Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Neomezujte dostupnost informací o toxických látkách v odpadech, vyzvala Arnika ministra Římana

26.03.2008  |  130× přečteno      vytisknout článek

Neomezujte dostupnost informací o toxických látkách v odpadech, vyzvala Arnika ministra Římana

PRAHA – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) se opětovně pokouší omezit dostupnost informací o toxických látkách v odpadech v Integrovaném registru znečišťování (IRZ). V nařízení, o kterém má zítra jednat Vláda ČR, je proti stanovení ohlašovacích prahů pro chemické látky v odpadech. „Postoj ministerstva vedeného Ing. Martinem Římanem je v rozporu s již schváleným zákonem (1) a s mezinárodními závazky České republiky. Proto jsme se rozhodli dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu ministrovi či jeho zástupci předat archy petice Budoucnost bez jedů – II (2)  se 16 206 podpisy a Výzvu starostů a zastupitelů za zachování IRZ (3). Ministru Římanovi tak chceme připomenout, že jeho požadavek je v rozporu se zájmem veřejnosti a členů samospráv,“ řekl v souvislosti s dnešní akcí Arniky na MPO ČR vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

Nařízení, o kterém má ve středu 26. března jednat vláda, připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR a už při jeho přípravě v minulém roce učinilo značné ústupky MPO a zájmovým průmyslovým svazům. Vláda jej projednávala již společně se zákonem o integrovaném registru znečišťování, který už vyšel ve Sbírce zákonů. „Ten přímo vládě stanovuje povinnost vydat nařízení se seznamem látek, které se mají ohlašovat v odpadech. Požadavek MPO je tedy v rozporu se zákonem. Kromě toho látky v odpadech průmyslové podniky již tři roky ohlašují. Nejde tedy o žádnou novinku, která by průmysl zatížila novými vysokými náklady. Naopak ústupek od povinnosti ohlašovat látky v odpadech by nejspíš vedl ke zvýšení finančních nároků na státní rozpočet, protože státní správa by si musela data dnes ohlašovaná do IRZ opatřovat zadáváním placených expertiz,“ shrnul výhrady k požadavku MPO Petrlík.

Se zrušením povinnosti ohlašovat toxické látky v odpadech nesouhlasí kromě více jak 16 tisíc signatářů petice také 208 starostů, primátorů a členů obecních i krajských zastupitelstev, včetně členů ODS a dalších stran vládní koalice (2). Od velikonočního pondělí zasílají také jednotliví lidé ministru Římanovi protestní e-maily. Za 13 hodin je na ministerstvo odeslalo 154 lidí.

Zrušit ohlašování látek v odpadech navrhoval již kontroverzní zákon o IRZ projednávaný v loňském roce Poslaneckou sněmovnou PČR. Návrh zákona, který sice kopíroval evropské nařízení, ale omezoval množství informací již po dva roky bez problémů ohlašovaných do registru průmyslovými podniky v ČR, stáhl z projednávání Parlamentem ČR ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík. Stalo se tak 15. března 2007 po intenzivní kampani a petičních akcích české veřejnosti a členů samospráv. V minulém roce protesty české veřejnosti podpořilo také 108  nevládních organizací z celého světa (4). Pak následovala vyjednávání mezi ministerstvy životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství, jejichž výsledkem byl již schválený zákon (1) a návrh nařízení, které má zítra projednávat Vláda ČR. „Pokud nařízení nebude obsahovat seznam látek a jejich ohlašovací prahy v odpadech, bude nutné si jeho uzákonění vymoci soudně,“ konstatoval tiskový mluvčí Arniky Jan Losenický.

Důležitost ohlašování toxických látek v odpadech Arnika dokumentuje v dopise ministru Římanovi na příkladu rtuti (5): „Z celkového množství 8784,5 kg rtuti ohlášených jednotlivými provozy za rok 2006 do IRZ bylo v přenosech odpady ohlášeno 5707,5 kg. Přitom je známo, že již k nálezu jednoho kilogramu rtuti a více vyjíždí tým požárníků ve speciálních ochranných oblecích. Informace o množství rtuti v odpadech nelze získat jinak. Množství odpadů s obsahem rtuti je sice známo, ale není z něj patrné, kolik v nich rtuti skutečně je. To dokážou spočítat jen lidé blízce obeznámení s technologií výroby v jednotlivých průmyslových podnicích, kteří navíc mají po ruce rozbory obsahu rtuti v produkovaných odpadech.“

Poznámky:

(1) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů vyšel ve Sbírce zákonů, částka 11, dne 12. února 2008.

(2) Informace o petici: http://bezjedu.arnika.org/petice.shtml

(3) Výzva starostů a zastupitelů: Výzva poslankyním, poslancům, senátorkám a senátorům Parlamentu České republiky a Vládě České republiky  „Neomezujte dostupnost informací o únicích a přenosech škodlivých látek – zachovejte současný integrovaný registr znečišťování“ – více informací o ní viz http://bezjedu.arnika.org/irz2007/vyzva.shtml

(4) Průběh kampaně podrobně zachycují stránky http://bezjedu.arnika.org/irz2007/

(5) Informace o rtuti a jejím působení na lidské zdraví najdete na:

bezjedu.arnika.org

Příloha:

Dopis Arniky ministru Ing. Martinu Římanovi

Vážený pan ministr

Ing. Martin Říman

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

 

V Praze, 25. března 2008

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s návrhem Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování (dále jen IRZ) životního prostředí, jež má Vláda České republiky projednat zítra. Jak jsme zjistili, Vaše ministerstvo prosazuje, aby v tomto nařízení nefigurovala povinnost ohlašování látek v odpadech nebo byla alespoň výrazně omezena.

Jménem svým, ale především jménem 16 206 signatářů petice Budoucnost bez jedů – II a v souladu s Výzvou starostů a zastupitelů za zachování IRZ Vás žádáme, abyste toto stanovisko ministerstva přehodnotil. Ministerstvem průmyslu a obchodu navržené omezení představuje:

1)      rozpor se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů;

2)      krok zpět oproti tři roky fungující praxi;

3)      výrazné ochuzení veřejnosti a státní správy o informace o množství znečišťujících látek v odpadech produkovaných jednotlivými průmyslovými podniky;

4)      potenciální zvýšení finančních nároků na státní rozpočet nutností zjišťovat data obsažená v IRZ zadáváním studií;

5)      ztrátu informací pro povinné ohlašování údajů, k němuž ČR zavazují mezinárodní úmluvy;

6)      rozpor s Národním implementačním plánem Stockholmské úmluvy schváleným Vládou ČR a doručeným sekretariátu úmluvy.

Zachováním povinnosti ohlašovat látky v odpadech, jak je navrhuje nové nařízení, nedojde podle našeho soudu k zvýšení zátěže průmyslových podniků oproti současnému stavu. Již po tři roky tyto údaje ohlašují bez zvláštního zvýšení nákladů, protože látky ohlašované do IRZ musejí v odpadech stejně sledovat. Je sice pravda, že v návrhu nařízení figuruje 16 nových látek doplněných z evropského nařízení, ale až na jednu výjimku se jedná o látky, které se v našem průmyslu již víceméně nepoužívají.[1]

Na první pohled by se mohlo zdát, že sledovat množství chemických látek v odpadech není tak důležité, když se sledují množství odpadů. Že tomu tak není, můžeme nejlépe doložit na případu rtuti, tedy toxického kovu, o jehož omezení se jedná v celosvětovém měřítku. Z celkového množství 8784,5 kg rtuti ohlášených jednotlivými provozy za rok 2006 do IRZ bylo v přenosech odpady ohlášeno 5707,5 kg. Přitom je známo, že již k nálezu jednoho kilogramu rtuti a více vyjíždí tým požárníků ve speciálních ochranných oblecích. Informace o množství rtuti v odpadech nelze získat jinak. Množství odpadů s obsahem rtuti je sice známo, ale není z něj patrné, kolik v nich rtuti skutečně je. To dokážou spočítat jen lidé blízce obeznámení s technologií výroby v jednotlivých průmyslových podnicích, kteří navíc mají po ruce rozbory obsahu rtuti v produkovaných odpadech.

Údaje o množství chemických látek v odpadech nejsou dostupné v žádné jiné databázi ani pracovníkům státní správy. Pokud zmizí informace o toxických látkách v odpadech z IRZ, bude muset státní správa tyto informace získávat zadáváním drahých expertiz. Jde totiž o data vyžadovaná mezinárodními úmluvami, k jejichž plnění se ČR zavázala. Krokem, který Vaše ministerstvo navrhuje, se tak zvýší nároky na státní rozpočet.

Jak jsme již výše zdůraznili, zachování dostupnosti informací o znečišťujících látkách v odpadech nežádáme sami, a proto Vám při této příležitosti předáváme také kopie podpisových archů petice Budoucnost bez jedů – II a seznam signatářů Výzvy starostů a zastupitelů za zachování IRZ. Výzvu podpořili lidé napříč politickými stranami, včetně primátorů, starostů a zastupitelů zvolených za ODS a další strany vládní koalice. Originály podpisových archů petice jsou uloženy v kanceláři Arniky.

Kromě občanů České republiky, včetně významných osobností veřejného života, 208 starostů, primátorů a zastupitelů měst, obcí a krajů, vyzvalo k zachování současné míry dostupných informací v IRZ také 108 nevládních organizací z desítek zemí 5 kontinentů.

Doufáme, že zítra Vy i další ministři Vlády ČR zachováte dostupnost informací o znečišťujících látkách v odpadech.

S pozdravem

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika

Ing. Milan Havel, člen petičního výboru petice Budoucnost bez jedů - II


[1] Jedná se o 12 dnes již většinou nepoužívaných pesticidů, tři položky týkající se organických sloučenin cínu a pouze v případě nonylfenolu a nonylfenolethoxalátů lze očekávat, že by se mohly vyskytovat ve více případech v odpadech průmyslových provozů.


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.EKO-KOM a.s.Inisoft s.r.o.EKOLAMP s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist