Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka záznamových médií a recyklační služby

20.03.2008  |  124× přečteno      vytisknout článek

Dodávka záznamových médií a recyklační služby

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867147
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie  BusinessInfo.cz - Belgie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/belgie/1000809/">(teritoriální informace Belgie) 
 
* Datum uzávěrky:  
24.04.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 52 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise vypisuje výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na dodávku záznamových médií a recyklační služby. Nabídka do tendru musí být zaslána do 24. 4. 2008. Tendrová dokumentace je bezplatně dostupná pro firmy do 17. 4. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována v jakémkoliv jazyce členského státu EU.

 
Popis tendru (Slovenština):

B-Brusel: Dodávka záznamových médií a recyklačních služeb

Oznámení o zakázce
Dodávky

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místa:

Evropská komise, generální ředitelství pro komunikaci, oddělení COMM.C1, Audiovizuální služby, k rukám: Fabrizia de Rosa, vedoucí oddělení, BERL 4/363, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tel.: (32-2) 299 37 39. Fax: (32-2) 299 93 01. E-mail: Fabrizia.de-rosa@ec.europa.eu.

Internetová adresa:
Obecná adresa veřejného zadavatele: ec.europa.eu

Další informace lze získat:

Evropská komise, oddělení COMM.C.1, Audiovizuální služby, BERL 4/366, k rukám: Laurence Garab, B-1049 Bruxelles/Brussel. Fax: (32-2) 299 93 01. E-mail: laurence.garab@ec.europa.eu.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:

Evropská komise, oddělení COMM.C.1, Audiovizuální služby, BERL 4/366, k rukám: Laurence Garab, B-1049 Bruxelles/Brussel. Fax: (32-2) 299 93 01. E-mail: laurence.garab@ec.europa.eu.


Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:


Viz výše uvedená kontaktní místa.


I.2)
Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:

Evropský orgán/agentura nebo evropská organizace.
Služby pro širokou veřejnost.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.


Oddíl II: Předmět zakázky


II.1)
Popis

II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Dodávka záznamových médií a recyklačních služeb.

II.1.2)
Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:

Dodávky.
Koupě.
Hlavní místo plnění: B-Bruxelles/Brussel.

II.1.3)
Toto oznámení se týká:

Uzavření rámcové smlouvy.

II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě:

Rámcová smlouva s jediným účastníkem.
Doba trvání rámcové smlouvy: 4 roky.
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy:
Odhadovaná hodnota: 1 300 000 EUR bez DPH.

II.1.5)
Stručný popis zakázky:

Zakázka se zaměří na dodání audiovizuálních záznamových médií a recyklaci. Všechny materiály musí být vhodné na vysílání, které umožní pokrytí, editování, kopírování, vydání a uchování současných událostí EU.

II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

25331000, 25261000, 25263000, 90315300.

II.1.7)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):

Ano.

II.1.8)
Rozdělení do položek:

Ano.
Nabídky mohou být podány pro: 1 nebo více položek.

II.1.9)
Budou přijímány varianty:

Ne.

II.2)
Množství nebo rozsah zakázky

II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Odhadovaná hodnota jednotlivých rámcových smluv je následující:
položka č. I – záznamová média: 250 000 EUR za rok, tj. 1 000 000 EUR na 4 roky;
položka č. II – recyklační služby: 75 000 EUR za rok, tj. 300 000 EUR na 4 roky.

II.2.2)
Opce:
Ne.

II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání: 48 měsíců od zadání zakázky.


Informace o položkách


Položka č. 1

Název: záznamová média.

1)
Stručný popis:

Zakázka se týká dodání audiovizuálních záznamových médií. Všechny materiály musí být vhodné na vysílání, které umožní pokrytí, editování, kopírování, vydání a uchování současných událostí EU.

2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

25331000, 25261000, 25263000.

3)
Množství nebo rozsah:

1 000 000 EUR / 4 roky.

4)
Údaj o odlišném datu doby trvání zakázky nebo zahájení/dokončení:

Doba trvání: 48 měsíců od zadání zakázky.

Položka č. 2

Název: recyklační služby pro záznamová média

2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

90315300.

3)
Množství nebo rozsah:

300 000 EUR / 4 roky.

4)
Údaj o odlišném datu doby trvání zakázky nebo zahájení/dokončení:

Doba trvání: 48 měsíců od zadání zakázky.


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace


III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce

III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:
Platba bude provedena do 30 dní od data předložení faktury, řádně vystavené v souladu s vnitrostátními účetními předpisy, a kopie objednávky.

III.1.4)
Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:

Ne.

III.2)
Podmínky účasti

III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
viz příslušný bod ve specifikacích.

III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
viz příslušný bod ve specifikacích.

III.2.3)
Technická způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
viz příslušný bod ve specifikacích.

III.2.4)
Vyhrazené zakázky:

Ne.


Oddíl IV: Řízení


IV.1)
Druh řízení

IV.1.1)
Druh řízení:

Otevřené.

IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky

IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejnižší cena.

IV.2.2)
Bude použita elektronická aukce:

Ne.

IV.3)
Administrativní informace

IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

PO/2008-11/C1.

IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Ne.

IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 17.4.2008.
Poplatek za dokumenty: Ne.

IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

24.4.2008 (15:00).

IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština.

IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

Doba trvání: 8 měsíců od uplynutí lhůty pro přijetí nabídek.

IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek:

30.4.2008 (15:00).
Místo: Budova Berlaymont, rue de la Loi 200, B-Bruxelles/Brussel.
Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.
Zástupci Komise a zástupci uchazečů.


Oddíl VI: Doplňující informace


VI.1)
Jedná se o opakovanou zakázku:

Ne.

VI.2)
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:

Ne.

VI.4)
Odvolací řízení

VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 03 21 00. E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu. URL: curia.europa.eu.

Subjekt odpovědný za mediační řízení:


Evropský veřejný ochránce práv, 1, avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg Cedex. Tel.: (33) 388 17 23 13. Fax: (33) 388 17 90 62. E-mail: eo@ombudsman.europa.eu. URL: www.ombudsman.europa.eu.


VI.4.2)
Podání odvolání:

Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
do 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 03 21 00. E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu. URL: curia.europa.eu.

VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
3.3.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.Asekol s.r.o.EKO-KOM a.s.EKOLAMP s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist