Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Budou PET lahve vratné?

13.07.2007  |  zdroj: Moderní obec  |  212× přečteno      vytisknout článek

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravuje návrh novely zákona o obalech, z něhož vyplývá, že skleněné a plastové lahve i nápojové plechovky by měly být zálohovány.

V současné době se vracejí pouze skleněné lahve, nově by se měl výkup týkat i tzv. jednocestných obalů, tj. ostatních skleněných lahví, PET lahví a plechovek. Povinnost zálohovat má být paušální - od malých obchodů až po hypermarkety.

Podle mluvčího MŽP Jakuba Kašpara ministerstvo nyní analyzuje zkušenosti z těch evropských zemí, kde již podobný systém funguje. "Návrh novely chceme předložit k veřejným připomínkám do konce roku 2007."

Podle studie společnosti IREAS, kterou si v roce 2006 objednalo MŽP, by se náklady na zavedení zálohové povinnosti na jednorázové nápojové obaly pohybovaly od 2,3 miliardy do 5,1 miliardy korun. Ministerstvo výsledky studie zpochybnilo, protože ta vychází z neúplných či chybných předpokladů (viz rámeček).


VÝROBCI A OBCHODNÍCI JSOU PROTI


Proti záměru MŽP se už postavili výrobci nápojů i obchodníci. Ředitel obalového institutu SYBA Vlado Volek konstatoval, že zavedení záloh na jednorázové umělohmotné lahve by pro výrobce a obchodníky znamenalo nakoupit nové technologie za několik miliard korun. Vysoké náklady by si vyžádalo i vybírání a přeprava prázdných obalů. Další miliardy korun by podle výkonného tajemníka Svazu výrobců nealkoholických nápojů Zdeňka Humla šly do systému opakovaně plněných PET lahví. "Podniky by musely investovat do nákupu těchto lahví, jejich přepravek i do nákupu plnicích linek," podotkl.

Tajemník Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí Jan Bláha uvedl, že náklady na tunu vytříděných PET lahví by v případě rozšíření zálohového systému vzrostly z nynějších 6000 Kč na 150 tisíc Kč.

Dobrovolný systém recyklace PET lahví zajišťuje nyní akciová společnost EKO-KOM. Jeho výstupy jsou pozitivní. Stávající požadavek EU pro rok 2005 je 23% recyklace plastů, ČR dosahuje naprosto nejlepšího čísla v členských zemích - a to 48 %. Již nyní naše republika výrazně překonává požadavky i pro rok 2012, kdy Evropská unie požaduje na členských zemích pouze 22,5% recyklaci plastu. Podle Jana Bláhy by stačilo, kdyby se do nynějšího systému sběru a třídění plastových lahví zapojilo o 2 až 8 % více lidí, a poté by měl srovnatelnou účinnost jako plánované zálohy.

PROTEST OBCÍ Z PLZEŇSKÉHO KRAJE

Zásadní nesouhlas s uvažovaným záměrem MŽP na zavedení zálohového systému pro nápojové obaly vyjádřilo ve svém dopise ministru Martinu Bursíkovi Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Mimo jiné v něm uvádí, že v ČR na základě zákona o obalech funguje systém zpětného odběru obalů a odpadu obalů, do něhož se zapojilo skoro pět a půl tisíce obcí, ve kterých žije 9,9 milionu obyvatel. V Plzeňském kraji je v něm zapojeno 90 % obcí a 96 % obyvatel kraje.

V odděleném sběru plastu tvoří podstatnou část - 80 % - PET lahve. Navrhovaný zálohový systém by způsobil naprosté zhroucení celého systému odděleného sběru těchto odpadů a nakládání s vytříděným odpadem. Proto se sdružení ptá, co budou obce dělat s prázdnými žlutými nádobami, kterých je jen na území Plzeňského kraje více než tři tisíce a pořizovací cena jednoho kontejneru je v průměru 8000 Kč? Co budou dělat obcemi zřizované společnosti zabývající se nakládáním s odpady a ostatní soukromé společnosti - oprávněné osoby - s investicemi do svozových vozů, třídicích a dotřiďovacích linek a ostatních zařízení pro odpadové hospodářství? Oprávněná je podle sdružení rovněž obava, že zavedením záloh na nápojové obaly poklesne motivace občanů odpad třídit.

S ministerským návrhem nesouhlasí ani pracovníci zajišťující odpadové hospodářství ve veřejné správě, svozové odpadové společnosti a zpracovatelé odpadů.

"Již jsme s naším nesouhlasem seznámili zástupce Parlamentu ČR zvolené za Plzeňský kraj. Ti se napříč politickým spektrem shodli na tom, že tento váš návrh nepodpoří!!! Věříme, že tento návrh, který není šťastný, nepředložíte vůbec do Parlamentu ČR," uvádí se v dopise.

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo 19. června 2007, tedy ve stejný den, kdy Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje adresovalo svůj dopis ministru Martinu Bursíkovi, tiskovou zprávu, v níž konstatuje, že zálohování obalů sníží znečištění životního prostředí a uspoří suroviny (v rámečku je výňatek ze zprávy).


Vysvětlení a argumenty Ministerstva životního prostředí ČR

Příkopy, příroda i ulice bez odházených lahví, konec s jejich spalováním v kamnech, razantní zvýšení recyklace, úspora surovin a podpora k prostředí šetrnějších obalů - to jsou důvody, proč Ministerstvo životního prostředí ČR připravuje novelu obalového zákona, která by umožnila rozšíření zálohového systému pro jedno- i vícecestné nápojové obaly, konkrétně lahve (skleněné i plastové) a nápojové plechovky. MŽP v současné době analyzuje zkušenosti těch evropských zemí, kde takový systém funguje (Německo, Švédsko, Dánsko aj.). V médiích se v posledních dnech objevují informace o studii, kterou si - údajně pro tento účel - MŽP nechalo zpracovat společností IREAS. Jde však o obecnou studii, kterou MŽP zadalo v červenci 2006 a odevzdána byla v listopadu téhož roku. Záměr MŽP zavést zálohový systém pro nápojové lahve a plechovky prezentoval ministr Martin Bursík v únoru 2007. Studie IREAS tedy vznikla bez znalosti konkrétního záměru MŽP, neobsahuje ale ani analýzu dostačující k přípravě záměru srovnatelného s existujícími evropskými zálohovými systémy.

Studie v některých částech vychází z neúplných či dokonce chybných, předpokladů, což ovlivňuje odhad nákladů na zavedení celého systému. Uvádí například řádově chybný údaj o počtu obchodů v ČR. Hovoří o 1500 hypermarketech, zatímco ve skutečnosti jich je zhruba 220. Podobně počítá s 7500 supermarkety, skutečné číslo je zhruba 725 (asi 1200 i s diskontními prodejnami). Z toho vyplynulo několikanásobné nadhodnocení nákladů na technická opatření zálohového systému a neobjektivní tvrzení o jeho vysokých nákladech.

Studie IREAS zcela opomíjí příjmy výrobců a dodavatelů obalů ze zálohového systému a počítá pouze s jejich výdaji. Vůbec nepředpokládá rozšíření opakovaně použitelných nápojových obalů, k němuž postupně dojde v důsledku zavedení zálohového systému. Nezapočítává tedy ani žádné pozitivní efekty v podobě úspory surovin, energií apod. Právě zlepšení systému vratných nápojových obalů s cílem prevence vzniku zbytečného odpadu bylo důvodem zadání studie.

Zkušenosti ze světa ukazují, že se zálohování promítá do cen nápojů jen ve velmi malé míře kolem 0,1-2 %. Efekt na účinnost využití obalového materiálu je však velmi významný - návratnost do systému (opětovné naplnění či recyklace) dosahuje až 98 %, nejvyšší účinnost dobrovolného sběru je zhruba poloviční (v ČR 48 %). Kromě toho právě nápojové obaly tvoří významnou část odpadků, které se povalují na ulicích a v příkopech. Zálohový systém tento odpad z přírody přitom pomáhá účinně odstraňovat.

ZDROJ: MŽP


Vývoj v ČR ve sběru a třídění plastů (v %)

2002 2003 2004 2005 2006

Plasty celkem 27 34 38 42 46

PET nápojový 33 34 40 49 51


Související články


Poslední diskuse k článku - 4 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Trocha zamyšlení
Předně, nejsem ani proti ani pro. Piju kvalitní pivo nebo čaj, což není rozhodně problém toho co lze koupit v PET nebo plechovce. Z toho co jsem četl, že se stalo v Německu bych se pokusil odhadnout co se asi stane u nás, ale rozhodně se nechci pouštěl do výpočtů.
1) Bude třeba vytvořit sběrná místa. A jeden automat stojí okolo 50000 Kč, kontejner stojí 9000 Kč a nepotřebuje ani energii ani náročnou obsluhu a udržbu.
2) Spotřebitel bude hledat jak se tomu vyhnout. Třeba nákupem ovocných sirupů a vody z kohoutku. Tedy pokles prodeje.
3) Jedinou obranou maloobchodu (večerek, benzínek, občerstvení atd.) aby se nestaly sběrnami odpadu, bude omezení prodeje.
4) Sběr a recyklace plastů, krerá by podporována z prodeje PET ztratí tuto podporu, zhruba 8000 - 10000 Kč/t
5) Při předpokládané 100% návratnosti, z čeho bude placen provoz systému, když bude muset všechny peníze vyplatit zpět?

Když to na to podívám, tak vidím, jenom samé výdaje a žádné příjmy. Dle mého laického názoru je proto navýsost pokrytecké tvrdit, že se to v ceně nápojů nijak neprojeví.
vloženo: 10.08.2007 12:53     vložil: Pepa Praha Reagovat 
Re: Re: zálohy na obaly
AD 1. Myslím že jde o to jak bude nastavená výše zálohy.
AD 2. Obcím snad nezmizí zdroj na financování tříděného odpadu úplně, ne? Určitě existují nějaká data o množství různých typů odpadu, podle kterých lze stávající dotace přepočítat.
AD 3. Úžasná realita zákazníka jak se táhne s lahvemi od piva a vrací je...
AD 4. Máte pravdu, ale je spousta rodičů které to své děti neučí a ani oni samotní se to nikdy nenaučí.
Můžeme vést spory o tom jaká metoda je lepší, ale stávající metoda nedokázala zabránit spoustám PET lahví válejících se všude možne, to musíte uznat.
vloženo: 03.08.2007 11:12     vložil:  cucil Reagovat 
Re: zálohy na obaly
Zavedení zálohy na PET obaly bude mít podle německých zkušeností negativní dopad na životní prostředí:
1. po určité době si zákazník započítá cenu zálohy do ceny produktu a lahev vyhodí do netříděného odpadu
2. obce, kterým zmizí zdroj na financování tříděného odpadu budou omezovat počet kontejnerů na tříděný odpad - občané přestanou třídit i ostatní suroviny
3. obchodníci zvýší nabídku nápojů v tetrapacku, který je podstatně hůř recyklovatelný
4. úžasná představa zákaznice, která ráno táhne do práce objemnou tašku s prázdnými PET lahvemi, aby po práci s nimi "skočila" do obchodu je vrátit.
Je přeci výchovnější pověřit děti odnášet PET lahve do kontejnerů. V jejich myslích to zůstane uloženo i pro nakládání s dalšími druhotnými surovinami. Je to čistší způsob než začít zálohovat třeba sáček na mouku nebo kelímek od jogurtu.
Dále sei představme, že hygienici budou penalizovat obchodníky za výskyt vratných PET lahví od mléka se zbytky rozkládajícího se mléka. Nebo začneme zákazníky honit k umyvadlu vymývat tyto lahve nejlépe za použití saponátů?
Myslím si, že myslet se musí eko-logicky.
vloženo: 30.07.2007 18:30     vložil:  Karel K Reagovat 
zálohy na obaly
Konečně jeden z mála rozumných nápadů v parlamentu. Snad již konečně budou náklady platit uživatelé systému a ne všichni jako dosud přesto, že např. PET zásadně nekupuji. Ona ta kvalita nápojů v nich je nesrovnatelná se sklem. Pochopitelně, že se všichni, co na stávajícím systému vydělávají a to ne málo, budou bouřit.Vždyť to spotřebitel platí několikrát. Ale před zavedením PET a snížením zálohových obalů, to nikomu nevadilo a zrušním vracení obalů všichni vydělali, tak teď to mohou vrátit když křičí, že to bude něco stát. Konečně se snad zbavíme toho nepořádku všude, kam se člověk podívá. Jak jednoduché Watsone!!
vloženo: 25.07.2007 08:05     vložil:  MS Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.Inisoft s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist