Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

26.08.2009  |  151× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 26. srpna 2009 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

5.  
Informace o škodách způsobených záplavou v důsledku přívalových dešťů v areálu Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.  
č.j. 1206/09 - bod 50 schůze vlády 17.8.2009  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  

 6.  
Informace o zlepšení předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu a o návrhu zásad koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím přírodě blízkých opatření  
č.j. 1194/09 - bod 46 schůze vlády 17.8.2009  
Předkládá: ministr životního prostředí 

10.  
Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2010, tříletý plán a dlouhodobý plán  
č.j. 1184/09  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

K projednání bez rozpravy:

 16.  
Návrh na obeslání 53. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 14. 9. - 18. 9. 2009 ve Vídni  
č.j. 1210/09  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

18.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Kaluža - povolení vjezdu motorových vozidel sloužících k odtěžování nánosů, odstraňování vývratů z koryta vodního toku a k opravě spádových objektů na pravém břehu řeky Moravice v ř. km 16,850 až 17,350, Povodí Odry,s.p., 701 26 Ostrava 1, Varenská 49  
č.j. 1171/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 19.  
Žádost Karla Švandy, Hlinsko, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou "Obnova MVE Stan, rekonstrukce jezu na řece Chrudimce v ř.km 82,930", k.ú. Stan u Hlinska a k.ú. Vítanov  
č.j. 1172/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 20.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Jiřího Vágnera za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Strážné - Chalupa na Rozcestí z důvodu ukončení činnosti (stěhování) v objektu Chalupa na Rozcestí  
č.j. 1173/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 21.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro pí. Marii Adamcovou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl z důvodu údržby a užívání objektu č.p. 113 v k.ú. Pec p. Sněžkou  
č.j. 1174/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 22.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Myslivecké sdružení Rýchory za účelem vjezdu na území honitby Rýchory I v souvislosti s výkonem práva myslivosti  
č.j. 1175/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 23.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. Vectris s.r.o. pro vjezd na účelové komunikace na území KRNAP za účelem vyhotovení fotografií a filmového materiálu o východních Krkonoších  
č.j. 1176/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 24.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem čerpání vody z pískovny pro cvičení SDH Adršpach  
č.j. 1177/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 25.  
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales pro Mgr. Jana Kučeru, Ph.D. a Bc. Julii Jandovou za účelem vstupu k provádění monitoringu druhu Dicranum viride  
č.j. 1178/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 26.  
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko - teplické skály k pořádání sportovně-kulturní akce "ÁDRKROS"  
č.j. 1179/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny pro výstavbu oplocení  
č.j. 1180/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 28.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro společnost Miligal s.r.o., pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Šumava za účelem geofyzikálního mapování  
č.j. 1181/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 29.  
Žádost Agentury pro Lípu, o.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání mezinárodního běžeckého závodu s názvem "Parkmaraton 2009" na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 1182/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace  
č.j. 1185/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost LČR, s.p., lesní správy Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro obnovu meliorační sítě na revíru Lány  
č.j. 1186/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 32.  
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - stavba zapuštěného bazénu na p.č. KN 694 v k.ú. Nedamov, žadatelka Ing. Jiřina Franceová, ul. Boženy Němcové 2940, 470 01 Česká Lípa  
č.j. 1187/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 33.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti se stavbou "Oprava a odbahnění rybníka Nový Jimramov", k.ú. Nový Jimramov  
č.j. 1188/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 34.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory, Přírodní rezervace Hubský, Přírodní rezervace Strádovka, a to pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníků Hubský, Rohozenský malý a Rohozenský velký v k.ú. Rohozná, v I. zóně CHKO  
č.j. 1189/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 35.  
Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj a Přírodní rezervace Příhrazské skály  
č.j. 1190/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 36.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) zákona pro firmu GEVOS, za účelem stavby "Koberovy- rozšíření vodovodní sítě v k.ú. Besedice" v 1. zóně ochrany přírody v CHKO Český ráj  
č.j. 1191/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 37.  
Povolení výjimky podle § 43 zák .č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka pro stavbu kabelového vedení  
č.j. 1192/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 38.  
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky  
č.j. 1193/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 39.  
Přírodní rezervace (PR) Maštale - povolení použití fungicidních přípravků proti sypavce borové, žadatel Ing. Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů, Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  
č.j. 1203/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 40.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč, za účelem pořádání Mistrovství republiky v raftingu na řece Vltavě  
č.j. 1204/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 41.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální na vysílači Děvín na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska  
č.j. 1212/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
RENARDS dotační, s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist