Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Vozidla pro sběr tříděného a pevného městského odpadu

26.11.2007  |  126× přečteno      vytisknout článek

Vozidla pro sběr tříděného a pevného městského odpadu

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200765733
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiné  
 
* Země: 
Itálie  BusinessInfo.cz - Itálie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/italie/1000683/">(teritoriální informace Itálie) 
 
* Datum uzávěrky:  
09.01.2008 
 
* Zdroj informace:  
ZÚ Řím
 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T178705 Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než ta, která jsou konstruována především pro dopravu osob nebo nákladu (např. vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)

 
 
 
Anotace tendru:

I-Avigliana: Vozidla pro sběr odpadků
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
Dodávky

ODDÍL I:
VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1)NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Acsel spa, corso Torino 6/b, K rukám: Ufficio Gare, I-10051 Avigliana.
Tel.: 01 19 34 29 78.
E-mail: segreteria@acselspa.it.
Fax: 01 19 36 87 83.I
nternetová adresa:Obecná adresa veřejného zadavatele: www.acselspa.it.
Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech.
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech.
Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa.

II.1) POPIS
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): 34144511, 34144510, 34144512, 34144430.
Popis: 6 Vozidel pro sběr odpadků – tříděný a pevný městský odpad.

ODDÍL IV:
ŘÍZENÍ
IV.3)ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 9.1.2008 - 13:00.
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány: Italština.

 
Popis tendru (Italština):

I-Avigliana: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
2007/S 225-274578
BANDO DI GARA
Forniture

SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Acsel spa, corso Torino 6/b, All`attenzione di: Ufficio Gare, I-10051 Avigliana. Tel. 01 19 34 29 78. E-mail: segreteria@acselspa.it. Fax 01 19 36 87 83.Indirizzo(i) internet:Amministrazione aggiudicatrice: www.acselspa.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.Il capitolato d`oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: Impresa pubblica (società per azioni a capitale totalmente pubblico).Ambiente.L`amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II:
OGGETTO DELL`APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all`appalto dall`amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di automezzi per la raccolta rifiuti.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.Acquisto.Luogo principale di consegna: Uno o più siti ubicati nel territorio servito dall`Acsel spa (Comuni della Valle di Susa).
II.1.3)L`avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4)Informazioni relative all`accordo quadro:
II.1.5)Breve descrizione dell`appalto o degli acquisti: Fornitura di n. 6 automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli raccolti in maniera differenziata.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34144511, 34144510, 34144512, 34144430.
II.1.7)L`appalto rientra nel campo di applicazione dell`accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8)Divisione in lotti: No.
II.1.9)Ammissibilità di varianti: No.
II.2)QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL`APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale: N. 6 automezzi per complessivi Euro 549.000,00, iva esclusa Valore stimato, IVA esclusa: 549000.00 EUR.
II.2.2)Opzioni: Sì.Descrizione delle opzioni: Facoltà dell`Acsel spa di acquistare entro i successivi 180 giorni dall`aggiudicazione definitiva ulteriori automezzi ai sensi del punto 19. del Capitolato speciale - Disposizioni generaliCalendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: giorni: 180 (dall`aggiudicazione dell`appalto).
II.3)DURATA DELL`APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in giorni: 120 (dall`aggiudicazione dell`appalto).

SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL`APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 10.980,00 pari al 2% dell`importo posto a base di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell`appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell`appalto: No.
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all`iscrizione nell`albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti previsti dal Capitolato speciale - Disposizioni generali Punto 5 Busta A "Documentazione amministrativa" pubblicato sul sito Internet www.acselspa.it.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti previsti dal Capitolato speciale - Disposizioni generali Punto 5 Busta A "Documentazione amministrativa" pubblicato sul sito Internet www.acselspa.it. III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti previsti dal Capitolato speciale - Disposizioni generali Punto 5 Busta B "Documentazione tecnica" pubblicato sul sito Internet www.acselspa.it.
III.2.4)Appalti riservati: No.
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL`APPALTO DI SERVIZI
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

SEZIONE IV:
PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:1. Prezzo. Ponderazione: 40.2. Tempi di consegna. Ponderazione: 30.3. Qualità. Ponderazione: 20.4. Assistenza tecnica. Ponderazione: 10.
IV.2.2)Ricorso ad un`asta elettronica: No.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d`oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documenti a pagamento: no.
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9.1.2008 - 13:00.
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l`offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data: 10.1.2008 - 10:00.Luogo: Acsel spa - C.so Torino 6/b - Avigliana (TO)Persone ammesse ad assistere all`apertura delle offerte: sì.Legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati.

SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Piemonte, C.so Stati Uniti 49, I-10129 Torino.
VI.4.2)Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Il ricorso avverso il presente bando di gara deve essere presentato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20.11.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Jozef Špánik

jozef_spanik@mzv.cz

 
 
 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
EKO-KOM a.s.EKOLAMP s.r.o.Inisoft s.r.o.Asekol s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist