Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka komunálních vozidel na svoz odpadků

31.01.2007  |  127× přečteno      vytisknout článek

Dodávka komunálních vozidel na svoz odpadků

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762189
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovinsko  BusinessInfo.cz - Slovinsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovinsko/1000908/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
20.02.2007 
 
* Zdroj informace:  
ZÚ Lublaň  
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Oznámení č. 2007-773-SL
Zadavatel: Snaga Javno Podjetje (veřejný podnik k nakládání s odpadem) d.o.o., Povšetova 6, Ljublana 1000, Ivan Erklavec, tel.: 00386-1-4779711, fax: 00386-1-4779698, e-mail: jani.erklavec@snaga.si
Popis předmětu zakázky: dodávka komunálních vozidel na svoz odpadu
Celkové množství nebo rozsah: nabídky se předkládají jako jedna část nebo více částí, předpokládaná hodnota je 710.000 euro bez DPH
Kritéria pro zadání zakázky: ekonomicky nejvýhodnější nabídky na základě těchto měřítek:
1. cena: 60 bodů 2. termín dodání: 5 bodů 3. základní technické požadavky: 15 bodů, 4. servis do 10 km od sídla firmy: 5 bodů
Lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 20.2.2007

 
Popis tendru (Slovinština):

SI-Ljubljana: Vozila za stiskanje odpadkov
OBVESTILO O NAROČILU

Dobava

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E):
Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost Ivan Erklavec, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 97 11. E-pošta jani.erklavec@snaga.si. Faks 386 1 477 96 98.
Internetni naslov(-i):
Internetni naslov naročnika: www.snaga.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost Olga Okorn, soba 114, I. nadstropje, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 96 28. E-pošta olga.okorn@snaga.si. Faks 386 1 477 97 13. URL: www.snaga.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118, I. nadstropje, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 96 20. E-pošta snagalj@snaga.si. Faks 386 1 477 97 13. URL: www.snaga.si.
I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI:
Drugo.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) OPIS
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
JR B 11/06.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Snaga, d.o.o, Povšetova 6, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje:
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Dobava komunalnih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
34144512, 34144511.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):
II.1.8) Razdelitev na sklope:
Da.
Je treba predložiti ponudbe za: En ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne:
Ne.
II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ponudbe se lahko predložijo za en sklop, več sklopov ali vse sklope.
Ocenjena vrednost brez DDV: 170 000 000 SIT.
II.2.2) Opcije:
II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLUČEK:
Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila).

INFORMACIJE O SKLOPIH

SKLOP ŠT. 1
1) KRATEK OPIS:
Smetarsko vozilo - potisna plošča.
2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV):
34144512, 34144511.
3) KOLIČINA ALI OBSEG:
3 kosi.
4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA:
5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH:
SKLOP ŠT. 2
1) KRATEK OPIS:
Smetarska vozila - vrtljivi boben.
2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV):
34144512, 34144511.
3) KOLIČINA ALI OBSEG:
3 kosi.
4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA:
5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH:

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5 % od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
Po pogodbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila:
III.2) POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Pravni status - obvezna dokazila:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila:
III.3) POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:

ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka:
Odprti.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju:
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom:
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Cena. Ponderiranje: 60 točk.
2. Dobavni rok. Ponderiranje: 5 točk.
3. Preseganje osnovnih tehničnih zahtev. Ponderiranje: 15 točk.
4. Servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja. Ponderiranje: 5 točk.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba:
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:
JR B 11/06.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom:
z dne 17.3.2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 20.2.2007.
Dokumentacija se plačuje:
Navedite ceno: 10,43 EUR.
Pogoji in način plačila: Plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki, d.d., številka 02924-0020286671, s pripisom JR B 11/06.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
20.2.2007 - 12:00.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom:
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb).
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
21.2.2007 - 9:00.
Kraj: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sajni sobi št. 200, II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali komisiji pred odpiranjem.

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA:
VI.2) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI:
VI.3) DODATNE INFORMACIJE:
Merila za oddajo: V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: da. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: Ur. l. RS št. 28 z dne 17.3.2006, Ob-7705/06.
Ali je to neobvezno obvestilo? Ne.
VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke:
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
VI.5) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
28.12.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Michal Černík
ZÚ Lublaň
michal_cernik@mzv.cz

 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.Inisoft s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist