tvoří recyklovaný papír?
4. Využíváte kancelářský papír oboustranně?
5. Třídíte na Vašem úřadě odpad? Jakým způsobem?
6. Jakým způsobem nakládáte s vytříděným odpadem?
7. Používáte výrobky s certifikací Ekologicky šetrný výrobek nebo jiné výrobky šetrné k přírodě?
8. Propagujete veřejně ekologický provoz své kanceláře?


Magistrát města Mladá Boleslav
1. Ne - Používáme jen obálky a tiskopisy.
2. Používáme dále toaletní papír.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a jiný odpad - baterie. Nádoby na plasty jsou v některém patře každé budovy /min. 1 nádoba/,  nádoby na baterie jsou v každé budově.
6. Plasty odváží každý týden firma COMPAG, papír odváží v pytlích každý týden firma COMPAG, baterie odváží firma COMPAG dle potřeby.
7. Ano - Používáme mýdla, čistící prostředky (jsou dermatologicky testované a šetrné k životnímu prostředí), úsporné zářivky a žárovky.
8. (úřad neuvedl)

Radnice statutárního města Kladno
1. Ano - Používáme obálky a tiskopisy. Některé odbory používají dle technologie tiskárny recyklovaný kancelářský papír.
2. Používáme ubrousky a utěrky, toaletní papír a jiný papír - sáčky na sběr exkrementů.
3. Méně než 25 %
4. Ano - Kancelářský papír využíváme oboustranně dle možností.
5. Ano - Třídíme papír, plasty a nebezpečný odpad. Sběrná nádoba je umístěna v každé kanceláři  kontejner v budově (dvůr).
6. Vytříděný odpad sváží svozová firma v režimu 1 x týdně papír, 2 x týdně plast, nebezpečný odpad - na zavolání.
7. Ne - Není nabídka, neovlivníme.
8. Ne

Městský úřad Benešov
1. Ano (úřad neupřesnil, jaký recyklovaný kancelářský papír používá)
2. Ne
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme. Sběrná nádoba je umístěna v budově. (úřad neuvedl, co třídí)
6. (úřad neuvedl způsob nakládání s vytříděným odpadem)
7. Ne
8. Ne

Městský úřad Beroun
1. Ano - Používáme kancelářský papír A4 a obálky.
2. Ano - Používáme dále toaletní papír.
3. 50-75 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad. Sběr papíru se provádí v kancelářích, na plasty jsou dvojkoše v kancelářích, kontejner na sklo je mimo budovu, nebezpečný odpad je shromažďován v místnosti hospodářské správy.
6. Papír, plasty, sklo - zpracovávají se jako suroviny po odvozu oprávněné firmy.
7. Ano - Používáme úsporné zářivky a žárovky.
8. Ano - Ekologický provoz kanceláře propagujeme při jednáních s občany.

Městský úřad Kolín
1. Ano - Používáme obálky. Recyklovaný kancelářský papír nevyhovuje do kopírek.
2. Ano - Používáme dále ubrousky a utěrky, toaletní papír.
3. Méně než 25 %
4. Ano - Pokud to lze, využíváme kancelářský papír oboustranně.
5. Ano - Třídíme papír a plasty. Sběrná nádoba je umístěna v budově.
6. Vytříděný odpad předáváme oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech.
7. Ano - Používáme úsporné zářivky a žárovky. Úklid zajišťuje úklidová firma.
8. Ne

Městský úřad  Kutná Hora
1. Ne
2. Ano - Používáme toaletní papír a jiný papír - obálky.
3. 25-50 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a bioodpad. Sběrná nádoba je umístěna v budově.
6. Vytříděný odpad odváží firma.
7. Ano - Používáme mýdla, úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Městský úřad Lysá nad Labem
1. Ne
2. Ano - Používáme ubrousky a utěrky, toaletní papír a jiný papír - balicí.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty, sklo, nebezpečný odpad a běžný domovní odpad. V každé kanceláři je odpadkový koš na papír a běžný domovní odpad. V každé kuchyňce je pytel na plasty a sklo. Nebezpečný odpad shromažďuje údržbář (např. zářivky).
6. Vytříděný odpad ukládáme do kontejnerů fy A.S.A. nebo na separační dvůr.
7. Ano - Používáme mýdla, čisticí prostředky a úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Městský úřad Mělník
1. Ano - Používáme kancelářský papír A4, kancelářský papír A3 a obálky.
2. Ano - Používáme dále ubrousky a utěrky.
3. 50-75 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad. Sběrná nádoba je umístěna na patře.
6. Předáváme oprávněné osobě v souladu s § 185/2001 Sb. v platném znění.
7. Ano - Používáme čistící prostředky, úsporné zářivky a žárovky.
8. (úřad neuvedl)

Městský úřad Městec Králové
1. Ne
2. Ne
3. Méně než 25 %
4. Kancelářský papír využíváme oboustranně částečně.
5. Ano - Třídíme papír, plasty a sklo. Sběrné nádoby jsou umístěny v areálu městského úřadu.
6. Třídíme do kontejnerů plast, sklo a papír.
7. Nesledujeme.
8. Ne

Městský úřad Nymburk
1. Ano - Používáme obálky.
2. Ano - Používáme dále utěrky a toaletní papír.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a jiný odpad - náplně kopírek. Sběrné nádoby jsou umístěny v budově.
6. Způsob nakládání s vytříděným odpadem: Odvoz firmou zabývající se svozem komunálního odpadu. Odvoz na sběrný dvůr. Odvoz firmou zabývající se ekologickou likvidací odpadu. Recyklace.
7. Ano - Používáme čistící prostředky, úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Městský úřad Poděbrady
1. Ano - Používáme obálky.
2. Ano - Používáme dále toaletní papír.
3. 25 -50 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a sklo. Sběrná nádoba je umístěna na patře.
6. Odpady se odevzdávají  k dalšímu využití oprávněné osobě.
7. Používáme úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Městský úřad Příbram
1. Ne
2. Ne - Vlastně ano, používáme toaletní papír.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a nebezpečný odpad. Sběrná nádoba je umístěna na patře v budově.
6. Vytříděný odpad se předává oprávněné osobě.
7. Ano - ne: výběr (nákup) není cílený.
8. Ne

Městský úřad Rakovník
1. Ano - Používáme obálky.
2. Ano - Používáme dále toaletní papír a jiný papír - zakládací desky pořadačů.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a nebezpečný odpad. Sběrné nádoby jsou umístěny ve dvoře areálu.
6. Např. nebezpečný odpad - zářivky, autobaterie jsou ekologicky likvidovány.
7. Ne
8. Ne

Městský úřad Sadská
1. Ano - Používáme kancelářský papír A4 a obálky.
2. Ano - Používáme dále ubrousky a utěrky, toaletní papír.
3. 25-50 %
4. Kancelářský papír využíváme oboustranně nepravidelně.
5. Ano - Třídíme papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad. Sběrná nádoba je umístěna v budově.
6. Vytříděný odpad ukládáme do kontejnerů.
7. Ano - Používáme čistící prostředky, úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist