Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka odpadních nádob z plastů

25.09.2007  |  141× přečteno      vytisknout článek

Dodávka odpadních nádob z plastů

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764886
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Rumunsko  BusinessInfo.cz - Rumunsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/rumunsko/1000686/">(teritoriální informace Rumunsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
12.11.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 183 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Comuna Runcu vypisuje výběrové řízení na dodávku odpadních nádob z plastů. Nabídka do tendru musí být zaslána do 12. 11. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v rumunštině.

 
Popis tendru (Rumunština):

RO-Runcu: Containere din plastic pentru deşeuri
ANUNŢ DE PARTICIPARE

Produse

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT:
Comuna Runcu (Consiliul Local al Comunei Runcu), Consiliul Local Runcu, Contact: Adi Cimpeanu, RO-217390 Runcu. Tel. 40 253 27 94 00. E-mail: cimpeanuadi@yahoo.com. Fax 40 253 27 88 18.
Alte informaţii pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.
Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE):
Autoritate regională sau locală.
Servicii publice generale.
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante: nu.

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achiziţie bunuri - europubele, com. Runcu, jud. Gorj.
II.1.2) Tip de contract şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Produse.
Cumpărare.
Locul principal de livrare: Sediul autorităţii contractante - Consiliul Local Runcu, com. Runcu, jud. Gorj.
II.1.3) Anunţul implică:
Un contract de achiziţii publice.
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru:
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:
Achiziţie europubele 240 l - 5000 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice):
25223300.
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa Acordului Privind Contractele De Achiziţii Publice (GPA):
Nu.
II.1.8) Împărţire în loturi:
Nu.
II.1.9) Vor fi acceptate variante:
Nu.
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul:
Achiziţie europubele 240 l - 5000 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 145 000 EUR.
II.2.2) Opţiuni:
Nu.
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE:
Durata în luni: 3 (începând cu data atribuirii contractului).

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate:
Garanţia de participare 9.000 lei - Garanţie de bună execuţie - 5 % din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele condiţii de finanţare şi modalităţi de plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante:
Conform procedurilor aplicate proiectelor finanţate prin PHARE.
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asocierea pentru depunerea unei oferte comune (art. 44/OUG 34/2006).
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale:
Da.
Conform cerinţelor impuse de proiectele cu finanţare PHARE, descrise în documentaţia de atribuire.
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Operatorii economici trebuie să deţină: Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (forma completă)/Statutul societăţii şi actele adiţionale, după caz, actul constitutiv/aut. de funcţionare/alte echivalente; pers. jur. străine (traducere în limba română, legalizată). Cerinţă obligatorie: doumente doveditoare privind forma de înregistrare/apartenenţă profesională.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Bilanţuri contabile pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, să fie de cel puţin 3 ori valoarea contractului. Profit net pozitiv pe ultimul an contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnică:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Experienţa generală 3 ani. Sistemul de management al calităţii. Echipament necesar derulării proiectului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Minim 3 contracte de furnizare similare ca valoare şi complexitate. Documente care să ateste aceste livrări, mostre, descrieri, fotografii, fişe tehnice.
III.2.4) Contracte rezervate:
Nu.
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:
Nu.
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective:
Nu.

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIP DE PROCEDURĂ
IV.1.1) Tip de procedură:
Licitaţie deschisă.
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe:
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului:
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire:
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv.
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică:
Nu.
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
PHARE 1/2007.
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract:
Nu.
IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare sau a documentului descriptiv
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 5.11.2007 - 16:00.
Documente de plată:
Preţul: 500 RON.
Condiţii şi modalitate de plată: Depunere la casieria C.L. Runcu a contravalorii în numerar.
IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
12.11.2007 - 16:00.
IV.3.5) Data transmiterii invitaţiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaţilor selectaţi:
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare:
Română.
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta:
Durată în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor).
IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor:
Data: 13.11.2007 - 10:00.
Locul: Sala de şedinţe a Consiliului Local Runcu, com. Runcu, jud. Gorj
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.
Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor, conf. art. 33, din HGR nr. 925/2006. Observatori din partea M.F.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC:
Nu.
VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE:
Da.
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): Program de coeziune economică şi socială PHARE 2004.
VI.3) ALTE INFORMAŢII:
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac:
Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, RO-030084 Bucureşti. E-mail: office@cnsc.ro. Tel. 40 21 310 46 41. URL: www.cnsc.ro. Fax 40 21 310 46 42.
Organismul competent pentru procedurile de mediere:
Curtea de Apel Craiova, bld. Nicolae Titulescu nr. 4, RO-200188 Craiova. E-mail: cacraiova@just.ro. Tel. 40 251 41 85 68. URL: www.portal.just.ro. Fax 40 251 41 56 00.
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac:
Precizări privind termenul (termenele) limită de exercitare a căilor de atac: 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac:
Viceprimar - Cimpeanu Adi, com. Runcu, sat Runcu, jud. Gorj, RO-217390 Runcu. E-mail: cimpeanuadi@yahoo.com. Tel. 40 724 21 52 59. Fax 40 253 27 88 18.
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ:
20.9.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.Asekol s.r.o.EKO-KOM a.s.EKOLAMP s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist