Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Konec třídění v Čechách?

16.08.2007  |  zdroj: Logistika  |  150× přečteno      vytisknout článek

Konec třídění v Čechách? Záměr ministra Bursíka zavést pro nápojové obaly zálohový systém vyvolal velkou pozornost. Veřejnost, neobeznámená s praxí odpadového hospodářství, to většinou vnímá jako pozitivní krok. Jaké však budou skutečné dopady záloh, pokud se je podaří prosadit?

Propagátoři záloh opakují, že výhodou bude snížení množství odpadů, protože obaly na jedno použití se budou vracet do obchodů, případně výrobci přejdou na obaly opakovaně používané.

POTÍŽE V NĚMECKU

Před několika lety u nás zavedla Pepsi Cola i Coca-Cola opakovaně používané PET lahve, spotřebitelé o ně však neměli zájem. Tehdy byly převálcovány raketovým nástupem jednorázových PET lahví. Když v Německu k 1. lednu 2003 zavedli zálohový systém na nevratné nápojové obaly (lahve i plechovky), jeho start nebyl bez problémů.

Logicky se mu nejvíce bránili výrobci a obchodníci. Zákazníkům zpočátku zálohování velmi ztrpčovalo život. Dlouho zde fungovalo sedm různých zálohových systémů, z čehož plynula nutnost vracet lahve pouze do toho obchodu, kde byly koupeny (záloha činila 25 eurocentů za jednorázový obal, patnáct centů za vícenásobný). Jednotný systém vracení začal se zpožděním fungovat až v polovině minulého roku.

Podle studie švýcarské poradenské společnosti Prognos AG z roku 2004 (tedy rok po zavedení záloh) zaznamenala výroba nealkoholických nápojů v Německu meziroční ztrátu 502 milionů eur a výroba nápojových obalů ztrátu 238 milionů eur. Navazující sektory pak přišly o více než 740 milionů eur. Výsledný úbytek pracovních míst vyčíslili autoři na 2700 až 9700. Celkové ztráty byly v roce 2004 odhadnuty mezi půl až více než jednou miliardou eur.

Vícenásobně vratné lahve jsou ekology považovány za environmentálně výhodné. Ministr Martin Bursík při jednom ze svých vystoupení uvedl, že v ceně nápoje i dnes platíte cenu obalu, což se nezmění u vratných lahví. "Pokud se ale lahev třeba desetkrát otočí, budete při nákupu platit vlastně jenom desetinu její ceny," řekl. Tento předpoklad je však mimo technické možnosti. Opakovaně použitelné PET lahve mohou absolvovat dva až tři cykly. Pak jsou už mechanicky opotřebované a musejí se vyřadit.

CO TO UDĚLÁ S OBCHODEM

Podle statistik zveřejněných společností Eko-kom se v České republice za rok uvede na trh a do oběhu zhruba 59 tisíc tun nápojových PET lahví. Z toho se více než 30 tisíc tun PET lahví vytřídí a recykluje. Na skládkách skončí za rok přibližně 29 tisíc tun PET lahví. Vytřídí a recykluje se tedy zhruba každá druhá.

Za deset let fungování kolektivního systému, zajišťujícího zpětný odběr obalových odpadů (tj. systému Eko-kom), stouplo množství vytříděného obalového odpadu až na více než 43 kilogramů na hlavu a rok, čímž jsme se dostali na absolutní špičku v míře recyklace v Evropě. Předstihli jsme většinu "starých" členských zemí a před námi je pouze Německo (nicméně tam po zavedení záloh došlo k poklesu recyklace plastů). Po republice je nyní rozmístěno přes 140 tisíc barevných kontejnerů (z toho 55 tisíc na plasty) a jejich síť je rozhodně hustší než síť obchodů.

Podle údajů Eko-komu jsou náklady na separaci 60 tisíc tun všech plastových odpadů sbíraných v obcích ČR zhruba 400 mil. korun. Zavedení záloh má zajistit, aby na skládkách nekončily prakticky žádné PET lahve. Jelikož Česká republika nebohatne z ropných vrtů, měla by tato operace být aspoň do jisté míry ekonomicky udržitelná. Odborníci však odhadují, že cena za to, abychom zmíněných 29 tisíc tun PET lahví dostali ze skládek, bude dvě až čtyři miliardy korun.

Obchodníci budou muset zajistit změnu ve značení svých obalů (zavedení vratných známek), nakoupit sběrné automaty do každé provozovny, vyřešit skladování sebraných PET lahví a jejich dopravu ke zpracovatelům (nehledě na otázky hygieny skladování odpadů ve skladech pro potraviny).

Systém nejspíš bude vypadat tak, že lahve budou opatřeny vratnou známkou, která se při zpětném odebrání znehodnotí. Pokud by se to neudělalo, muselo by se s obaly zacházet jako s ceninou (každá lahev v hodnotě 3-5 korun) a musely by se ke zpracovateli dovážet v neslisovaném stavu (s odpovídajícími nároky na dopravu).

Dopad je jednoznačný: nikdo nemůže zajistit, aby lidé dávali do automatu pouze PET lahve a nic jiného. Stejně tak není možné kvalitní třídění PET materiálu podle barvy. Rozdrcený materiál je proto surovinou nejhorší kvality s nedefinovaným složením a vyváží se na podřadné účely do Číny.

BUDOU CHTÍT OBCE TŘÍDIT?

Zavedení záloh na jednorázové obaly však bude mít v České republice daleko drtivější dopad na odpadové hospodářství měst a obcí. Vytříděný PET je ekonomickým tahounem třídění komunálních odpadů u nás. Komunální systémy jsou velmi nákladné a obce na ně obvykle musejí doplácet. Prodej vytříděných PET lahví spolu s příspěvky ze systému Eko-kom zajišťují, aby obce mohly systémy provozovat. Pokud PET ze systému zmizí, zůstanou v kontejnerech jen ty podíly, o které je malý, případně vůbec žádný zájem. Budou pak mít obce ještě důvod třídit, respektive budou mít za co systémy provozovat?

Tím, že budou PET lahve vyvedeny ze systému separace, znehodnotí se investice dosud do systému vložené. Obce i odpadářské firmy za posledních patnáct let investovaly obrovské prostředky do zařízení spojených s odpadovým hospodářstvím. Vedle zmíněných 140 tisíc kontejnerů (při ceně kontejneru zhruba 8 tisíc korun jsou náklady kolem jedné miliardy korun) byly vybudovány dotřiďovací linky, byla nakoupena svozová technika, drtiče, lisy, byly vybudovány zpracovatelské kapacity (nejen na PET, ale i na směsné plasty a ostatní druhy).

Vedle finanční otázky je zde také otázka lidská: starostové, pracovníci odborů životního prostředí, pracovníci odpadářských firem po léta budovali systém, který se nyní přes dílčí potíže ukazuje jako funkční a velmi efektivní. Umělým naroubováním zálohového systému přijde celá jejich práce vniveč. Léta přesvědčovali domácnosti, že je nutné důsledně třídit. Teď jim budou říkat: "Ne, nenoste ty lahve do kontejneru, co máte u domu, musíte je nosit do obchodu."

Provoz zálohového systému se promítne také do poplatků za nakládání s odpady. Zmizí-li z komunálního odpadu ekonomicky nejefektnější složka, budou muset tento úbytek logicky zaplatit občané.

Čím má být fungující systém nahrazen? Podle svého tiskového mluvčího Jakuba Kašpara zadal ministr analýzu legislativního řešení zálohování nápojových obalů v zemích EU - např. Skandinávii, Německu či Nizozemsku. Na základě této analýzy bude vznikat návrh na řešení dané problematiky v České republice. Studie by měla být hotová koncem června. Ministerstvo by ve studii rozhodně nemělo zapomenout prozkoumat jednu otázku: nebudou-li PET lahve součástí komunálního sběru, jak dosáhne Česká republika kvót materiálového využití, které nám pod sankcemi nařizuje Evropská unie?

AUTOR: Jarmila Šťastná

Je šéfredaktorkou časopisu Odpady


Související články


Poslední diskuse k článku - 8 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Re: Zdražit poplatky za svoz komunálního odpadu
Milá Veroniko, umíte si představit města, hlavně sídliště se svozem odpadu 1x za 14 dní? Rejdiště potkanů, nic jiného nedokážete, cesta je zavedení nové generace obalů, to je úkol dne.
vloženo: 11.02.2008 12:28     vložil: Miloslav Reagovat 
Re: Zdražit poplatky za svoz komunálního odpadu
Vždy jsem se snažil třídit odpad, považoval jsem to za dobrou a potřebnou věc. Ale plán dalšího zdražení poplatku za odvoz odpadu mě pěkně namíchl.Vždyť již nyní naše 5-ti člená rodina platí 2.500,- kč ročně a to bez ohledu kolik odpadu vyprodukujeme, nebo vytřídíme.Zdražení spíše spoustu lidí odradí od třídění odpadu.Tož to taky možu do tý popelnice začít sypat všecko, včetnš zdechlých králíků a tak.
vloženo: 10.01.2008 21:11     vložil:  hanz Reagovat 
Re: Zdražit poplatky za svoz komunálního odpadu
Pravda, zvyšování cen a poplatků je řešením, jak pro ty movitější, tak pro zbývající plebs. Movitějším příliš nevadí zvýšení cen elektřiny, plynu a logicky následně i dřeva. Kupodivu jim nevadí ani Temelín, který byl původně financován z kapes všech občanů této země a měl sloužit k energetické nezávislosti. Dnes zvyšuje ceny občanům, kteří jej financovali a jejich dětem a dětem jejich dětí (to opakujme aspoň na 5000 let) ukládá jaderný odpad do země, ve které mají žít. Elektřinu, která jim měla být všem ku prospěchu vyveze za světové ceny tam, kde mají světové příjmy a je pro ně levná. To, na čem se dočasně "vydělá" skončí v kapsách několika manažerů, politiků a reklamních agentur, veřejné mínění je třeba nějak směřovat a ovládat, zákony tvořit tak, aby vynášely. Plastové lahve a jiné odpadní plasty - není, nebo nebude problém. Zvýšíme daně na poslední dostupnou energii - uhlí. To bych se náramně divil, že by lidé nezačali vybírat kontejnery s plasty a používat je na topení, když se to umí, to je pane teplíčko... Tak to chce ještě zákon o povolení razií a zjednodušených domovních prohlídek (bude platit jen na občany, kteří mají příjmy menší, než řekněme pětinásobek životního minima, máme přece demokracii..). Jo, o životním prostředí, to musíte mít přehled a hlavně NADHLED! Sláva zeleným, Jirka
vloženo: 18.10.2007 09:52     vložil:  Jirka Reagovat 
Zdražit poplatky za svoz komunálního odpadu
Myslím si, že v ČR nejsou v obchodech prostory pro skladování PET lahví.Navrhovala bych zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu a snížení intenzity svozu odpadu. U spořivých lidí by to mělo za následek snížení produkce komunálního odpadu tím, že by docházelo k vyššímu třídění recyklovatelných odpadů.
Toto tvrzení mám podložené z obce, kde vlivem zdražení poplatku za svoz a snížením vývozu odpadu jednou za 2 týdny namísto jednou za týden mělo za následek nárůst produkce tříděných odpadů.
vloženo: 02.10.2007 10:17     vložil:  Veronika Reagovat 
Re: Re: polopravdy, ak nie...
....bohužel skutečnost je ještě smutnější - nejpravděpodobnější varianta rozhodně není odvoz do stáčíren čehokoliv, ale drcení na sběrných místech (velké provozovny - nemá cenu se bavit o nějakých koloniálech) a odvoz ke zpracovatelům - JDE O SBĚR ODPADU, NE SYSTÉM VRATNÝCH OBALŮ. A víte co je jeden z hlavních prezentovaných důvodů (asi ne, protože nikdo od Zelených nedokázal říct, proč by se tento systém měl zavést - asi hlavně proto, že to měli v předvolebním programu) - ABY SE TY PETKY NEVÁLELY V PŘÍRODĚ - tak tomu říkám estétský přístup k ochraně ŽP. No když nás ostatní tak nepálí......
vloženo: 06.09.2007 12:34     vložil: Yoll Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
EKO-KOM a.s.Asekol s.r.o.Inisoft s.r.o.EKOLAMP s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist